Evre Maliyetinde Fire Sorunu Örneği (Büyükmirza?dan)

Üyelik
16 Kas 2010
Mesajlar
327
Konum
İstanbul
İyi çalışmalar ve başarılar dilerim herkese...

**********************************

Standartlaştırılmış tek bir üretim yapan ve üretimini iki aşamada tamamlayan Dursan Ltd. Şti.?nin Ekim 19X1 dönemi 2. aşama üretim maliyetlerinin saptanabilmesi için gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir.

1. Teknik Bilgi

Bu aşamada tüketilen ilk madde, aşama içerisindeki üretimi % 50 oranında tamamlanmış yarı mamullere monte edilen bir parçadan oluşmaktadır. Bozuk mamuller üretim % 40 oranında tamamlandığı zaman belli olmakta ve bunlardan sağlam üretimin % 3?üne kadar olan kısmı normal sayılmaktadır. Yapılmış bir anlaşmaya göre, ortaya çıkan bozuk mamuller fabrikadan 20.000 TL/adet fiyatla bir hurdacı tarafından teslim alınmaktadır.

2. Üretim Miktarları

DBYM (% 30 tamamlanmış): 5.000 adet
Dönem içinde 1. aşmadan gelen: 37.000 adet
Dönem içinde tamamlanıp ambara gönderilen: 38.000 adet
Dönem içinde saptanan bozuk mamuller: 2.000 adet
DSYM (% 45 tamamlanmış): 2.000 adet

3. Üretim Giderleri

DBYM maliyeti 535 TL
1. aşama maliyeti 450 TL
DİMM --------
Dİ 44 TL
GÜG 41 TL

Dönemde 1. aşamadan gelen maliyet 3.750 TL
Dönemin (2. aşama) üretim giderleri 3.800 TL
DİMM 1.900 TL
Dİ 750 TL
GÜG 1.150 TL

* * * * * * * * * * * * * * *

2. aşamada tamamlanıp ambara alınan mamullerin maliyeti ile DSYM maliyetini hesaplamak için yapılacak çalışmalar:

1. Miktar Sağlaması:

DBYM + Dönemde 1. aşamadan gelen = Dönemde tamamlanan + DSYM + Fire
5.000 adet + 37.000 adet = 38.000 adet + 2.000 adet + 2.000 adet

42.000 adet = 42.000 adet


2. Normal ve Anormal Bozuk Mamul Miktarları:

Fire kontrolundan geçmiş sağlam miktar = Tamamlanmış mamuller
+ % 40?tan fazla tamamlanmış DSYM
- % 40?tan fazla tamamlanmış DBYM


= 38.000 adet + 2.000 adet - 0 adet
= 40.000 adet

Normal fire = 40.000 adet x % 3 = 1.200 adet
Anormal fire = 2.000 adet ? 1.200 adet = 800 adet

Toplam fire = 1.200 adet + 800 adet = 2.000 adet

3. Eşdeğer Üretim Miktarı:

1. aşama İlk md. Dİ GÜG
Tamamlanan 38.000 38.000 38.000 38.000
DSYM 2.000 ------ 900 900
Normal fire 1.200 ------ 480 480
Anormal fire 800 ------ 320 320
______ ______ _______ _______
Top. eşdeğer üretim 42.000 38.000 39.700 39.700

(DSYM % 45 tamamlanmış olduğundan, % 50 tamamlanma derecesinde takılan parça ilk madde yönünden % 0 tamamlanmış demektir. Bozuk mamuller % 40 tamamlanma derecesinde saptanıp ayrıldığından, % 40 tamamlanmış yarı mamuller gibi işlem görmektedir.)

4. Ortalama Eşdeğer Birim Maliyeti:

1. aşama İlk md. Dİ GÜG

Ort. Br. Maliyet = 450+3.750 / 42.000 0+1.900 / 38.000 44+750 / 39.700 41+1.150 / 39.700

= 0,1 TL/ad. + 0,05 TL/ad. + 0.02 TL/ad. + 0,03 TL/ad.
= 0,2 TL/ad.


5. Toplam Maliyetler:

Tamamlanan mamullerin toplam maliyeti = 38.000 adet x 0,2 TL/ad. = 7.600 TL


DSYM toplam maliyeti:

1. aşama maliyeti = 2.000 adet x 0,1 TL/ad. = 200 TL
DİMM = 0 adet x 0,05 TL/ad. = 0 TL
Dİ = 900 adet x 0,02 TL/ad. = 18 TL
GÜG = 900 adet x 0,03 TL/ad. = 27 TL
----------
245 TL

Normal bozuk mamullerin toplam maliyeti:

1. aşama maliyeti = 1.200 adet x 0,1 TL/ad. = 120 TL
DİMM = 0 adet x 0,05 TL/ad. = 0 TL
Dİ = 480 adet x 0,02 TL/ad. = 9,6 TL
GÜG = 480 adet x 0,03 TL/ad. = 14,4 TL
----------
Normal bozul mamul brüt toplam maliyeti = 144 TL

Net satış değeri = 1.200 adet x 20.000 TL/ad. = 24 TL
----------
Normal bozuk mamul net toplam maliyeti 120 TL

Anormal bozuk mamullerin toplam maliyeti:

1. aşama maliyeti = 800 adet x 0,1 TL/ad. = 80 TL
DİMM = 0 adet x 0,05 TL/ad. = 0 TL
Dİ = 320 adet x 0,02 TL/ad. = 6,4 TL
GÜG = 320 adet x 0,03 TL/ad. = 9,6 TL
----------

Anormal bozuk mamul brüt toplam maliyeti = 96 TL
Net satış değeri = 800 adet x 20.000 TL/ad.= 16 TL
--------- Anormal bozuk mamul net toplam maliyeti 80 TL

6. Normal fire payı eklenmiş toplam maliyetler:

Firesiz mal. Firesiz mal. oranı Normal fire net mal. Normal fire payı Fireli maliyet

Tmm 7.600 7.600/7.845 x 120 = 116,25 7.716,25
DSYM 245 245/7.845 x 120 = 3,75 248,75
-------- ----------------- ------- --------- -------------
Toplam 7.845 120 7.965


7. Normal firenin tamamlanmış mamul birim maliyete etkisi:

Fireli birim maliyeti = 7.716,25 TL / 38.000 adet = 0,20306 TL/adet
Firesiz birim maliyeti = 0,20000 TL/adet
----------------------
Fireden dolayı birim maliyetteki artış 0,00306 TL/adet


8. Tutar sağlaması (Maliyet tablosu):

DBYM toplam maliyeti 535 TL
Dönemde 1. aşamadan gelen maliyet 3.750 TL
Dönemin üretim giderleri 3.800 TL
------------
Hesaplamaya giren tutar 8.805 TL

Tamamlanmış mamullerin toplam maliyeti 7.716,25 TL
DSYM toplam maliyeti 248,75 TL
Anormal fire toplam net maliyeti 80 TL
Toplam fire satış değeri (24+16) 40 TL
-----------------
Hesaplamadan elde edilen tutar 8.085 TL


9. Tamamlanan mamuller ve firelerle ilgili yevmiye kaydı:

______________________ /_________________________

152 MAMULLER 7.716,25
157 DİĞER STOKLAR 40,00
157.80 Hurdalar
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR 80,00
151 YARI MAMULLER 7.836,25

Ekim ayında tamamlanmış mamullerin maliyetinin mamul stoklarına,
bozuk mamul toplam satış değerinin diğer stoklara, anormal bozuk
mamul net maliyetinin zarar hesabına alınması
_____________________ /__________________________
 
Üst