zirve

Bulgaristan' dan Zorunlu Göç Edenlerin Sigortalılığı

Üyelik
16 Kas 2006
Mesajlar
3
bulgaristandan zorunlu göç edip türk vatandaşlığına geçemeyen soydaşlarımız ssk durumları için 12-33 ek genelgeyi bulamıyorum.bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
630
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: V-Tah.D.Bşk.031/516936 ANKARA

KONU: Bulgaristan’dan zorunlu göç eden soydaşlarımızın sigortalılığı. 02.11.1987GENELGE

12-33.Ek

Bilindiği üzere, Bulgaristandan ülkemize zorunlu göç olayı devam etmekte, yurdumuza gelen ve henüz Türk Vatandaşı olma vasfını kazanmamış bulunan soydaşlarımızdan işe yerleştirilenler hakkında 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların, Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalışabilmelrine İlişkin Kanun ile, bu kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır. Anılan Kanunun 5 nci maddesi; kapsama girenlerin çalıştıkları Kamu tüzel Kuruluş veya işyerinde uygulanan sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacaklarını, sözü edilen yönetmeliğin 10 ncu maddesi ise Türk Vatandaşı olmamaları nedeniyle sosyal güvenlik konusunda farklı bir işleme tabi tutulmayacaklarını öngörmektedir.

Bu durum karşısında, Bulgaristan'dan zorunlu olarak göç eden soydaşlarımızın, bir hizmet akdine dayanarak bir veya bir kaç işveren tarafından çalıştırılmaları halinde, 506 sayılı Sosyla Sigortala Kanunun 2 inci maddesine göre sigortalı sayılmaları ve haklarında bu kanun hükümlerinin aynen uygulanması gerekmektedir.

Sözkonusu soydaşlarımız henüz Türk Vatandaşı olma vasfını kazanamadıklarından, nüfus hüviyet cüzdanları veya bu cüzdan yerine geçecek resmi belgeleri bulunmamaktadır.

Bu nedenle, işverenlerince düzenlenecek Kuruma verilmesi gereken sigortalı işe giriş bildirgesindeki 1-9 numaralı hanelerde yazılı bilgiler, varsa ellerindeki mevcut belgelere , yoksa beyanlarına itibar edilerek doldurulacaktır.

Nüfus hüviyet cüzdanı almalarını müteakip beyana göre doldurulan belgelerin, nüfus hüviyet cüzdanı ile mutabakatının sağlanması, gerekirse yeniden işe giriş bildirgesi düzenlenmesi gerekeceğinden;

1- Bu sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin üzerine “BULGARİSTAN GöÇMENİDİR. BEYANA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR” kaşesi basılacaktır.

2- Beyana göre düzenlenen işe giriş bildirgeleri bilgisayar kayıtlarında da ayrı bir dizi halinde takip edileceğinden birinci nüshaları, özelligini belirtir bir yazı ekinde ve diğer işe giriş bildirgelerinden ayrı olarak Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
 
Üst