Defter Beyan Sisteminde Bilançodan İşletmeye Geçiş Nasıl Oluyor ?

Üyelik
5 Mar 2020
Mesajlar
27
Konum
İstanbul
arkadaşlar mart ayında bilanço defterinde olan adi ortaklık mükellefiyeti sona erdi. Ortaklardan birisi tek başına mükellefiyete devam etmesi için vergi dairesine dilekçe yazdım. Başka bir yerden okuduğum özelgede kişi işletme defterine devam edebilir diye okumuştum. Yalnız defter beyan sisteminde kişi bilanço defteri olarak gözüküyor. Ben bu kişiyi defter beyanda işletme defterine nasıl çevireceğim.
 
Üyelik
5 Mar 2020
Mesajlar
27
Konum
İstanbul
Başlık Adi ortaklıkta bilanço usulünde defter tutarken ortaklıktan ayrılarak aynı faaliyeti şahıs olarak yapması halinde defter tasdiki hk.
Tarih 23/05/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-52
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Müdürlüğü


Sayı
:

B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-52
23/05/2011

Konu
:

DEFTER TASDİKİBaşkanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı özelge talep formu ile; öteden beri .... Vergi Dairesi Müdürlüğünde adi ortaklıktan dolayı kayıtlı iken 15.01.2010 tarihi itibariyle ortaklık faaliyetinize son vererek 13.03.2010 tarihinden itibaren şahıs olarak aynı faaliyetinizden dolayı mükellefiyet tesisinizin yapıldığını, ortaklıktan dolayı Bilanço esasına göre defter tuttuğunuzu, şahıs olarak ise işletme hesabı esasına göre defter tuttuğunuzu belirterek işletme hesabı esasına göre defter tutup tutamayacağınız hususunda görüş talep etmiş bulunmaktasınız.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 176 ncı maddesinde tüccarların, defter tutma bakımından iki sınıfa ayrıldığı, I inci sınıf tüccarların, bilanço esasına göre, II nci sınıf tüccarların, işletme hesabı esasına göre defter tuttukları hüküm altına alınmış, "İkinci Sınıf Tüccarlar" başlıklı 178 inci maddesinde,

" Aşağıda yazılı tüccarlar II'nci sınıfa dahildirler:

1. 177'inci maddede yazılı olanların dışında kalanlar;

2. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler.

Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar II'nci sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, mezkur Kanunun " Sınıf Değiştirme" başlıklı 180 inci maddesinde ise;

"(II)'nciden (I)'inciye geçiş: İş hacmi bakımından II'nci sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I'inci sınıfa geçerler.

1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa, veya;

2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hükümlere göre, aynı yıl içerisinde adi ortaklıktan dolayı faaliyetinizi terk ettikten sonra şahıs olarak yeniden işe başlamanız nedeniyle ikinci sınıf tüccar olarak işletme hesabı esasına göre defter tutmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak faaliyetinize başladığınız 13.03.2010 tarihinden sonra iş hacminizin 177 nci maddenin 1 nci bendinde belirlenen tutarı, 180 inci maddede belirtildiği şekilde aşması halinde 01.01.2011 tarihinden itibaren bilanço esasına göre defter tutmanız gerekeceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst