Cep Telefonlarımızın İMEİ Numaraları

Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Belki gözden kaçmıştır diye hatırlatmak istedim. 13.07.2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 5392 sayılı kanunla 2813 sayılı Telsiz Kanununun bazı maddeleri değiştirildi, bazı yeni maddeler eklendi. Bunlara göre; Yurda kaçak yollarla giren veya çalıntı telefonlara el konulacak. (Telefonunuzun kaçak olup olmadığını aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.) Ayrıca 14.12.2005 tarihinden itibaren Türkiye sınırları içinde kullanmanız teknik yollarla engellenecek. Eğer satın aldığınız telefon yurda kaçak yollardan girmişse 14.12.2005 tarihine kadar 5,00 YTL ödenerek kayıtlı hale getirebilirsiniz.

IMEI NO SORGULAMA

Cihazınızın IMEI numarasını öğrenmek için *#06# (bazı cihazlarda ilave olarak YES) tuşlarına basılması gerekiyormuş.

Fazla açıklama yapmadan eklenen maddeleri incelemeniz için aşağıya alıyorum.

Kod:
       MADDE 2. - 2813 sayılı Kanunun 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere Kanuna aşağıdaki kısım eklenmiş ve diğer kısımlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar

       Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar

       MADDE 25a. - Kurum tarafından izin verilmedikçe işletmecilerce tedarik edilen abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler veya cihazın teşhisine yarayan elektronik kimlik bilgileri yeniden oluşturulamaz, değiştirilemez, kopyalanarak çoğaltılamaz veya herhangi bir amaçla dağıtılamaz. 

       Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacına yönelik yazılım, her türlü araç veya gereçlerin ithalâtı, üretimi, dağıtımı veya tanıtımı yapılamaz, bulundurulamaz, aracılık edilemez.

       Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacıyla kullanılabilen yazılım, her türlü araç veya gereçlere Kurumun talebiyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 127 nci madde hükümlerine göre el konulur. 

       Kurum düzenlemelerine aykırı olarak elektronik kimlik bilgisini haiz yeni veya kullanılmış cihazların ticareti yapılamaz.

       Abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenliği

       MADDE 25b. - Abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler ile cihazların elektronik kimlik bilgilerini taşıyan her türlü yazılım, kart, araç veya gereç yetkisiz ve izinsiz olarak kopyalanamaz, muhafaza edilemez, dağıtılamaz, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla kullanılamaz.

       İşletmeci veya adına iş yapan temsilcisine abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri konusunda gerçek dışı belge ve bilgi verilemez.

       Abonelik tesisi için gerekli kimlik belgeleri kontrol edilmeden işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik kaydı yapılamaz.

       Abonelik tesisine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

       İşletmeciler

       MADDE 25c. - İşletmeciler; kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlarla, Kurumun CEIR'ında yer alan elektronik kimlik bilgileri değiştirilmiş cihazlara elektronik haberleşme hizmeti veremez. 

       İşletmeciler, yukarıdaki fıkrada açıklanan yasal olmayan cihazların haberleşme şebe-kelerine bağlanılmalarını önlemek üzere EIR sistemlerini Kurumdaki CEIR sistemiyle birlikte uyumlu olarak çalışır hâle getirmek, bununla ilgili teknik alt yapı ve sisteminin güvenliği ve güvenilirliğini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içerisinde sağlamak ve aksamaksızın işletmekle yükümlüdürler. 

       İkinci fıkradaki sistemin işletilmesinden kaynaklanan sorunların işletmeci veya Kurum tarafından tespit edilip derhâl bildirilmesinden itibaren Kurum tarafından sorunların giderilmesi için işletmeciye beş iş günü süre verilir. Sorunların giderilememesi hâlinde işletmeci derhâl gerekçelerini yazılı olarak bildirerek ek süre verilmesi amacıyla Kuruma başvurur. 

       Bilgi ve ihbar merkezi

       MADDE 25d. - Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar için Kurum, bilgi ve ihbar merkezi kurar veya kurdurur. Kurum sistemine kayıtlı olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan, yağmalanan, kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler öncelikle cihazının elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesi için Kurumun bilgi ve ihbar merkezine başvurur. Kurum, şüpheliye isnat edilen suça ilişkin bilgi elde ettiğinde Cumhuriyet Başsavcılığına bildirir.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
81
Selam dostlar

Kontrol etmeyi unutmayın

telekomünikasyon kurumu tarafından yayınlanan bir
bildirgede eğer cep telefonununuz kayıtlarda yer almıyorsa 5
ay içinde Kuruma başvurmanız gerekiyor.
Kayıt işlemi, 5 YTL karşılığında Telekomünikasyon
Kurumu tarafından yapılacak.
Kayıt ettirilmeyen cep telefonları ise bir daha
kullanıma sokulmamak üzere şebeke bağlantıları kesilerek devre dışı
bırakılacak.

Cep telefonunuzun kayıtlı olup olmadıgını asagıdaki adresten telefonunuzun imei numarasını girerek ögrenebilirsiniz.

http://imei.tk.gov.tr/

telekomünikasyon kurumu adresi
http://www.tk.gov.tr

Cep telefonunuzun imei numarasını öğrenmek için
telefonunuzun
ekranına

*#06# yazın çıkan numarayı yukarıdaki
internet sayfasından
girerek kontrol edin.

KAYITLI İSE no problem


Saygılar,

SMMM
Dilek KARACA
 
Üyelik
5 Eki 2005
Mesajlar
156
MERABA ARKADAŞLAR
Biz buradaki 5 ytl yi nereye yatıracağız???------------------------------------------------------------
Saygılarımla
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
81
Sevgili Meslektaşlarım,

Türkiye'de kayıtdışı olduğu saptanan 12 milyona yakın cep telefonunun kayıt altına alınması işlemleri gelecek yıla kaldı.
Telekomünikasyon Kurumu, 13 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren Telsiz Kanunu'nda değişiklik yapan ve kayıtdışı cep telefonlarının kayıt altına alınmasını öngören 5392 Sayılı kapsamında bir ihale düzenledi.

Cep telefonlarının GSM operatörleri ve Kurum tarafından kayıtlarının tutulmasına yarayacak ''Merkezi Mobil Cihaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı'' ile ihbar ve bilgi merkezi işlevini yürütecek çağrı merkezinin kurulması için düzenlenen ihale Eylül ayında gerçekleştirildi.

Kanunun, 5 ay içinde bu merkezin kurularak aktif hale getirilmesini hükme bağlaması nedeniyle hazırlıklar yapılarak Telekomünikasyon Kurumu'nca ihale yapıldı.

Kurumun ihalesine 5 firma katılırken, 2 firma şartnamede öngörülen gerekleri yerine getirmediği gerekçesiyle elendi. 3 firmanın teklif verdiği ihalede, elenin firmalardan birisi Kamu İhale Kurulu'na itiraz etti. Konuyu değerlendiren Kurul, ihalenin iptaline karar verdi.

Kurulması öngörülen altyapıyla, 12 milyon kayıtsız cep telefonuna SMS ile ''Telefonunuz kayıtlı değil, kaydettirin'' mesajı gönderilmesi ve kayıt işlemi için yol gösterilmesi öngörülüyordu.

İhalenin iptali üzerine kayıtdışı cep telefonlarının kayıt işlemlerinde gecikme yaşanacak. Yasa gereği, kayıtdışı tüm telefonların kanunun yürürlüğe girdiği 13 Temmuz 2005 tarihinden itibaren 5 ay içinde tüm kayıtdışı cep telefonlarının gerekli belgelerle kurum ve kurumun göstereceği yerlerde kayıt yaptırılması gerekiyordu. 5 aylık süre ise 13 Aralık 2005 tarihinde sona eriyor. Yasa gereği, 13 Aralık'tan itibaren kayıtdışı tüm cep telefonlarının GSM şebekelerinde görüşme yapmalarının sona erdirilmesi, bu telefonların görüşmeye kapatılması gerekiyordu.

Altyapı ihalesinin iptaliyle süreç gelecek yıla uzadı. Bu nedenle kayıtsız telefonlara gönderilecek mesajlar da ancak gelecek yıl gerçekleştirilebilecek.

Telekomünikasyon Kurumu, altyapının kurulması amacıyla önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkacak.

Saygılar,

SMMM
Dilek KARACA
 
Üst