Emeklilerin Emlak Vergisinden Muafiyeti

Üyelik
10 Haz 2012
Mesajlar
5
Konum
istanbul
Sayın forum arkadaşlarım
ben ve eşim emekliyiz. Bu senenin ortasına kadar tek gayrimenkulumuz varken, şimdi üzerimize kayıtlı birer adet gayrimenkul bulunmaktadır. Bu seneye kadar tek gayrimenkulumuz olduğundan muafiyetten yararlandık. Ancak bu sene sonundaki durumun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Eşlerden her birinin birer gayrimenkulu olması hususunda çeşitli yorumlar bulunmaktadır. kimisi her ikisi için de ödenir diyor, kimisi kirada değilse ( her iki evi biz kullanıyoruz, kirada değil) her ikisi içinde muafiyet uygulanır diyor. Kısacası işin içinden çıkamadım.
Bu konuda deneyimi, bilgisi olan arkadaşlarımın bilgilerine ihtiyacım var. Eğer ki muafiyetten yararlanacak olursak gayrimenkulumuzun bulunduğu belediyelere müracaat ettiğimizde, emlak vergisinin hangi maddesi gereğince muafiyet uygulanması gerektiğini yazarsanız mutlu olacağız.
Selam ve sevgilerimle
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Sayın lucky
Emlak vergisi kanunun 8.maddesi ve Emlak vergisi kanunu 38 nolu tebliğde gerekli açıklamalar yapılmış inceleyebilirsiniz.
ayrıca eşlerin ayrı ayrı yararlanabilecekleirne dair özelgeyide aşağıya kopyalıyorum.Gelir idaresinin sitesinde durduğuna göre gelir idaresinin görüşünü yansıtıyor.
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
Sayı
:​
B.07.1.GİB.4.41.15.01-EVK-2010-5-30
12/04/2011​
Konu
:​
İNDİRİMLİ EMLAK VERGİSİ ORANI

İlgide kayıtlı özelge başvurunuzda, kendinizin emekli, eşinizin de ev hanımı olduğu belirtilerek eşiniz ve kendi adınıza kayıtlı meskenlerden dolayı ayrı ayrı indirimli emlak vergisi oranı uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, konuya ilişkin olarak 38, 44, 45 ve 47 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Söz konusu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak 1998-2006 yıllarında çıkarılan muhtelif Bakanlar Kurulu Kararları ile kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin (2004 yılından itibaren), gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin ve şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2‘yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (2004 yılından itibaren intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu mesken için uygulanacak emlak vergisi oranı sıfır olarak belirlenmiştir.
Buna göre, emekliler ile hiçbir geliri olmayanların indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için; emeklilerin 38 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan "Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form"unu, hiç bir geliri olmayanların da 44 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan "Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi"ni doldurarak ilgili belediyeye vermeleri yeterli bulunmakta, mükelleflerin eş ve çocuklarının gelir veya meskene sahip olması durumu indirimli vergi uygulamasına engel teşkil etmemektedir. Bu itibarla, yukarıda belirtilen diğer şartların varlığı halinde indirimli bina vergisi uygulamasından kendinizin ve eşinizin ayrı ayrı yararlanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
10 Haz 2012
Mesajlar
5
Konum
istanbul
Sayın metyo size çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler ile 2013 başında belediyeye gidip formu doldurup müracaatımı yapacağım. Belki takarlarsa " muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler" konusunda zorluk çıkartırlar. Onu da aşmaya çalışırım. Tekrar ilginiz için teşekkür ederim.
 
Üst