zirve

Bulgaristan dan alınan avukatlık hizmeti stopaj kesintisi ?

Üyelik
3 Nis 2008
Mesajlar
266
Bulgaristan dan alınan avukatlık hizmeti üzerinden stopaj kesintisi yapmamız gerekiyor mu?

Hizmet yurtdışında alındığı için KDV hesaplanmayacağı bilgisine ulaştım.

Ancak stopaj % 20 mi olacak.

İkili anlaşmalarda yer alan serbest meslek faaliyeti hükmü aşağıdkai gibidir.


Madde 14

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ


1. Bir Akit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu kişi diğer Akit Devlette faaliyetlerini icra etmek için sürekli kullanabileceği sabit bir yere sahip olmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. Eğer kişi böyle bir sabit yere sahip olursa, gelir bu diğer Devlette, sözkonusu sabit yere atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere vergilendirilebilir.

2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, sanatsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır.
 
Üyelik
13 Şub 2011
Mesajlar
19
Konum
Mersin
Ynt: Bulgaristan dan alınan avukatlık hizmeti stopaj kesintisi ?

dava turkiyede mı açıldı yoksa bulgaristanda mı bunu da belirtirsenız yardımcı olacağımm..
 
Üyelik
13 Şub 2011
Mesajlar
19
Konum
Mersin
Ynt: Bulgaristan dan alınan avukatlık hizmeti stopaj kesintisi ?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.04.99.16.01/2-MUK.562 14/01/2010-1582

Konu: Yurtdışında mukim firma tarafından verilen

avukatlık hizmetlerinin KDV ve Stopaj

karşısındaki durumu.????.

İlgi : a) ? tarihli dilekçeniz.

b) ?.. tarih ve ?. sayılı yazımız.İlgi (a)?da kayıtlı dilekçenizde sorulan hususlar ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 31/12/2009 tarih ve 123523 sayılı yazıda;?5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun dar mükellefiyette vergi kesintisinin düzenlendiği 30?uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile, dar mükellefiyete tabi kurumların elde ettikleri serbest meslek kazançları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından %15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış, aynı maddenin sekizinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna bu maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını belli sınırlar dahilinde tespit etme yetkisi verilmiştir.Bu yetkiye istinaden yayımlanan 12/01/2009 tarih ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 03/02/2009 tarihinden itibaren serbest meslek kazançları üzerinden yapılacak kurumlar vergisi oranı, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak serbest meslek kazançlarında %5, diğer serbest meslek kazançlarında %20 olarak yeniden belirlenmiştir.Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun 3?üncü maddesinin üçüncü fıkrasında dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar arasında Türkiye?de elde edilen serbest meslek kazançları da sayılmıştır. Maddenin 4?üncü fıkrasında ise bu maddede belirtilen kazanç ve iratlar ile gelir unsurlarının Türkiye?de elde edilmesi ve Türkiye?de daimi temsilci bulundurulması konularında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 7?nci maddesinde serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye?de icra edilmesi veya Türkiye?de değerlendirilmesi halinde kazancın Türkiye?de elde edilmiş olacağı; değerlendirmeden maksadın, ödemenin Türkiye?de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye?de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya karından ayrılması olduğu hüküm altına alınmıştır.Bu düzenlemeler çerçevesinde, adı geçen şirketin Malta?da mukim ??..? ünvanlı hukuk firmasından aldığı avukatlık hizmeti ile ilgili olarak hizmete ilişkin ödemenin ?.. A.Ş. tarafından yapılması ve söz konusu şirketin hesaplarına intikal ettirilmesi nedeniyle serbest meslek niteliğindeki ödemeden %20 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanununun 1?inci maddesinin birinci fıkrasında, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye?de yapılan teslim ve hizmetlerin, ikinci fıkrasında ise her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan, aynı Kanunun 6?ncı maddesine göre ?işlemlerin Türkiye?de yapılması? hizmetin Türkiye?de yapılmasını veya hizmetten Türkiye?de faydalanılmasını ifade etmektedir.Buna göre; adı geçen hukuk firması tarafından bahse konu şirkete Malta?da verilen avukatlık hizmeti yurt dışında ifa edildiğinden ve hizmetten yurt dışında yararlanıldığından katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.? denilmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
23 Eyl 2009
Mesajlar
299
Konum
istanbul
Ynt: Bulgaristan dan alınan avukatlık hizmeti stopaj kesintisi ?

bulgaristandaki avukattan türkiye de faydalanılmışsa stopaj ve kdv-2 beyannamesi olmalıdır.
 
Üyelik
3 Nis 2008
Mesajlar
266
Ynt: Bulgaristan dan alınan avukatlık hizmeti stopaj kesintisi ?

sayın victory2824

teşekkür ederim

Bulgaristandan alacağımızı bulgaristandaki mukim avukatlık şirketi ile tahsil ettik ve bize danışmanlık faturası kesildi.

Hizmet yurtdışında alındığı için KDV ye tabi değil. Ancak stopaj açısından % 20 stopaja tabi olacak galiba.
 
Üst