Emekli Eşleri Hakkında

Üyelik
18 Tem 2006
Mesajlar
627
Konum
istanbul
emlak vergisinde kendi üzerie kayıtlı meskeni olmayan emekli eşlerinin indirimli vergi oranından yararlanabilmektemidir şartları nelerdir.
 
Üyelik
27 Şub 2006
Mesajlar
236
Emeklilerin sadece kendi üzerine kayıtlı evi varsa indirimden yararlanabilir eşinin evi varsa ve çalışıyorsa o yararlanamaz.
Yanlız tek evi olan ev hanımları içinde bu çıktı onu bahsediyorsunuz herhalde
Belediyenize sorun size yol gösterirler
 
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
560
Bakanlar Kurulu’nun bir kararı uyarınca, Türkiye sınırları içinde, brüt 200 metrekareyi aşmayan bir konuta sahip emekliler ile hiçbir geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, 2006 yılında da emlak vergisi ödemeyecekler. Bunların yanısıra gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri de emlak vergisi ödemeyecekler (Bkz. 29 Aralık 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2005/9827 sayılı BKK).

İndirimli bina vergisinden yararlanacak olanların, 2005 yılında, emekli aylığı dışında başka gelirlerinin ya da 15 bin YTL’yi aşan faiz, repo vb. gelirlerinin olmaması gerekiyor. Gaziler ve şehitler ile dul ve yetimlerinin, bina vergisi indiriminden yararlanabilmeleri için, herhangi bir faaliyet veya gelir koşulu aranmıyor. Bunlar her durumda, bina vergisi indiriminden yararlanabiliyorlar (Bkz. 45 No.lu Emlak Vergisi Tebliği).

Not:Yararlanmak için baş vurmak gerekir.Baş vuru tarihi ise şu anda geçmiş bulunmakta...

Kolay gele.
 
Üyelik
30 May 2006
Mesajlar
251
EMEKLİ VE ÖZÜRLÜLERE EMLAK VERGİSİ GELİYOR!

Arkadaşlar,
Alo Maliye Makalelerinden biri....Okuyun lütfen...


02 Ekim 2006Levent GENÇYÜREK

Maliye Başmüfettişi

9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğretim Görevlisi

gencyurek@yahoo.comEMEKLİ VE ÖZÜRLÜLERE EMLAK VERGİSİ GELİYOR!Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerle (işsizler) gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunan emekliler, özürlüler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri için emlak vergisi açısından bir avantaj sağlanmıştır. Bu kişilerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olmaları durumunda, meskenlerine ait emlak vergisi oranını sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.Bakanlar Kurulu her yıl aldığı bir kararla bu oranı sıfır olarak belirlediğinden yukarıda belirtilen kişiler eğer tek konuta sahip iseler ve bu konutun büyüklüğü de brüt 200 metrekareyi aşmıyor ise emlak vergisi ödememekte. Tek meskene hisse ile sahip olunması halinde hisselere ait kısım hakkında da bu imkândan yararlanmak mümkün.Buna göre, 200 metrekareyi aşmayan tek konutu bulunan ve emekli maaşı dışında geliri bulunmayan memur emeklisi Bay (A) bu konutta kendisi oturuyor ise meskeni için emlak vergisi ödemeyecek. Konutu kiraya vermiş ise bu durumda kira geliri elde etmek suretiyle emekli maaşı dışında geliri olmama şartını ihlal ettiğinden tek konuta sahip olsa da emlak vergisi ödeyecek. Bir yerde ücretli olarak çalışmayan ve kira, faiz, kâr payı vb. şekilde bir geliri de bulunmayan Bayan (B) 200 metrekarenin altında sahip olduğu konut için emlak vergisi ödemeyecek, ancak ücretli olarak çalışmaya başlar veya başka bir gelir sahibi olursa bu imkânı kaybedecek.Birden fazla konuta veya birden fazla konut hissesine sahip olunması, kanunla kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alınmaması, özürlü olunmaması, emekli, dul ve yetim aylığı dışında ticari kazanç, serbest meslek kazancı, kira, faiz vb. gelir elde edilmesi durumunda bu imkândan yararlanılmaz ve sahip olunan konutların tamamı için emlak vergisi ödenir.Günlerdir tartışılan “İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı” Emlak Vergisi Kanunu ile sağlanmış olan emlak vergisi muafiyetinin emekli ve özürlüler için kaldırılmasına yönelik hükümleri nedeniyle, daha uzun süre tartışılacağa benziyor.


Tasarının 7 inci maddesi ile söz konusu muafiyet daraltılmış olup sadece hiçbir geliri olmayanlar ve gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 150 metrekareyi geçmeyen tek konuttan Emlak Vergisi alınmaması şeklinde düzenleme yapılmıştır.Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınan maaş dışında başka bir geliri olmayan Emekliler yanında Özürlülerin de emlak vergisi muafiyeti kapsamından çıkarılarak sahip oldukları tek konut için emlak vergisi ödeme yükümlüğüne tabi tutulmasının, sosyal adalet ve eşitlik ilkesi açısından yanlış bir karar olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir hak kaybının ekonomik açıdan desteklenmesi gereken bu kişilerin cezalandırılması anlamına geleceği göz önünde bulundurularak, bu kişilere ait 150 m2 yi geçmeyen tek konuttan da eskiden olduğu gibi Emlak Vergisinin alınmamalıdır.
 
Üst