resim

Denetimde """"SOD"""""""" çıkmazı

DMM

Üyelik
25 Tem 2012
Mesajlar
14
BAĞIMSIZ DENET?M YÖNETMELIGI ( TASLAK) VE SORUMLU ORTAK DENETCI CIKMAZI
Sabri Orta
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 20.07.2011 tarihinde Bağımsız denetim yönetmeliği yayınladı (Taslak) . Ve Denetçilik yapacak Meslek mensupları açısından denetim sürecinin nasıl şekilleneceği , KGK .nun meslek mensupları arasından kimleri denetçi olarak yetkilendirileceği, meslek mensuplarının bağımsız denetim şirketi kurabilmesi için gerekli olan sorumlu ortak denetçinin özellikleri, bağımsız denetimin nasıl yapılacağı ,eğitim sürecinin nasıl olacağı ve geçiş sürecinde muafiyetlerin nasıl şekilleneceği gibi meslek mensupları tarafından yaklaşık 2 yıldır merak edilen konular yayınlanan bu yönetmelikle belirlenmeye başladı.
Ancak tartışmalar bu yönetmelikle beraber daha çok yapılmaya başlandı ve her meslek mensubu kendi bulunduğu pozisyondan bakarak taslak yönetmeliğe eleştiriler getirmeye başladı.
Bu eleştirilerden en çok konuşulacağa benzeyeni ise kuşkusuz meslek mensupları açısından bağımsız denetim şirketi kurabilmesi için gerekli olan 2 adet Sorumlu ortak denetçi.nin haiz olması gereken özellikleridir. Gelin SOD ile ilgili bu maddeyi beraber inceleyelim ;
Denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi
MADDE 13 ? (1) Denetim alanında faaliyet izni talebinde bulunan kuruluşun;
a) Sermaye şirketi olması,
b) Faaliyet konusunun bağımsız denetime veya 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki alana ilişkin olması,
c) Ticaret unvanında bağımsız denetim ibaresinin bulunması,
ç) Esas sözleşmesinin denetime ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı hususlar içermemesi,
d) Sermayesinin ve oy haklarının yarısından fazlasının denetçilere ait olması ve ortaklarının tamamının meslek mensubu olması,
e) Denetçilerinin 14 üncü madde çerçevesinde denetçi belgesine sahip olması,
f) Denetçilerinin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş olması,
g) 26 ncı maddedeki şartları sağlayan en az iki sorumlu ortak denetçisinin bulunması,
devam??????..
Sorumlu ortak denetçi olabilme şartları
MADDE 26 - (1) Sorumlu ortak denetçiler, denetim raporunu denetim kuruluşları adına imzalama yetkisini haiz olup, denetim kuruluşunun yönetimi tarafından, aşağıdaki şartları sağlayan denetçiler arasından, Kurumun onayı alınmak suretiyle atanır;
a) Denetim kuruluşunda pay sahibi olması,
b) KAYİK denetimleri için 10 yıllık mesleki ve 2 yıllık denetim; diğer denetimler için 6 yıllık mesleki ve 1 yıllık denetim tecrübesi bulunması,
Maddelerini beraber düşündüğümüzde
Denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ile ilgili olarak
A : Madde 13- (1) g) 26 ncı maddedeki şartları sağlayan en az iki sorumlu ortak denetçisinin bulunması,
Sorumlu ortak denetçi olabilme şartları?ından ise
MADDE 26 - (1) b) KAY?K denetimleri için 10 yıllık mesleki ve 2 yıllık denetim; diğer denetimler için 6 yıllık mesleki ve 1 yıllık denetim tecrübesi bulunması, maddeleri
Meslek mensuplarının hiçbir zaman şirketleşemeyeceği ve belki de hiçbir zaman denetim şirketinde sorumlu ortak denetçi olarak olarak görev yapamayacağı sonucuna rahatlıkla varabiliriz.
Çünkü:
Yasaklarla ?lgili 3568 sayılı kanun maddesi Madde 45- Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler bu ünvanlarla, yeminli mali müşavirler ise bu ünvan ve tasdik yetkisiyle; 2. maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzelkişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar. Yasaklarla ?lgili Yönetmelik maddesi Madde 44- Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar. Yani yasada 2. maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla çalışamaz, yönetmelikte ise gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar . Demektedir.
Özetle
1- Meslek mensuplarının bağımlı olarak çalışamama zorunluluklarıdan ,
2- Özellikle ? Meslektaşların kurumsallaşması , şirket olarak çalışmanın ilk tercih sebebi olması ,denetimin işinin ekip işi olduğu? gerçeğinin fiiliyata dönüşmesi açısından
3- Bugüne kadar olan denetime tabii şirket sayısının (SPK harici) yok denecek kadar olması sebebiyle,
4- ?lerideki yıllarda bağımsız denetime tabii olacak şirket sayısının artması nedeniyle,
5- Bundan sonraki dönemlerde denetimin denetim şirketlerince yapılmasının tercih edilmesini sağlamak amacıyla,
6- Geleceğimiz olan stajyer meslek mensuplarının kurumsal bir şirkette çalışma imkanının sağlanması amacıyla,
7- Ve bu dönemin ülkemiz açısından bu denetim sürecinin geçiş dönemi olması nedeniyle,
8- 15 yıldan fazla kıdeme sahip meslek mensuplarının denetim, muhasebe organizasyonu, mali danışmanlık konularında yapmış oldukları mesleki faaliyetlerinin istenilen denetim tecrübesinden fazla olması nedeniyle
?Meslek mensuplarından diğer denetimler için 6 yıllık mesleki ve 1 yıllık denetim tecrübesi bulunması, ? ibaresinin sorumlu ortak denetçide istenilen özellikler şartının yumuşatılması , ilave eğitim konularak denetim tecrübesine sayılmasını, meslek mensuplarının denetimini veya mali müşavirliğini yaptığı şirketlerin ciro-işçi sayısı-bilanço büyüklükleri kıstaslarına bakılarak, muhtemelen 2013 yılında başlayacak olan bireysel denetimde geçen sürelerin denetim tecrübesine sayılması veya KGK tarafından belirlenecek ilave şart ile bu geçiş döneminde meslek mensuplarının denetim şirketi kurması önündeki SOD ENGELİ nin kaldırılması,
Meslek mensupları için hayati önem arz etmektedir.
Sabri Orta
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
27.07.2012
 

DMM

Üyelik
25 Tem 2012
Mesajlar
14
Ynt: Denetimde """"SOD"""""""" çıkmazı

Bu konu meslek mensuplarının şirketleşmesi önündeki engeldir. Sahip çıkalım.
 
Üst