Bürosu ve SPK Lisansı Olan Meslek Mensuplarının Bürolarını Kapatmadan Stajlarını Yapmaları ve Mevcut

Üyelik
2 Ara 2006
Mesajlar
65
Konum
ankara
Bürosu ve SPK Lisansı Olan Meslek Mensuplarının Bürolarını Kapatmadan Stajlarını Yapmalarıve Mevcut Durumla İlgili Bir Analiz.6102 sayılı yeni T.T.K.ile kayıtlı ,şeffaf,hesap verebilir vedenetlenebilir bir TÜRKİYE ekonomisi hedeflenerek hazırlanan kanun zaman sürecinde sağından solundankırpılarak kuşa çevrilmiştir.En önemli olan kanun maddesi denetimle ilgili olan400.madde, bu madde bağımsız denetimi kimler yapar sorusuna verilen bircevaptır ancak verilen cevabın arkasında görülmeyen bir büyük sorun mevcuttur;busorunun adı .Kamu gözetimi muhasebe vedenetim standartları kurumu KGK’dır.KGK benzeri kurumlar gelişmiş ülkelerde vardır bunlar halka açık olan şirketlerin gözetimlerini yaparlar KOBİ ve halka açıkolmayan şirketlerin denetimi ve gözetimleri meslek örgütlerince yerinegetirilmektedir.KGK kendine yüklenen görevleri arasındagözetim,denetim,muhasebe standartlarını belirleme,sınav yapmak,denetçileriyetkilendirmek….. vb.görevleri vardır.En önemlisi denetçilik sınavını yapmakolarak kendini konumlandırmışa benziyor.Görevi gözetim ve denetim olan kurum kendini ÖSYM gibi sınav yapan bir kurumadönüştürme çabası içerisinde.Kendine verilen görevleri tam olarak yerinegetirememektedir başta tek yetkili kurum olmak için yola çıkan ancak sonradanSPK ve BDDK kanunlarında yapılan değişiklikle tek yetkililik durumu çok başlıbir yapıya doğru gitti KGK yetkilerininönemli bir kısmını kaybetti.Kaybedilen önemli yetkilerden sonra kendinesınavları yapmak ve denetçileri yetkilendirmeyi en önemli görev olarak seçmişe benziyor
.
Bürosu ve SPK Lisansı OlanlarBürolarını Kapatmadan Stajlarını Yapabilecekler.Haziran ayında KGK uzmanlarındanbiriyle 19 dakikaya yakın bir telefon görüşmesi yaptım,bu uzmana bürosu olan ve SPK lisansı olan meslekmensuplarından 15 yılı dolduramayanlar 1ve 2 yıllık stajlarını nasıl yapacaklar bunların içerisinde çoğu evli çocuklumeslek mensupları var bunlar bürolarını kapatıp staj mı yapacaklar geçimlerininasıl sağlayacaklar dedim uzman hayır bürolarını kapatmadan denetim şirketindeveya denetçilerin yanında 3 er aylık ve yıllık denetimlerde denetim ekibinedahil olarak denetim yapılan yerlerde denetimi izleyecekler ve denetimbelgelerini imzalayacaklar denetim firması veya denetçi ücret ödendiğine dair belgeleri KGK’ya gönderecekler,staj süreleri dolanlargerekli belgeleri temin ederek KGK’ya denetçi olarak yetkilendirilmek için başvuracaklardır,dedi.
KGK VE TÜRMOB Mücadelesi.
Gençler geleceğimizdir cümlesiher yerde her zaman kullanılmaktadır artık laf değil icraat zamanıdır.Budenetçilik ustaların yönlendirilmesiyle genç beyinlerin yapacakları bir iştir.Uzmana sesimizi kimse duymuyorbizler sizlere sıkıntılarımızı söyleyelim sizler amirlerinize iletin bu sıkıntılarımızıdedim olur mu efendim bizler sizleridinliyoruz dedi.15 yılı olmayan meslekmensuplarından SPK lisansı olanlarında 15 yılı olanlar gibi eğitimlere alınsınücreti bizlerde ödeyelim dedim bu SPK sınavı o yapılan eğitimlerden daha zor enaz 1 yıllık hazırlığı gerektirir bundanöncesi zaten zor bir eğitim staj ve sınavlardan geçerek geldik buralara;18 yaşında üniversiteyi kazan ,4yılda bitir,en iyi şartlarda 1 yılda staja başlama sınavı,3 yıl staj en iyiihtimalle 1 yılda yeterlilik ,yaş 27 ,15 yılda tecrübe etti yaş 42 ol denetçi.Heyecan, azim, hırsbiter,geçim sıkıntısı derken nasıl olacak bu denetçilik. TÜRMOB’un yaptığı yaklaşık 45.000SMMM’in katıldığı eğitimlerde sayılmalıdır.KGK burada TÜRMOB’la karşı karşıyagelmektedir.TÜRMOB’u uyanıklık yapmakla suçlar gibidir ama bunu sen uyanıklıkyaptın seni cezalandırıyorum dememektedir.KGK TÜRMOB’un üyeleriniyetkilendirecek ama TÜRMOB’u hiçe sayarak bir şeyler yapmaya çalışıyor.KGK’yadenetçilik için başvuran YMM ve SMMM’lerden meslekten men edilenler varsabunları nasıl belirleyecek. KGK,mecburen meslek mensupları için TÜRMOB’dandoğrulama bilgisi istemek zorundadır.TÜRMOB ;Seri I, No:1 SayılıTÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğiyayınladığında, SPK 11.11.2010 tarih ve 34/1037 Sayılı aldığı Kararı ileTÜRMOB’a dava açma kararı almıştı.KGK ,TÜRMOB’un yaptığı bağımsız denetimeğitimlerini sırf bu çıkartılıp iptal edilen yönetmelikten dolayı ,KGK ,TÜRMOBbenden önce nasıl yaptı bu eğitimleri ve de bedava yaptı şimdi karşıma dikilip benden bu eğitimlerin tanınmasını istiyor diyor.Bütünproblem bu.
KGK Eğitimleri ve SPK Lisanslı Meslek Mensubu Sayıları
6102 sayılı kanun yayımlandığızaman 100.000 denetçiye ihtiyaç olduğu yazıldı ve söylendi bu sayıda denetçi nasıl yetişecektir yapılan eğitimlerden vekurumlarda denetçi olanlarla bu sayının kapanmayacağı gün gibi aşikardır. Bu y azıyı 30.07.2013.te yazdığımdaKGK’nın sitesinde 26.07.2013. tarihiitibariyle ;YETKİLENDİRİLEN BAĞIMSIZDENETÇİLER: 512KURUL TARAFINDAN YETKİLENDİRİLİPTESCİL VE İLAN SÜRECİ DEVAM EDENLER: 420 30.07.2013.tarihinde SPL’nin sitesinde;Meslek mensubu olan ve SPKlisansı olan kişilerin SPL’nin KAMUYA AÇIK SİCİL BİLGİ SORGULAMA sistemine kayıtlı ve bilgilerikamuya açık olan kişi sayısı 1.676’dır.Kamuya açıklanmayan Meslek mensubu veSPK lisansı olanlarda vardır bu sayıdan da az değildir.Mevcut yetişmiş ve SPK lisansıolan meslek mensubu sayısı KGK’nın yetkilendirmesiyle Üniversitelerde yapılaneğitimler sonucunda ulaşılan sayının 2 katına yakındır % 179,82 ve 744 kişi daha fazladır
.
SONUÇ:KGK bu geçiş sürecinde yapılaneğitimlerde sadece 15 yılı olanları değil yetişmiş ve sınavlardan geçmiş hazırhalde bulunan SPK lisanslı meslek mensuplarını ve TÜRMOB eğitimlerini de bu sürece katmalı onlara da bu denetçilikhakkını verilmelidir.3568 sayılı meslekkanunumuz bize denetçilik yetkisini zaten vermiştir bunu görmemezlikten kimsegelmemelidir.Ne KGK ne de bir başkaları buülkenin yetişmiş gençlerini görmezden gelmemelidir.Bir hırs ve belli kişi vegrupları kayırarak bu ülkeye hizmet ettiklerini zanneden insanlar bu ülkeye çok büyük kötülükler etmektedirler.TÜRKİYECUMHURİYETİ ,TÜRK EKONOMİSİ ,TÜRK HALKI VE GENÇLİĞİ İÇİN BU YANLIŞTANDÖNÜLMELİDİR.CENGİZ TÜRKSMMM-SPK Lisanslı Bağımsız Denetçi.
 
Son düzenleme:
Üyelik
6 Ara 2006
Mesajlar
32
Konum
İSTANBUL
merhaba cengiz bey,

öncelikle hassasiyetiniz ve bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. bende bürosu olan ve SPK lisansına sahip bir meslek mensubu olarak temennilerinize katılıyorum. sınavını 2 yıl önce vermiş olduğum SPK lisans belgesini henüz almadım çünkü duvara asmaktan başka bir işe yaramayacağını düşündüm bugüne kadar. inşallah söylediğiniz gibi olur da vermiş olduğumuz emeklerin karşılığını almış alırız.
 
Üyelik
15 Şub 2011
Mesajlar
202
Konum
BURSA
Konu fevkalade hassas olduğu halde,meselelerin geçmişi ve meslek yasasının niteliği,ait olduğu dönemdeki durumu,tanınan imtiyazları ve yirmi yılı aşkın sürede bir arpa boyu yol alamamayı bir kenara iterek bugünkü koşullar üzerinden hesap yapma hatasına düştüğümüz takdirde bu tip yazıları çok okuyacağımıza emin olun.
Daha torba yasasında üstü çizilen geçici 15.madde bile birçok sorunun cevabı niteliğindedir.
Yanlış temele dogru binayı tesis edemezsiniz.
6102 sayılı TTK'nun kanunlaştığı ilk halini şimdi inceleyin.Özellikle gecici maddelerini.
Sonraki gelişmeleri de inceleyin.
Temmuz 2013 yılında 6495 sayılı torba kanunun taslağındaki üstü çizilen şu maddeyi de bir inceleyin ;

MADDE 29 - 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 15- 26/7/2008 tarihi itibarıyla kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını bu tarih itibarıyla veya bu tarihten sonra açılmış sınavlarda başarılı olarak vermiş olanlardan, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 10 yıllık süreyi tamamlamamış bulunanlar, Birlik tarafından yapılacak özel yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olmaları kaydıyla, yeminli mali müşavir unvanını almaya hak kazanırlar. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır. Söz konusu özel yeminli mali müşavirlik sınavını yapacak komisyon üyelerinin belirlenmesi, komisyonun çalışma usulleri, sınav konuları, sınavın yapılacağı yer ve zaman ile sınava ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun geçici 9 uncu maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından yapılan özel yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olanların hakları mahfuzdur.”

Nerelerde hata yapıldığını ne daha nerelerde hataların da yapılacağını tahmin edebilirsiniz. 
Üst