zirve

Damga Vergisi İadesi

Üyelik
3 Eyl 2014
Mesajlar
6
Konum
gaziantep
Bu damga Vergisini iade alabilirmiyiz saygılarım'la..


İlgi: Damga vergisi kanunu mevzuatı
Danıştay Bakanlığının damga hakkında görüş Mevzuatı

Konu: Damga vergisi ve karar pul bedeli Hakkında

...... ilçesi Kilit taşı döşeme işi ilgili olarak 15.07.2013 tarihinde kilit taşı
Sözleşmesi idare birlik başkanı zamanın kaymakamı tarafından 7 adet a4 sayfalık 38 maddelik sözleşmenin Köylere Hizmet Götürme birliği Başkanlığı ve firmamız tarafından karşılıklı imzalanmıştır. Yaklaşık maliyeti 1.065.000 TL olan İhaleyi 728.200.00 TL ‘ye Firmamız taahhüt Etmiştir
Resmi yazı Olan ..... Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme birliği Başkanlığının
11-11-2013 tarihli 83214651/2013-151 yazısından görüleceği üzere sözleşmenin fesih olduğunu ve sözleşmeye ait herhangi bir bedelin ödenmeyeceğini ve ödenmediğini görünebilinir herhangi bir ödenek almamıştır ve sözleşme fesih olmuştur Firmamız herhangi bir sözleşmeden doğan bir fayda görmemiştir.
Ve Yine Resmi yazı Olan ...........Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme birliği Başkanlığının 06.12.2013 tarifinde tarafımızda tebliğ edilen 29-11-2013 tarihli. Sayı:8324651-2013/175 Sayılı yazıdan anlaşacağı üzere damga vergisi ve karar pul bedeli istemiştir.
Bu bedel yüzünden 06.12.2013 tarihinde firmamız 11.893.59 TL Ekteki Dekont üzerinden Görüleceği ve idarenin yazısına istinaden Firmamız bu bedeli ödemiştir.
Ve firmamıza idareden sözleşme tarihi ve sözleşmeden sonraki tarihlerde damga vergisi ve karar pul bedeli ödeme emri verilmediği için haksız yere yaklaşık 893.00TL Firmamız faiz ödemiştir
TALEP
Sözleşmeden doğan alacak fesih olduğundan herhangi bir alacağı ve almış olduğu bir hak edişin bulunmadığından resmi yazılarla anlaşacağı üzere yapılan işlem hukuk’a aykırıdır
Bu bedel yüzünden 06.12.2013 tarihinde firmamız 11.893.59 TL Ekteki Dekont üzerinden Görüleceği ve idarenin yazısına istinaden Firmamız bu bedeli ödemiştir.
Damga vergisi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19'uncu maddesinin birinci fıkrasında vergi alacağının, vergi kanunlarının vergiye bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı belirtilmiştir. Bu nedenle resmi yazılardan görüleceği üzere herhangi ilgi’li sözleşmeden faydalanılmadığı için ödenilen bedel hukuk’a aykırıdır.
Sonuç olarak herhangi bir satışın bulunmadığı Vergiyi doğuracak bir satışın gerçekleşmediği Sözleşmeye ait herhangi bir faturanın kesilmediği ve ayrıca sözleşmenin fesih olduğu için 43.750.00 TL teminatımızın gelir kaydedildiği Sayıştay 5. Dairesi de 24.4.1986 gün ve 6105/1048 sayılı ilamında belirtilmiş olan kanunlar gereği
Sayıştay 5. Dairesi de 24.4.1986 gün ve 6105/1048 sayılı ilamında; Petrol Ofisi, Çimento
Fabrikası, Sümerbank, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi, Et ve Balık Kurumu; Demir Çelik Fabrikası'na yapılan ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi yapılması gerektiğine karar vermiştir. Bu nedenle, uygulamada benzeri kuruluşlara yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisinin yapılmasına özen gösterilmelidir. Denilmektedir İdare herhangi bir ödeme yapmayacağı ve ‘’herhangi bir ödeme yapmadığı ‘’için Sözleşmeden doğan kesinleşmiş alacağımızın bulunmadığından Yatırmış olduğumuz damga vergisi ve karar pul bedelinin tarafımıza iade edilmesini arz ederiz
 

Benzer konular

Üst