Defter Beyan Yuvarlama Farkı Hk.

Üyelik
17 Haz 2020
Mesajlar
1
Konum
İzmir
Merhaba,
,
turkcellfatura.jpg
Toplam Fatura Tutarı 46,30
Vergiye Tabi Ücretler 34,99
Vergiler ve Diğer Yasal Kesintiler Toplamı 11,35

KDV % 18 (Matrah: 34,99 TL)
6,30 (Elektronik Yayın Bedeli - Matrah: 5,56, Vergi Tutarı:1,00)
ÖİV % 7,5 (Matrah: 29,44 TL) 2,21
Diğer Vergiler, Harçlar, Fonlar 2,85

Vergiye Tabi Olmayan Ücretler -0,05

defter beyan sisteminde yukarıdaki Turkcell faturasını serbest meslek gideri olarak aşağıdaki gibi gider olarak muhasebeleştiriyorum.

1. Satır Normal Alım => Serbest Meslek Kazancına ait giderler (GVK 68) => Telefon, Faks, İnternet ve Diğer Haberleşme Giderleri (GVK 68/1) => 34,99 Net Tutar + 6,30 KDV = 41,29 TL Satır Toplamı (KDV Dahil)
2. Satır Normal Alım => Serbest Meslek Kazancına ait giderler (GVK 68) => Diğer Vergi Resim Harç ve Tescil Giderleri ( GVK 68/9 ) => 2,85 TL (Telsiz Kullanım Ücreti)
3. Satır Normal Alım => Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler (GVK m. 41) => Özel İletişim Vergisi => 2,21 TL
============================
Belge Toplamı Toplam Tutar 46,35 TL

Ancak yukarıda da görüldüğü üzere bazı aylar "-0,05" şeklinde yuvarlama farkı asıl faturadan düşülüyor ya da "0,05" şeklinde yansıtılıyor.

Şayet bu ay ki faturada 0,05 TL yuvarlama farkı ek olarak yansıtılacak olsaydı, 4. satır ekleyip => Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler (GVK m. 41) => K.K.E.G'e 0,05 TL ekleyecektim. Fakat burada 0,05 TL yansıtılmamış olup, "-0,05 TL" önceki ödemelerden mahsup edildiği/düşüldüğü için fazla gözüken 46,35 TL'lik tutardan 0,05 TL'yi düşecek ve faturada yazan 46,30 TL'lik tutara ulaşacak şekilde, nasıl muhasebeleştirebilirim ? Acaba böyle bir durumda 0,05 TL'yi defter beyanda gelir kısmından belge türü => diğer => satış türü diğer => gelir kayıt türü diğer hasılat => yansıtma geliri olarak muhasebeleştirebilir miyiz ?

Şimdiden teşekkürler,
 
Üst