zirve

ek 1 ek 2 ile ilgili komisyon kararı

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
67
Konum
istanbul
T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
SAĞLIK, AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU RAPORU


Esas No: 2/500
Karar No: 26
15.6.2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI


“Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi.”Başkanlığınızca 7.6.2005 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiştir.
Komisyonumuz Teklifi 14.6.2005 tarihli 23 üncü birleşiminde gündemine almıştır.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, TİS TÜRKİŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, KESK, BASK temsilcilerinin katılımlarıyla Teklifi inceleyip görüşmüştür.
Teklif ile sendikaların genel kurul kararıyla nakit mevcutlarının % 25’ini aşmamak kaydıyla ilgili bakanlıklara devretmek üzere eğitim,sağlık,rehabilitasyon veya spor tesisleri kurmaları veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmaları, yurtiçinde veya yurtdışında yangın, su baskını, deprem gibi afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla afet bölgesinde konur, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisleri yapmaları veya bu amaçla kamu kurum ve kuruşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilmelerinde genel kurul kararı yönetim kurulu kararı olarak değiştirilmekte, işverenlerin işe aldığı veya iş sözleşmesi sona eren işçileri doğrudan Bakanlığa bildirmeleri öngörülmektedir.
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu;
Sendikalara ilgili bakanlıklara devretmek üzere eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri yapabilmeleri imkanının yeni getirildiği ancak bunu genel kurul kararıyla yapabilmelerinin işleyişte sıkıntılar yarattığı, sendikaların genel kurullarını toplanmalarının mali külfet getirdiği, sendikaların yapacakları sosyal yardımların böylelikle zorlaştığı, bu husustaki kararın yönetim kuruluna bırakılmasında bazı endişelerin paylaştığını ancak, sendika ve konfederasyonların bilançolarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorunda olduklarını,
İşverenlerin işe giriş ve çıkış bildirimlerinin doğrudan Bakanlığa yapılması konusunda da yükün ve bürokrasinin azalacağını,
Belirtmiştir,
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.
Teklifin 1 ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Teklife, Teklifin 2 nci maddesi ile getirilen bildirim kolaylığına bağlı olarak bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemde 2821 sayılı Kanunun 62 nci maddesine muhalefet nedeniyle verilen ağır para cezalarının bir defaya mahsus olmak üzere kaldırılmasını öngören bir önerge ile yeni madde olarak 3 üncü madde eklenmiş ve diğer maddeler teselsül ettirilmiştir.
Teklifin yürürlüğe ilişkin 3 üncü maddesi 4 olarak, yürütmeye ilişkin 4 üncü maddesi 5 olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİNEsas No; 2/500
Karar No; 26
15.6.2005


SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2- Teklifin 2 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3- 2821 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8- Bu kanunun yürürlük tarihinden önce, 62 inci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında , bu Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan ağır para cezası uygulanmaz, işlem yapılmak üzere Cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilen ancak, henüz tahsil edilmeyen ağır para cezaları da ortadan kalkar.


MADDE 4- Teklifin 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
MADDE 5- Teklifin 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
192
değerli semray,
komisyon kararında geçen maddelerden bizi ilgilendiren 2 ve 3.maddelerdir. 2.maddede sendikalar kanunun 62.maddesi değiştirilmekte ve ek-1 ve ek-2'lerin sadece bakanlığa gönderilmesini öngörmektedir. bu madde ile bölge çalışmaya artık ek-1 ve ek-2 verilmeyecektir. bu meslektaşların kabul etmemesi gereken bir gelişmedir. çünkü illa verilecekse bölge çalışmaya verilmeli bakanlığa bölge çalışma göndermelidir. bence e-bildirge ile bu sorun çözülmüştür, verilmesine bile gerek yoktur. bir önemli konu da kanun yürürlüğe girene kadar bir mühlet verilmektedir. bu da eksik bir uygulamadır. bence kanun yürürlüğe girdikten sonra eksik bildirimlerin tamamı bir ay içinde verilmeli ve ceza kesilmemelidir. bir de
59.maddeki ceza miktarı 50 veya 100 ytl olarak yeniden düzenlenmelidir.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,170
Konum
İstanbul
ibrahimb' Alıntı:
değerli semray,
komisyon kararında geçen maddelerden bizi ilgilendiren 2 ve 3.maddelerdir. 2.maddede sendikalar kanunun 62.maddesi değiştirilmekte ve ek-1 ve ek-2'lerin sadece bakanlığa gönderilmesini öngörmektedir. bu madde ile bölge çalışmaya artık ek-1 ve ek-2 verilmeyecektir. bu meslektaşların kabul etmemesi gereken bir gelişmedir. çünkü illa verilecekse bölge çalışmaya verilmeli bakanlığa bölge çalışma göndermelidir. bence e-bildirge ile bu sorun çözülmüştür, verilmesine bile gerek yoktur. bir önemli konu da kanun yürürlüğe girene kadar bir mühlet verilmektedir. bu da eksik bir uygulamadır. bence kanun yürürlüğe girdikten sonra eksik bildirimlerin tamamı bir ay içinde verilmeli ve ceza kesilmemelidir. bir de
59.maddeki ceza miktarı 50 veya 100 ytl olarak yeniden düzenlenmelidir.

Aynen katılıyorum. Artık bilişim çağındayız, neredeyse tüm bildirimler elektronik olarak yapılmakta. Bakanlık bu bilgiyi istiyorsa, (üstelik) kendisine bağlı olan Sosyal Sigortalar Kurumundan nasıl ve ne formatta istiyorsa alsın. En azından bildirimlerini elektronik yapanlar için tamamen kaldırılabilir.
Aslında Sendikalar Kanununun 62. maddesindeki amacın tüm işyerlerine giriş-çıkışları değil sendika üyesi çalışanların bulunduğu işyerlerini kapsaması gerektiği gibi bir düşüncem ve yorumum var. Tabi maddenin gerekçesini de okumak lazım.
Bu konuda baskı unsuru olabileceklerin elinden geleni yapması gerekiyor.
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
9
bende katılıyorum. şükrü kızılot hocamız yazısında e-bildirge girişine bir kolon açıp işkolu kodunun belirtilmesinin bütün kırtsiyeyi kaldıracağını yazmıştı. bence işlem bu şekilde olmalı. zaten öğrendiğim kadarıyla bizim emek emek düzenlediğimiz ek-1 ve ek-2 belgeleri 6 ay sonra seka'ya gönderiliyormuş
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
192
değerli başkan,
desteğiniz için teşekkürler. bu bildirimler ülke çapında işkolu tespitleri için yapıldığından sendikalar kaldırılmasına karşı çıkıyorlar. çünkü bakanlık kayıtları yeterince sağlıklı olmadığından bir tespitte yetkili olan sendika bir sonraki tespitte yetkisiz duruma düşebiliyor. oysa ssk kayıtları esas alınsa maalefen 5-10 sendika haricinde ülke çapında %10 barajını geçecek sendika kalmaz. bu yüzden inatla kaldırılmasına karşı çıkılıyor. yani sendikalı sendikasız işçilerin tümünün bilgisi lazım ama gönderilmemesi de işe yarıyor. bu arada yakalanın canı çıkıyor.

sayın horoz,
yeni bir işkolu koduna ihtiyaç yok ssk ve bölge çalışma zaten aynı işkolu kodunu kullanıyor.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
kuşadası
buraya yanıt yazan tüm forumdaşların görüşlerine aynen katılıyorum bu ek 1 ve ek2 ile iab bildiriminin kalkması gerekir çünkü genel müdürlükler aynı bakanlık çatısı altında ve aynı bilgi işlemi kullanıyor sanırım ebildirgedeki bir kutucuk ile sorun hallolur ayrıca bizler ve mükellefler için bir külfet ile masraf kapısı ortadan kalkar belki bürokrasinin bir kısmından kurtuluruz hem zaman hemde kırtasiye külfeti ortadan kalkar saygılarımla iyi çalışmalar kolay gelsin
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Görüşlere katılmamak mümkün değil.Ek-1, Ek-2 kalkması gerekir gerekli bilgi zaten ssk ya verilmektedir. Zaten stresli olan işlerimiz birde ek1,ek2 leri düşünmekle geçiyor.internet ortamına geçtikten sonra bunların pek hükmi kalmadığını ve kalkması gerektiği düşüncesindeyim.
 
Üst