Çalışan Personelden Ücret Kesintisi;

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
636
Konum
bursa
Merhabalar;

Çalışan bir personelden, ücret kesintisi en fazla ne kadar yapılabilir?
Benim bildiğim dörtte birinden fazlası haczedilemez.

Ancak; bir personelimiz var ve bu kişiye üç yerden haciz geldi.Personelin maaşı 450,00 YTL (Net).
1.İcrası : 587,90 YTL,
2.İcrası :1.010,00 YTL,
3.İcrası : 450,00 YTL.
Üç icrada değişik yerlerden.Şu durumda benim 112,50 YTL kesmem gerekiyor.İlk gelen icradan başlayıp, artık borçları bitene kadar, maaşından kesmeye devam edeceğim.Doğru mu yapıyorum? Bu gibi olayla karşılaşan arkadaşlar var ise görüşlerini yazarlarsa memnun olurum.

Teşekkürler.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Sayın HResources

Dediğiniz gibi 1/4 miktarını geçemez. İlk haciz koyandan başlayarak tarih sırasına göre ödenecektir.

kolay gelsin.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
51
"İş Kanunu Madde 35.-İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır."
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
636
Konum
bursa
Merhaba;

Vermiş olduğunuz cevaplar için teşekkür ederim.
Cevaplarınızda aksi bir görüş olmadığı için, uygulamanın doğru yönde olduğu kanaatine varıyorum.

Teşekkür Ederim.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
76
Konum
ZONGULDAK-EREĞLİ
Anlattığınız olayın aynısı başımıza geldi. Alışveriş yaptığı 2 mağazadan icralık olan bir personel için 2 yıl boyunca maaşından 1/4 oranında kesinti yapıldı. (Mesailer ve diğer ödeneklerde dahil edildekten sonra hesaplanan maaşından) Yapılan bu kesintide her ay icra dairesine, işvereni tarafından yatırıldı.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
91
GDFGD

Olayımızda 1/4'ünün kesilmesi normal.Ama bu 1/4'ünden fazlasının kesilemeyeceği anlamına gelmiyor.Aile hukukundan doğan alacaklar hepsini bekletip ilk sıraya yerleşir.Şimdi ilgili maddeler.Aşağıdaki maddeye dikkatli bakın 1/4'ünden fazla olamaz demiyor.Az olamaz diyor.Buna karar verecek merci de icra ve iflas memuru

Madde 83 - (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)
Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama
müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları
tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra me-
murunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabi-
lir.
(Değişik: 12/4/1968-1045/1 md.) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte
birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan
haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Re: GDFGD

MERAKLI' Alıntı:
Olayımızda 1/4'ünün kesilmesi normal.Ama bu 1/4'ünden fazlasının kesilemeyeceği anlamına gelmiyor.Aile hukukundan doğan alacaklar hepsini bekletip ilk sıraya yerleşir.Şimdi ilgili maddeler.Aşağıdaki maddeye dikkatli bakın 1/4'ünden fazla olamaz demiyor.Az olamaz diyor.Buna karar verecek merci de icra ve iflas memuru
Merhaba,
İcra İflas Kanununun öyle yazdığını sanırım kerkes biliyordur. Ama, İş Kanununun 35. maddeside nafaka alacakları hariç 1/4'ünden fazla olamaz diyor.
Kod:
     Ücretin saklı kısmı
     MADDE 35 - İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak,  işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.
 
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
91
BCVBC

Sayın Formdaş
Maaş hacizlerini sıraya koyacaksın. bu işlemin doğru ancak ilk şirkete ilk tebliğ edilenden ödemeye başlayacaksın diğer iki daireye de hangi daire ve dosya ya ödeme yapılacağını yazacaksın nedenleri ile birlikte sakın yazmamazlık yapma sonra diğer ikisinin toplam borcunu şirketinden alırlar. bir de taleplerde sadece ücrete mi konmuş ona bak bordrolu olarak gösterdiğin ikramiye ve benzeri gelirlerin tamamı haciz konusudur ikramiyelerin 1/4 değil tamamı kesinti konusudur. bunu unutma
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
37
Hacze istinaden kestiğimiz ücretleri bordroda vs. göstermemiz gerekmez mi?
Eğer öyleyse nasıl göstereceğiz?
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
44
Biz de aynı durumdayız ya da bir basamak sonrası mı desem? Çalışanın 3 ayrı bankadan toplam 9.000-YTL borcu var ve halen 1/4 ü kesilerek yatırılıyor. İlgili icra diresine cevap yazdık ancak muvafakatının olduğunu ve 200-YTL'nin de kesilip ayrıca yatırılması gerektiğini bildirdi. Hal böyle olunca aşağıdaki yazıyı yazdık. Avukat ile konuşmamızda mümkün demişti kesilmesi.

"İlgi yazınızda personellerimizden ...... ARAS’ın “muvafakatına istinaden maaşından 200-YTL’ nin kesilerek borcu bitinceye kadar dairenize ödenmesi” istenmektedir.

Eylül 2005 dönemi itibariyle borçlunun ücreti brüt asgari ücret olan 488,70-YTL (Net:350,16-YTL) olup halen 27. İcra Müdürlüğünün 13.01.2005 tarihli yazısına istinaden aylık 90,00-YTL kesintisi devam etmektedir.

4857 sayılı kanunun 35. maddesinde “aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz” hükmü ile 6183 sayılı amme alacakları kanununa göre “aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, ... gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz. Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz.” hükümleri mevcuttur.

Bu nedenlerle personelin maaşından ne kadara kadar kesinti yapılabileceği hususunda teretdüt oluştuğundan ; borçlunun kanunen belirtilen oranların üstünde kesilmesine muvafakat vermesi ile ilgili düzenleyici mevzuatın tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederiz. "

Cevabı bekleyeceğiz henüz bugün gönderiyoruz. Siz ne dersiniz?
 
N

nane

Ziyaretçi
siz yasal kesintiyi yapıp kayıtlarda gösterseniz ve çalışanın fazladan yatırılmasını istediği rakamı hiç kayıtlarda göstermeden sanki o yatırıyormuş gibi işlem yapsanız. yani fazladan yapılacak kısmı ücret olarak çalışana ödendi gösterip (onundada rızası olduğu için ) sizin ödemenizle birlikte fazlalığıda çalışan kendi yatırıyor gibi makbuz alıp çalışana verebilirsiniz.
 
Üyelik
6 Ağu 2005
Mesajlar
57
Sayın Meraklı' nın yazdıklarına özellikle dikkat etmenizi öneririm.

İş Kanunu 35. madde ile İİK 83. madde birbiriyle çelişkili değildir.


Kaldı ki işveren, işçisi ve onun alacaklısı arasındaki ilişkinin ve icra takibinin tarafı değildir. İşveren, İcra dairelerinden kendisine tebliğ edilen maaş haczine dair talimatı aynen uygulamakla mükelleftir,bunu sorgulayamaz, işlemi bu nedenle geciktiremez. Maaş haczi konusunda bir hukuka aykırılık varsa borçlu işçi,alacaklısına karşı Mahkeme ve İcra dairelerinde hakkını aramalıdır. Aksi takdirde işveren, icra talimatına uymadığı nedeniyle işçinin borcundan dolayı sorumlu olacaktır.

Fikir vermesi açısından bir örnek kararı veriyorum

HD 12, E: 2002/002834, K: 2002/004303, Tarih: 01.03.2002

[*]MAAŞ VE ÜCRETLERİN HACZİ [*]HACİZ SIRASI

Borçlunun maaş ve ücretlerinden kendisinin ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu olan miktar tenzil edildikten sonra kalan miktar haciz olunabilir. Bu miktar ¼ ' ten az olmaz ve birden fazla haciz var ise sıraya konulur, sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

(2004 s. İİK. m. 83)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK' nun 83. maddesinde "borçlunun maaş ve ücretlerinden kendisinin ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu olan miktar tenzil edildikten sonra kalan miktarın haciz olunabileceği, bu miktarın ¼ ' ten az olmayacağı, birden fazla haciz var ise sıraya konulacağı, sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemeyeceği" öngörülmüştür. Somut olayda, borçlunun maaşından başka icra müdürlüğünce kesinti yapıldığı görüldüğünden mercice borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimi için gerekli miktar belirlendikten ve anılan maddedeki koşullar değerlendirildikten sonra oluşacak sonuca göre karar vermek gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 01.03.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
Üst