Çalıntı Araç

Üyelik
28 Şub 2012
Mesajlar
85
Konum
istanbul
Merhaba,
Şirketimiz, kiralamak üzere başka bir firmadan sözleşme yaparak araç kiralamıştır.
Müşterimize kiraladığımız araç çalınmış olup bize kiralayan tarafından araç bedeli faturalandırılmıştır.

Bu durumda araç bedeli yapılacak kayıtta Kkeg midir ?
Sözleşme kapsamında olduğu için Gider olarak kayıt yapabilir miyiz ?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,571
Konum
İSTANBUL
Merhaba,
Şirketimiz, kiralamak üzere başka bir firmadan sözleşme yaparak araç kiralamıştır.
Müşterimize kiraladığımız araç çalınmış olup bize kiralayan tarafından araç bedeli faturalandırılmıştır.

Bu durumda araç bedeli yapılacak kayıtta Kkeg midir ?
Sözleşme kapsamında olduğu için Gider olarak kayıt yapabilir miyiz ?
Sayin eraskag

(Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalarin 30 gün içinde sonuç vermediği varsayarak size ozet yapiyorum)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde safi kazancın tespiti için nelerin gider yazılacağı açıklanmıştır.

İşletmenin aktifinde kayıtlı olan taşıtın çalınması nedeniyle gider yazılması gerekeceğiyle ilgili bir hüküm Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde yer almadığı için, çalınmış bir taşıtın ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Ayrıca; vergi kanunlarında, kaybolan mal bedellerinin zarar olarak kaydedileceğine dair herhangi bir hükme de yer verilmemiştir. Buna karşılık Vergi Usul Kanunu’nun 278. maddesinde, kıymeti düşen malların maliyet bedeli yerine emsal bedeli ile değerleneceği, aynı kanunun 317. maddesinde de tabi afet yüzünden kayba uğrayan amortismana tabi kıymetlerin, fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri uygulanması suretiyle yok edileceği açıklanmıştır.

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, vergi hukukumuz açısından sermaye ve sermayenin herhangi bir unsurunda meydana gelen değer kayıplarının düşük bedelle değerlenmesi veya değişik yollarla sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi, esas olarak ticari ve zirai faaliyetlerin normal bir şekilde işleyişinden veya tabii afetler yüzünden değer kaybına uğramasından doğmuş olması şartlarına bağlanmıştır.

Bu nedenle; çalınan taşıt bedeli icin odenen tutarin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınması suretiyle muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrica KDV acisindanda:


Çalınan veya kaybolan sabit kıymetler vergi hukuku açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesinin (d) bendinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla çalınan veya kaybolan sabit kıymetlerle ilgili alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz. Çalınma veya kaybolma olayının tespit edildiği dönemde bu mallara ilişkin indirimin düzeltilmesi gerekmektedir.

İndirimi kabul edilmeyen bu vergiler gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde bir gider unsuru olarak da kabul edilmeyecektir (KDVK md:30/d). Diğer bir ifadeyle indirilemeyen katma değer vergisi, kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir.

Arac icin Sigortadan Tazminat Alınirsa

Çalınan ya da kaybolan sabit kıymetin sigortalı olması durumunda; sabit kıymetin firma aktifinden çıkartılmasından doğan kanunen kabul edilmeyen gider, alınan sigorta tazminatı kadar azalır, aşan kısım vergiye tabi gelir olarak kayıtlara alınır. Bu konuda T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 30.12.1999 tarih ve 8.07.0.GEL.O.49/4913-62 sayılı Özelgesinin özetinde “Çalınan emtia değerinin gider olarak dikkate alınması mümkün değildir. Çalınan emtia ile ilgili olarak sigortadan alınan tazminatın emtianın değerini aşan kısmının gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir” denilmektedir.

O zaman karsi taraf ile kayitlarinizi karsilikli duzeltmeniz gerekir.

Ornegin arac sigortali ise; karsi taraf sigortadan bir para alacak, sizde odediniz. O zaman yapilmasi gereken sigortadan alinan para kadar size iade yapilmasi lazim


Çalınan Taşıt Bulunursa

Oto Kasko Sigorta Poliçelerinde çalınan otolara ilişkin genel olarak şu ifadeler yer almaktadır:

“Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı durumu ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle, sigortacıya bildirir. Sigorta ettiren ya da hak sahibi hakkında soruşturma açılmış ise bu soruşturmanın tamamlanmasına kadar sigortacı tazminat ödemesini bekletebilir. Çalınmış olan taşıtın bulunması, sigorta tazminatının ödenmesinden önce olmuş ise sigortalı taşıtı geri almak zorundadır.

Sigortacı tarafından değeri ödenen taşıt, ödemeden sonra bulunursa, sigorta ettiren ve/veya sigortalı keyfiyeti derhal sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda sigortalı tazminatı ya iade eder ya taşıtın mülkiyetini sigortacıya devreder. Taşıtta çalınma dolayısıyla bir zarar meydana gelmiş ise sigortacı zararı öder.”

Sigorta şirketlerinin uygulamada da yukarıdaki açıklamalara uygun hareket ettikleri, taşıtın çalınmasından sonra 30 gün bekledikleri, çalınan taşıta ilişkin olarak yapacakları ödeme öncesi, sigortalılardan ilgili makamlardan (karakol vb) aldıkları belgeleri istedikleri ve sigortalıya ödeme yaparken bir muvafakat imzalattırdıkları ve bu belgede “çalınan taşıtın bulunması halinde taşıtla ilgili her türlü tasarrufun sigorta şirketinde olacağına” dair bir ibare bulunduğu bilinmektedir.

Bu durumda sigorta şirketi, çalındıktan sonra bulunan taşıtı ya kendi tasarrufunda değerlendirecek ya da sigortalıya taşıtı almasını teklif edecektir.

Eğer taşıtı çalınan sigortalı, sigorta şirketinin teklifini kabul etmez yani taşıtı tekrar almazsa her hangi bir sorun bulunmamaktadır.

Taşıtın kaybolduğunda hesaplanan KDV yazılarak indirimlerden düzeltilen KDV’nin de tekrar indirim KDV olarak düzeltilmesi gerekir.
 
Üyelik
28 Şub 2012
Mesajlar
85
Konum
istanbul
Sayin eraskag

(Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalarin 30 gün içinde sonuç vermediği varsayarak size ozet yapiyorum)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde safi kazancın tespiti için nelerin gider yazılacağı açıklanmıştır.

İşletmenin aktifinde kayıtlı olan taşıtın çalınması nedeniyle gider yazılması gerekeceğiyle ilgili bir hüküm Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde yer almadığı için, çalınmış bir taşıtın ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Ayrıca; vergi kanunlarında, kaybolan mal bedellerinin zarar olarak kaydedileceğine dair herhangi bir hükme de yer verilmemiştir. Buna karşılık Vergi Usul Kanunu’nun 278. maddesinde, kıymeti düşen malların maliyet bedeli yerine emsal bedeli ile değerleneceği, aynı kanunun 317. maddesinde de tabi afet yüzünden kayba uğrayan amortismana tabi kıymetlerin, fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri uygulanması suretiyle yok edileceği açıklanmıştır.

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, vergi hukukumuz açısından sermaye ve sermayenin herhangi bir unsurunda meydana gelen değer kayıplarının düşük bedelle değerlenmesi veya değişik yollarla sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi, esas olarak ticari ve zirai faaliyetlerin normal bir şekilde işleyişinden veya tabii afetler yüzünden değer kaybına uğramasından doğmuş olması şartlarına bağlanmıştır.

Bu nedenle; çalınan taşıt bedeli icin odenen tutarin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınması suretiyle muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrica KDV acisindanda:


Çalınan veya kaybolan sabit kıymetler vergi hukuku açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesinin (d) bendinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla çalınan veya kaybolan sabit kıymetlerle ilgili alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz. Çalınma veya kaybolma olayının tespit edildiği dönemde bu mallara ilişkin indirimin düzeltilmesi gerekmektedir.

İndirimi kabul edilmeyen bu vergiler gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde bir gider unsuru olarak da kabul edilmeyecektir (KDVK md:30/d). Diğer bir ifadeyle indirilemeyen katma değer vergisi, kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir.

Arac icin Sigortadan Tazminat Alınirsa

Çalınan ya da kaybolan sabit kıymetin sigortalı olması durumunda; sabit kıymetin firma aktifinden çıkartılmasından doğan kanunen kabul edilmeyen gider, alınan sigorta tazminatı kadar azalır, aşan kısım vergiye tabi gelir olarak kayıtlara alınır. Bu konuda T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 30.12.1999 tarih ve 8.07.0.GEL.O.49/4913-62 sayılı Özelgesinin özetinde “Çalınan emtia değerinin gider olarak dikkate alınması mümkün değildir. Çalınan emtia ile ilgili olarak sigortadan alınan tazminatın emtianın değerini aşan kısmının gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir” denilmektedir.

O zaman karsi taraf ile kayitlarinizi karsilikli duzeltmeniz gerekir.

Ornegin arac sigortali ise; karsi taraf sigortadan bir para alacak, sizde odediniz. O zaman yapilmasi gereken sigortadan alinan para kadar size iade yapilmasi lazim


Çalınan Taşıt Bulunursa

Oto Kasko Sigorta Poliçelerinde çalınan otolara ilişkin genel olarak şu ifadeler yer almaktadır:

“Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı durumu ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle, sigortacıya bildirir. Sigorta ettiren ya da hak sahibi hakkında soruşturma açılmış ise bu soruşturmanın tamamlanmasına kadar sigortacı tazminat ödemesini bekletebilir. Çalınmış olan taşıtın bulunması, sigorta tazminatının ödenmesinden önce olmuş ise sigortalı taşıtı geri almak zorundadır.

Sigortacı tarafından değeri ödenen taşıt, ödemeden sonra bulunursa, sigorta ettiren ve/veya sigortalı keyfiyeti derhal sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda sigortalı tazminatı ya iade eder ya taşıtın mülkiyetini sigortacıya devreder. Taşıtta çalınma dolayısıyla bir zarar meydana gelmiş ise sigortacı zararı öder.”

Sigorta şirketlerinin uygulamada da yukarıdaki açıklamalara uygun hareket ettikleri, taşıtın çalınmasından sonra 30 gün bekledikleri, çalınan taşıta ilişkin olarak yapacakları ödeme öncesi, sigortalılardan ilgili makamlardan (karakol vb) aldıkları belgeleri istedikleri ve sigortalıya ödeme yaparken bir muvafakat imzalattırdıkları ve bu belgede “çalınan taşıtın bulunması halinde taşıtla ilgili her türlü tasarrufun sigorta şirketinde olacağına” dair bir ibare bulunduğu bilinmektedir.

Bu durumda sigorta şirketi, çalındıktan sonra bulunan taşıtı ya kendi tasarrufunda değerlendirecek ya da sigortalıya taşıtı almasını teklif edecektir.

Eğer taşıtı çalınan sigortalı, sigorta şirketinin teklifini kabul etmez yani taşıtı tekrar almazsa her hangi bir sorun bulunmamaktadır.

Taşıtın kaybolduğunda hesaplanan KDV yazılarak indirimlerden düzeltilen KDV’nin de tekrar indirim KDV olarak düzeltilmesi gerekir.
Üstad,

Çok teşekkür ederim.

Saygılarımla
 

Benzer konular

Üst