zirve

Fazla Çalışma Ücreti Alacağında İhtarname'nin Zamanaşımına Etkisi

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/7830 E. ve 22.11.2007 tarihli kararında, fazla mesai ücreti alacağı için davadan önceki bir tarihte çekilen ihtarnamenin sonuçlarını değerlendirmiştir. Bu karar özellikle, işçilerin ikame ettiği işçilik alacağı konulu davalardan önce, işverenlere çektikleri ihtarnamelerin hukuki sonuçları ve etkileri ile ilgili çok önemli ipuçları vermektedir. Konu uygulamada da tam olarak oturmuş değildir. Bazı mahkemeler davadan önce çekilen ihtarnamenin fazla mesai alacağına ilişkin 5 yıllık zamanaşımını kestiğini kabul ederken, bir diğer kısım mahkemeler ise davadan önce çekilen ihtarnamenin tek etkisinin temerrüt olduğunu, bu ihtarnamenin 5 yıllık zamanaşımı süresini kesmeyeceğini belirtmektedirler. Konu uygulamadaki duraksama da dikkate alındığında büyük önem arzetmektedir. Ancak bahse konu Yargıtay kararı bu husustaki tartışmalara kesin olarak nokta koyacak surette kesin ve yerinde bir karardır.
...
Yazının Tamamı
 
Üst