Çalınan Para

Üyelik
15 Tem 2005
Mesajlar
49
Konum
Ankara
Bir şirket elemanı, üzerinde taşıdığı iş avansını çaldırıyor ve polise tutanağını tutturuyor? İlgili bedel giderleştirilemez sanırım.

Görüş ve konuya ilişkin özelge/yargı kararları var mıdır?


İşlerinizde kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Kod:
T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Defterdarlığı

Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

Sayı  : B.07.4.DEF.0.34.11/KVK-15
Konu : Kurum kazancının tespitinde çalınan para bedellerinin, gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk. 

 .........................................................

Sirkeci/İSTANBUL

İLGİ :  .2004 tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiş olup, konu hakkında görüşlerimiz aşağıda açıklanmıştır.
      193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “gider kabul edilmeyen ödemeler” başlıklı 41.maddesinde, hangi ödemelerin gider olarak indirilmesi kabul olunmayacağı sayılmak suretiyle belirtilmiştir.
      Diğer taraftan vergi kanunlarında çalınan iktisadi kıymetlerin zarar olarak yazılacağına dair herhangi bir hükme yer verilmemiştir. 
      Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun 88.maddesinin 3.fıkrasında menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında gider fazlalığından doğanlar hariç sermayede vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz hükmü mevcuttur.
      Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, Vergi Hukukumuz açısından sermaye ve sermayenin herhangi bir unsurunda meydana gelen değer kayıplarının düşük bedelle değerlendirilmesi veya değişik yollarla sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi esas olarak ticari ve zirai faaliyetlerin normal bir şekilde işleyişinden doğmuş olması şartlarına bağlanmıştır.
      Bu nedenle, şirketinizin banka hesabından çekilen (internet üzerinden şifrenizin kırılarak) 27.milyar TL. ile 857 milyon TL. cep telefonu kontör bedelinin) şirketinizce zarar olarak kaydedilmesi mümkün değildir.

      Öte yandan, çalınan söz konusu para bedellerinin “Cari Hesap”a ya da “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hesabı”na alınmak suretiyle muhasebeleştirilmesi mümkündür.


Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst