zirve

E-Ticaret Ticari Vesika

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,275
Konum
İSTANBUL
Merhaba, İnternet üzerinden yapılan halı-kilim tarzı satış yapan mükellefim ayda yaklaşık 400-500 arası satış faturası kesmektedir. Fatura yerine ödeme kaydedici cihaz ile evrak ( ( Fatura talebinde bulunulması durumu haticinde) düzenlemesinde sakınca varmıdır? İşlevsel olarak daha pratik olacağından böyle birşey düşündüm. Yasal olarak engel bir durum varmı uygulamada?
 
Üyelik
29 Eki 2020
Mesajlar
27
Konum
ankara
Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. 2. Ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen satış fişleri ve rulolar yukarıda sayılan mükelleflerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışların ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesinde kullanılır ve fatura yerine geçer
 
Üyelik
29 Eki 2020
Mesajlar
27
Konum
ankara
483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Uyarınca Kimler YN ÖKC Kullanımından MUAF tutulmuştur? YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden; 2016 yılı veya müteakip yıllar: a) Satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL’yi, b) Bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi, c) Bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan ve 20’den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olan mükelleflerin,  e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olmaları,  Perakende satışlar dahil tüm satışlara e-Fatura ve/veya e-Arşiv fatura verilmeyi tercih etmeleri ve buna uymaları,  Bu durumlarını vergi dairesine tevsik etmeleri ve bildirmeleri,  e-Arşiv Faturaların bir örneğinin belgenin oluşturulmasını müteakiben; gizliliği, bütünlüğü ve değişmezliği garanti edilerek ve GİB’in erişimine ve sorgulamasına açık olacak şekilde GİB’den e-Fatura saklama hizmeti verme izni bulunan kurumlarda muhafaza edilmesinin sağlamaları, halinde bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile başvurmaları halinde (bildirimin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren) perakende mal ve hizmet satışlarında YN ÖKC kullanım mecburiyetleri bulunmamaktadır. (Bkz 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6. Maddesi uyarınca ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükelleflere İlişkin Duyuru) http://www.gib.gov.tr/node/124525 Bu muafiyet söz konusu koşulları sağlayan mükelleflerce sonradan açılacak şube işyerleri için de geçerli olacaktır.
 
Üyelik
29 Eki 2020
Mesajlar
27
Konum
ankara
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483)

Giriş

MADDE 1 –
(1) 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği (70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği ile değişen güncel hali) ile 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (427, 437, 450, 465, 466 ve 473 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişen güncel hali) uyarınca, perakende olarak mal satışında veya hizmet ifasında bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarların 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na (213 sayılı Kanun) göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna (3100 sayılı Kanun) göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) yerine, mükelleflerin 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatının tutarı, kullanmakta oldukları ÖKC’lerin niteliği ve faaliyet alanları dikkate alınarak kademeli bir geçiş takvimi çerçevesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,275
Konum
İSTANBUL
Talebim bunlar değildi. Ama yinede cevap için teşekkürler Sn. Srabimer
İnternet satışlarına ÖKC kullanılmasının gerek bulunulmadığına dair birçok özelge ve tebliğ mevcut.
Benim sorunum tam tersine müşterimin bu tarz satışları için en azından düşük tutarlı satışlar için ÖKC kullanmasını istiyoruz.
Sakınca varmıdır.? Kullanan varmıdır.?
Bu konuda yardımınızı rica ediyorum.
 

Aquatim

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2012
Mesajlar
297
Konum
İzmir
Sayın Urum79, sorunuz benim de ilgimi çekti. Ben de "internet üzerinden yapılan satışlar sadece fatura ile belgelendirilir yada ÖKC de kullanılabilir" türünden bir yazı bulamadım.

Bazen firma olarak internet siteleri üzerinden bir mal alımı yaptığımızda, karşı taraf mal ile birlikte ÖKC fişi gönderebiliyor. Bunu uygulayan firmalar var. Biz fatura talep ediyoruz, onu da kesip gönderiyorlar.

Bu konuda özelge talebinde bulunmanız daha iyi olabilir, eğer bu konuda yaptığınız araştırmalarda bir sonuç çıkmazsa.

Firmanızın kullandığı internet sitesi ile kullandığınız muhasebe programının teknik alt yapısı uygunsa, internet sitesinden yapılan satışları otomatik olarak muhasebe programına aktarabiliyorsunuz. Kullanılan internet sitesi, satışları uygun bir formatta *.txt ve/veya *,xls formatında size veriyor.
Tabi kullandığınız muhasebe programınızın da dışarıdan içeriye veri aktarımı uygulması olması gerekiyor.
 

Benzer konular

Üst