fason işletmelerde tevkifat hk.

Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
260
fason firmadan tekstil ürünü alacağız kdv tevkifatıyla ilgili ne gibi işlemler yapmamız gerekiyor.

güzel bir hafta geçirmek dileğiyle :D
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Serin,

Fason iş yapan firmaya "Fason İşçilik"mi yaptıracaksınız yoksa tekstil ürünümü alacaksınız?

Eğer fason iş yapan firma aynı zamanda tekstil ürünüde satıyor ve siz ürün satın alacaksanız KDV tevkifatı söz konusu değildir.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Serin,

Fason olarak yaptırılan tekstil işleri ile ilgili yeterli açıklamaları 51 ve 53 sıra numaralı KDV Genel tebliğlerinde bulabilirsiniz, bu tebliğler yeterli gelecektir yinede takıldığınız bir nokta olursa aktarırsanız yardımcı olmaya çalışalım.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
MERHABA

FASON İŞ YAPTIRMANIZ SİZİN İÇİN EXRA BİR İŞLEM YAPTIRMANIZI GEREKTİRMEZ SADECE FASON İŞİ YAPTIRILAN FİMAYI İLGİLENDİRİR. ONLARDA ZATEN KVD AÇISINDAN 2 NOLU BEYANAME İLE BİLDİRİRLER. SİZ YİNE 1 NOLU KDV BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDECEKSİNİZ ..FATURADA BUNUN AYRINTISI GÖSTERİLİR

İYİ ÇALIŞMALAR
 
Üyelik
20 Haz 2005
Mesajlar
5
Fason iş yaptıran veya hurda metal alımında bulunan mükelleflerin tevkif ettikleri katma değer vergisini teslim veya hizmetin yapıldığı döneme ait Z No.lu katma değer vergisi beyannamesi ile beyan ederek, bu tutarı ayni döneme ait 1 No.lu katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yapacakları hususu 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış bulunmaktadır. 2 No.lu beyanname ile beyan edilen bu verginin, sadece beyan edilmekle yetinilmesi söz konusu olmayıp beyanname uyarınca tahakkuk eden verginin aynı süre içerisinde ödenmesi gerektiği tabiidir.

Tevkif edilen katma değer vergisinin beyanı için kullanılmakta olan 2 No.lu beyannamenin "Tablo I" bölümünde mükellef ve sorumluya ait sicil bilgilerinin doldurulmasına ilişkin satırlar yer almaktadır. Tevkifat yapan mükellefler, I No.lu Tablonun "Vergi sorumlusuna ait sicil bilgileri" ni kapsayan 3-9 numaralı satırlar arasına kendi sicil bilgilerini dolduracak, sadece bir imalatçıya fason iş yaptırmış veya sadece bir mükelleften hurda metal alımı yapmış olmaları halinde, beyannamenin 10-16 numaralı satırları arasına bu mükellefle ilgili sicil bilgilerini yazacaklardır.

Ancak, birden fazla kişi veya kuruluşa fason iş yaptırılmış veya hurda metal alımında bulunulmuş olması halinde bu satırlar "Ekli listededir" şeklinde doldurulacak, fason iş yaptırılan veya hurda metal alınan mükelleflerin bildirimi için ayrı bir liste tanzim edilecektir. Bu listede, kendisinden tevkifat yapılan her bir mükellefe ait sicil bilgilerine ayrı ayrı yer verilecek ve "Listelerde yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt ve her hangi bir yanlışlık olduğunun tespiti halinde uygulanacak müeyyideleri kabul ederim." şerhi konularak, işletme yetkilileri ile birlikte tam tasdik sözleşmesi yapılan yeminli mali müşavir, lam tasdik sözleşmesi olmayan hallerde muhasebeye ilişkin işlemleri yürüten serbest muhasebeci mali müşavir, bunların bulunmaması halinde ise sadece işletme yetkilileri tarafından isim ve unvan kaşeleri kullanılarak ve düzenleme tarihi de belirtilerek imzalanmak suretiyle 2 No.lu beyannameye eklenecektir.

Beyannamenin vergi dairesine verilmesinden sonra, tahakkuk fişi ile birlikte verginin nakden ödenmesi halinde, ödeme:yi gösteren vergi dairesi alındılarının kaşeli ve imzalı fotokopilerinin, beyannamenin verildiği tarihi izleyen ayın ilk on günü içinde satıcıya intikal ettirilmesi şarttır. Tahakkuk eden vergi için mahsup talebinde bulunulmuşsa tahakkuk fişi ile birlikte mükellefe aşağıda örneği verilen yazı gönderilecektir.
 
Üst