Derneklerde İrsaliye Kesme Zorunluluğu Hk.

Üyelik
14 Nis 2007
Mesajlar
17
selamlar forum sakinleri,

dernek olarak elektrik malzemesi (avize) satın aldık. aldığımız faturada işyerinde teslim ibaresi bulunuyor. elektrik firmasının incelenmesi sonucunda derneğimize satın aldıktan derneğe gelene kadar irsaliye kesilmediği için ceza kesilmesi konusu gündeme geldi. bu tip bir ceza kesilebilir mi ?

saygılar..
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: derneklerde irsaliye kesme zorunluluğu hk.

Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 230
Kapsam

(2365 sayılı Kanunun 34'üncü maddesiyle değişen madde) Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:
1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. (3239 sayılı Kanunun 19'uncu maddesiyle değişen bent) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.
Derneğiniz Alış veriş işlemini nihai tüketici kapsamında yapmıştır. Fatura aldığınıza göre sevk irsaliyesi için usulsüzlük cezası salınmaması gerekir.
 
Üst