zirve

E-Kesinti Programına Giriş Şifresi

Üyelik
4 Şub 2013
Mesajlar
69
Konum
istanbul
Merhaba,

SGK e-kesinti programına giriş şifresini SGK dan alabilen var mı? SGK da durumdan habersiz şifre alamıyoruz. Yardımcı olabilir misiniz?

teşekkürler
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
1
e kesinti

Merhaba,

SGK e-kesinti programına giriş şifresini SGK dan alabilen var mı? SGK da durumdan habersiz şifre alamıyoruz. Yardımcı olabilir misiniz?

teşekkürler

Kesinti sorumluları e-Kesinti programı aracılığı ile bildirim listelerini gönderebilmek için sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine (EK-1)‟deki “Kullanıcı Kodu ve Geçici Kullanıcı ġifresi BaĢvuru Formu” ve bu formda belirtilen belgelerle baĢvururlar.
Kurum ünitelerine e-Kesinti kullanıcı kodu ve Ģifresi almak için müracaat eden kesinti sorumlularının tescil iĢlemi Güvence Programı içerisinde yer alan “Tarımsal Kesinti ĠĢlemleri” bölümündeki “Tescil GiriĢ” paneli aracılığı ile yapılır. Tescili yapılan kesinti sorumlularına 12 rakamdan oluĢan kesinti sorumlusu sicil numarası verilir. Kesinti sorumlusu sicil numarası, tüzel kiĢilerde Vergi Kimlik Numarası, gerçek kiĢilerde T.C. Kimlik Numarası kullanılarak oluĢturulur. Her kesinti sorumlusuna bir tane sicil numarası verilebilir ve vergi dairesinin bağlı olduğu yerdeki Kurum ünitesi ile iliĢkilendirilir. Dolayısıyla bir Vergi Kimlik Numarası ya da T.C. Kimlik Numarası sadece bir sicil numarası üretilmek için kullanılabilir. Kesinti sorumlusunun iĢlemlerinin takibi Kurumun bu ünitesi tarafından yapılır.
 
Üst