resim

Emekli Sandığı'ndan Emekli Olup, İkramiye Alamayanlara Müjde!

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Metin Taş-Sezgin Özcan

Yıllarca Emekli Sandığı'na tabi çalışıp da iş hayatının son döneminde SSK ya da BAĞ-KUR çatısına girenlere emekli maaşı veriliyor ama hiç ikramiye ödenmiyordu 'Son görev yeri Emekli Sandığı olmadığı' gerekçesiyle emekli ikramiyesini bir türlü alamayan bu kitlenin derdi 5 Haziran'da bitiyor. İşte iki örnek olay ve hukuki öyküsü

Son defa (en son çalıştığı işyeri itibarıyla) Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılmadığı için emekli ikramiyesi alamayanlara yargıdan müjdeli haber... Son defa Emekli Sandığı'na tabi görevden emekliye ayrılmadığı için emekli ikramiyesi alamayanlar, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının yürürlüğe girmesini beklemeden emekli ikramiyelerini alabilecek.
Bilindiği üzere 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 'Aylığı Bağlayacak Kurum' başlıklı 8. maddesine göre, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi birden fazla sosyal güvenlik kurumuna pirm veya kesenek ödemiş olanların, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden emekli aylığı, son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre bağlanıyor.
Aynı Kanun'un 'Emekli İkramiyesi' başlıklı 12. maddesine göre de son defa Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine Kanun'un 8. maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, Emekli Sandığı'na tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerin toplamı üzerinden, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödeniyordu.

Bir başka anlatımla, birden fazla sosyal güvenlik kurumuna tabi hizmeti olanlardan birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden Emekli sandığı tarafından emekli aylığı bağlananlara, Emekli Sandığı'na tabi çalışmalarının karşılığı olarak emekli ikramiyesi ödenebilmesi için, son defa Emekli Sandığı'na tabi görevden emekliye ayrılmış olmaları gerekiyordu.
Örneğin, 24 yıl Emekli Sandığı'na tabi olarak çalıştıktan sonra son bir yılda SSK veya Bağ-Kur'a tabi olarak çalışıp, bu kurumların sigortalısı iken emekli olanlara emekli ikramiyesi ödenmiyordu.
...
www.aksam.com.tr/2009/10/06/yazar/1...mekli_olup__ikramiye_alamayanlara_mujde_.html
 
Üst