turkcell

Damga Vergisinde Dönemsellik Olur mu?

Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
325
Dostlar merhaba,

Bir meslektaşımla tartıştığımız konuyu sizlerle de paylaşmak isterim....Malumunuz, 488 sayılı Damga vergisi kanunu gereği, sözleşmeden ve ihale kararından damga vergisi kesilmektedir.....Bu kapsamda, x Kamu kurumuyla yıllık satış sözleşmesi yapılıyor.....Sözleşme tarihi itibariyle, yıllık satış mik.x brim. fiyat üzerinden yüklü bir damga vergisi çıkıyor..(200.000 YTL) İhale kanunu gereği bu vergi peşin ödeniyor....Dekont alınıyor...... İhtilaf burda başlıyor....Meslektaş, bunun dönemsellik ilkesi gereği gelecek ay giderlerinde takip edilmesi gerektiğini söylüyor.... Aylık satış rakamları belli olduğu gerekçesiyle.....Ben de, söz konusu işlemin tahakkuk ettiğini,dolayısıyla tahakkuk ilkesi gereği bu dönemin gideri olduğunu ifade ettim.....Sizler bu konuda ne dersiniz......
Fikirlerinizi paylaşmak isterim....


KOlay gelsin
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Damga Vergisinde Dönemsellik Olur mu?

Merhaba

Konuyu vergi teorisinin temel kavramlarından olan tasarruf kavramı ile açıklamaya çalışalım.

Ticari kazançta tahakkuk esası geçerlidir. Dönemsellik ilkesi ile tahakkuk esasının birlikte uygulanmasında öncelikle tahakkuk esasına bakılır. Ancak bazı hallerde dönemsellik ilkesi tahakkuk esasının önüne geçer.

Dönemsellik ilkesinin uygulandığı durumlarda, gelir veya giderler bilançonun aktif veya pasifinde gösterilir ve o dönemin gider veya gelirine dahil edilmez. Mesela sonraki döneme ait olup peşin ödenen kiralar, ödenmiş olmakla beraber, ödendiği dönemin gideri olarak değerlendirilmez.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, peşin ödemelerde ödenen para , işletmenin fiili tasarrufundan çıkmış olmakla beraber, işletmenin para üzerindeki hukuki tasarrufunun devam ettiği gerçeğidir. Eğer yapılan ödeme üzerinde işletmenin hiçbir tasarruf hakkı kalmamışsa, bu gider aktifleştirilemez ve o gider için artık dönemsellik ilkesinden bahsetmek de mümkün değildir.

Soru konusuna gelirsek; ödenen damga vergisi, işletmenin tasarruf alanından çıkmış ve gerçek bir gider vasfı kazanmıştır. Yapılan bu ödemeyi kısmen aktifleştirilerek bilançoda göstermek mümkün değildir. Bu nedenle burada tahakkuk esasınıı uygulamak ve yapılan ödemeyi dönem giderlerinde göstermek gerekir.

...
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Damga Vergisinde Dönemsellik Olur mu?

Sn. Erol Konuyu Tasarruf kavramı açısından ele almanıza rağmen Ortada Bir sözleşme ve Taahhüt olmasını göz ardı ediyorsunuz. Sözleşme devam ettiği sürece ödenen Damga vergisi halen firmanın tasarrufu altında ve miktarı itibari ile hatırı sayılır bir satış gideridir. Benim şahis kanataatim ödenen damga vergisini Aylar itibari ile yapılan satışlar üzerinden orantılamak sureti ile giderleştirilmesi V.U.K'nun 283 ve 287 maddesi hükümlerine göre uygun olacaktır.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Damga Vergisinde Dönemsellik Olur mu?

Sn.Türk_Bey

?Sözleşme devam ettiği sürece ödenen Damga vergisi halen firmanın tasarrufu altında..?

demişsiniz. (Siz herhalde stajyersiniz) Bu güne kadar 672 cevap vermişsiniz. Benim tavsiyem cevap verirken biraz araştırma yapma zahmetine katlanmanızdır.

Ödenen vergi hiçbir zaman mükellefin tasarrufu altına girmez. Ancak maddi hata ile ödenmiş bir vergi varsa o zaman geri isteme durumu olabilir.

Damga Vergisine tabi kağıt eksiksiz olarak tekemmül ettikten sonra muamelenin feshedilmiş olması bile vergilemeyi etkilemez.

Mesela, 2490 sayılı Kanun uyarınca yapılan satışlar ve genel olarak ihalelere satış bedelinin talipleri tarafından süresinde yatırılmaması veya geçici teminatın kati teminata çevrilmemesi halinde, sözleşme feshedilir. Hükümsüz sayılır. Ancak bununla ilgili satış veya ihale kararları eksiksiz olarak tekemmül etmiş olduğundan gerekli vergi ilgililerden alınır.
.............................................
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Damga Vergisinde Dönemsellik Olur mu?

Sn. Osman Bey

Forumda vermiş olduğum bilmem kaç cevap, sorunun muhataplarını bağlar, yanıtladığım cevapların askine bir görüş belirttiğinize rastlamadım. Neticede forumun amacı tartışılarak doğruyu bulmaktır.

Stajerlik konusuna gelince o dönmelerden herkez gibi bende geçtim, bi hususu belirteyim Ruhsat almış bir çok meslek mensubundan daha bilgili bir çok Stajyer mevcuttur. Ben aynı aşamaları daha önce yaşadığım için sizin gibi Stajyerleri küçük görmek gibi bir komplekse sahip değilim.

Gelelim esas konuya verdiğiniz cevabı iyice bir irdelerseniz Damga vergisinin gider olma mahiyetinden daha çok yükümlülüklerinden bahsediyorsunuz. Ödenen verginin hiç bir zaman mükellefin tasarrufu altında olmadığını beyan ediyorsunuz ama Damga vergisinin Bir gider veya Maliyet unsuru olduğu gerçeğini dikkate almıyorsunuz. Sözleşmeler üzerinden ödenen Damga vergileri Damga Vergisi kanunu açısından bir vergi, Gelir ve kurumlar vergisinde kazancın tesbitinde gider veya maliyet unsurudur. Yani tasarruftur.

İsterseniz birde bu hususu aşağıda alıntı yaptığım Dönemsellik ilkesi açısından değerlendirin.

4. Dönemsellik Kavramı :

Dönemsellik kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir.

Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise, bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır.
 
Üst