Çocuk Çalıştırmada Kırmızı Çizgiler

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
İSA KARAKAŞ isakarakas@gmail.com

Çocukların bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmeleri, eğitim ile güvenlikleri göz önünde bulundurularak iş mevzuatında çocuk çalıştırmada bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Bu nedenle her işte çocuk işçi çalıştırmak mümkün değildir.
Genel kural olarak Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocukların, gelişmelerine ve eğitimlerine engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilmeleri mümkündür.
ÇOCUK İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ HAFİF İŞLER
Hafif iş;yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre;
? Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan,
? Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri,
ifade etmektedir.
Buna göre çocukların çalıştırılabilecekleri işler;
...
Tamamı
 
Üst