Dünden Yarına 4/a Sigortalılarının Emeklilik Koşulları (1)

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com SÖZCÜ

SSK?lılar (4/a sigortalıları) için üç emeklilik sistemi hala geçerli

08.09.1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuş erkeklerle 08.09.1981 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuş kadınlar 5 er bin gün sayısıyla yaş koşuluna tabi olmaksızın emekli olabiliyorlar. Bu sigortalılar kadınlar için 50 erkekler için 55 yaşına sahiplerse 3 bin 600 günle de emekli olabiliyorlar.

Erkek sigortalılar için 08.09.1976 - 08.09.1999 tarihleri arasında; kadın sigortalılar için 08.09.1981 ? 08.09.1999 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar 4759 sayılı kanunla gelen ve halen geçerli olmaya devam eden kademeli emeklilik sistemine tabi olarak emeklilik hakkına sahip bulunuyorlar. Bu sigortalılar kadınlar için 50 erkekler için 55 yaşı, 3 bin 600 günü ve 15 yıllık sigortalılık süresinin üçünü birden tamamladıkları tarihe göre yine kademeye tabi olarak 3 bin 600 günle de emekli olabiliyorlar.

Örneğin, okurum Cem BAŞARAN?ın 1954 doğumlu, 1979 yılında başladığı memuriyette bin 200 gün görev yapan ve daha sonra 75 gün SSK sigortalılığı bulunan babası 720 günlük askerlik borçlanması yaparak kalan bin 605 günün en az bin 346 gününü çalışarak SSK?ya prim ödemek suretiyle tamamladıktan sonra bin 259 günü isteğe bağlı olarak ödese bile SSK?dan emekli olabilecektir. Bu sigortalı kalan gün sayısını 23.05.2014 tarihine kadar tamamlarsa 59 yaşında, daha sonra tamamlarsa 60 yaşında emekli olabilir.

Okurum İlker ÖZDEMİR?in 1959 doğumlu, 15.03.1976 ilk sigortalılık girişli ve Eylül 2008 ayı sonu itibariyle bin 957 SSK prim günü olan annesi 1980 ve 1988 yıllarındaki doğumlarını borçlanarak gün sayısını artırıp 50 yaşını dolduracağı 2009 yılındaki doğum gününde emekli olabilir. Okurumun annesi 13.09.1980 tarihindeki ilk doğumundan sonra 31.10.2008 tarihine kadar (47 gün daha) hizmet akdi devam ettiğinden bu doğumuna istinaden borçlanmasını iki yıl (Bin 440 gün) olarak değil, bin 393 gün olarak yapabilir, kalan 250 günü de isteğe bağlı veya çalışarak prim ödeyip tamamlayabilir.

08.09.1999 ? 30.04.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olan kadınlar 58 ve erkekler 60 yaşında olmak üzere 7 şer bin gün sayısıyla emekli olma hakkına sahip bulunuyorlardı. Bu sigortalılar da kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4 bin 500 günle yaştan emekli olabiliyorlar.

1 Mayıs 2008?den sonra ilk defa sigortalı olanlara;

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve bunun yanında 4/b (Bağ-Kur?lular), 4/c sigortalıları (Emekli Sandığı iştirakçileri) için en az 9 bin gün, 4/a sigortalıları (1 Ekim 2008 öncesinin SSK sigortalıları) için 7 bin 200 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanacak.

Yeni dönemde de kademe var

4/a sigortalıları için 7 bin 200 günü, 4/b ve 4/c sigortalıları için 9 bin günü doldurma tarihlerine göre yaş koşulu;

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında dolduran kadın için 59, erkek için 61,

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında dolduran kadın için 60, erkek için 62,

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında dolduran kadın için 61, erkek için 63,

4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında dolduran kadın için 62, erkek için 64,

5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında dolduran kadın için 63, erkek için 65,

6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında dolduran kadın için 64, erkek için 65,

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren dolduran kadın ve erkek için 65,

olarak uygulanacak.
 
Üst