turkcell

Damga Vergisi Hk.

Üyelik
30 Mar 2007
Mesajlar
109
Konum
istanbul
öncelikle merhabalar
damga vergisi hakkında bi konuda tereddüte düştük ve tam bir bilgiye ulaşamadık
yardım ederseniz savinirim
konu şu.
işletme üreticilerden tarımsal bir ürün satın alıyor.
ürünün fabrikaya taşınması işi işletmeye ait
işletme bir kooperatifle anlaşıp ürününü taşıtıyor fabrikaya
yalnız anlaşmada na kadarlık ürün taşınacağı belli değil
çünkü ne kadar alım yapacağı önceden tam olarak bilinmiyor
dolayısıyla taşınacak ürünün kilogram başına bir fiyat ve fabrikaya uzaklığına
göre belli bir km. ücreti verilmek şartıyla anlaşma yapılıyor
sözleşme yapılıyor ve damga vergisi ödemeden kesilir diye hiç vergi ödenmiyor
şimdi her istihkaktan damga kesilerek %0 7,5 sözl. % 0 4,5 karar olmak üzere %012
oranında damga kesilerek ödeniyor
bu sözleşmenin damga vergisi olur mu ( net bir miktar hesaplanamıyor) ve karar pulu olur mu olursa nasıl hesaplanacak
iyi günler
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Damga Vergisi Hk.

Karar pulu 4734 sayılı kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerle ilgili bir uygulamadır. Bu nedenle sizin işleminizde karar pulu tahakkuku söz konusu değildir.

Başta, yapılan mukavele belli bir parayı ihtiva etmediğinden, 1 sayılı tablodaki ?sulhnameler? kapsamında mütalaa edilmesi gerekir. Bunlar da nispi değil maktu vergiye tabidir (2007 yılı için 21,20 YTL)

Diğer taraftan, yapılan taahhüt mukavelesi yıllara sari bir durum arz ediyorsa, GVK 94/3. maddesi gereğince hakedişlerde %3 oranında G.V. kesintisi yapılır. Bu işlemlerde başkaca bir vergilendirme söz konusu değildir.
 
Üyelik
30 Mar 2007
Mesajlar
109
Konum
istanbul
Ynt: Damga Vergisi Hk.

belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmeler damga vergisine tabi değil. dolayısıyla bizim işlemimizde vergiye tabi değil diye düşünüyoruz. belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmelerin sulhname olarak değerlendirilmesi gerekmediğini düşünüyorum. kaldı ki aynı konuda ankara vergi dairesi başkanlığının 2005 yılında verdiği özelge var. sulhname olarak değerlendirmenizin sebebi nedir açıklarmısınız.
ayrıca işler 2, 3 ay gibi kısa süreli devam ettiği için ve taşıyanların hepsi mükellef olduğu için herhangi bir kesinti (gvk, kdv ) sözkonusu değil. farzedelim ki resmi daire olsaydık karar pulu için matrah ne olurdu. sadece vbilgi için. kolay gelsin
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Damga Vergisi Hk.

Bir akdin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların mahkeme veya hakeme gitmeden taraflarca sulh yolu ile giderilmesi dolayısıyla düzenlenen kağıtlara ?sulh name? denir. Ortada sizin yaptığınız bir akit var. Bu akdin yapılmasının gayesi nedir? Ben bunu bu kategoride değerlendirdim. Başka görüşler de olabilir. Bahsettiğiniz özelge yi yazında bir okuyalım. Diğer taraftan karar pullarının vergi nispeti binde dört buçuktur. Nispetten bahsedildiğine göre belli bir parayı ihtiva eden sözleşmeden bahsediliyor demektir.
 
Üyelik
30 Mar 2007
Mesajlar
109
Konum
istanbul
Ynt: Damga Vergisi Hk.

Belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmede Damga Vergisi hk.(31.10.2005)

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)


Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.02/DMG
Konu : Damga Vergisi

?????????????????????..
?????????????..

İlgi :??? tarihli ve ??.. sayılı dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde, ???.. Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi olduğunuzu, sinema, tiyatro, ve diğer sosyal ve kültürel etkinliklere ilişkin biletlerin, internet üzerinden satışı işi ile iştigal ettiğinizi, bu faaliyeti de etkinlikleri düzenleyen firma ve kuruluşlar ile aranızda bir internet hizmet sözleşmesi düzenlemek suretiyle yaptığınızı ancak satılan bilet adedi üzerinden komisyon hesapladığınızdan ve ileriye dönük ne kadar bilet satışı yapılacağını bilemediğinizden bahisle sözleşmede herhangi bir bedel gösterilmediğini belirterek imza ettiğiniz sözleşmenin damga vergisinin ne şekilde ödeneceği konusunda Başkanlığımız görüşünü istemektesiniz.
Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1?inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, 3?üncü maddesinde; damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, 4?üncü maddesinde bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı değerinin bulunacağı hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan şirketiniz ile ????????????????????..Şirketi arasında ???. tarihinde imzalanan internet hizmet sözleşmesinin, sözleşme bedeli ve ödeme koşullarının düzenlendiği 4?üncü maddesinde, sinemalarda internet sitesinden ??. yazılım programı ile sinema adına satılan her sinema bileti başına ilk yıl için KDV dahil ? YTL komisyon ücreti alınacağı belirtilmiş olmakla birlikte; satılacak bilet adedi konusunda herhangi bir belirleme yapılamadığından, sözleşme bedelinin de tespit edilemediği anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, Damga Vergisine Tabi Kağıtlara İlişkin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu?na ekli (1) sayılı tabloda, 5281 sayılı Kanunun 7?nci maddesiyle yapılan değişiklik sonucu, belli parayı ihtiva etmeyen mukavelenameler, 01.01.2005 tarihinden itibaren (1) sayılı tablo kapsamından çıkartılmıştır.
Kanun hükümlerinin incelenmesi sonucu görüleceği üzere bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için o kağıdın (1) sayılı tabloda yer alması gerekmekte olup, şirketiniz ile ?????????????????????.Şirketi. arasında imzalanan internet hizmet sözleşmesi, belli parayı ihtiva eden bir sözleşme niteliğinde olmadığından damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim

BELLİ BİR TUTAR OLMADIĞINA GÖRE HEM KARAR PULU HEM DE SÖZLEŞMENİN VERGİSİ DOĞMUYOR DEMEKTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Damga Vergisi Hk.

Doğru düşünüyorsunuz. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen sözleşmeler 5281 sayılı kanunla Damga vergisi kapsamı dışına çıkarılmış.
 

Benzer konular

Üst