Fıat Fiorino Combimix 1.3 Marka Aracın Alışında Ödenen KDV

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Tarih : 22.09.2008
Sayı : B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-08- /1689
Konu : Fıat Fiorino Combimix 1.3 marka aracın alışında ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

................. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İlgi : ................ tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ................. Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ................ vergi kimlik numarasında işlem gördüğünüz, şirketiniz faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın aldığınız, 12.09.2008 tarihli faturada 2 sıra koltuklu camlı kapalı kasa kamyonet, Motorlu Araç Tescil Belgesinde ise kullanımın amacı ?Hususi- Yük Nakli? olarak belirtilen Fıat Fiorino Combimix 1.3 marka aracın alışında ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgi verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "Vergi İndirimi" başlıklı 29'ncu maddesinin 1'nci fıkrasında; "Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi?nden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler." denilmiş, fıkranın (a) bendinde; kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi?nin, indirilebileceği hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 30'ncu maddesinin (b) fıkrasında ise; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen Katma Değer Vergisi?nin, hesaplanan Katma Değer Vergisi?nden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların dışındaki mükellefler tarafından iktisap edilen araçlar nedeniyle ödenen katma değer vergisi, satın alınan aracın ruhsatında yer alan ticari yada hususi ibaresi esas alınmaksızın aracın Gümrük Tarife İstatsitik Pozisyonu belirlenerek 87.04 tarife pozisyonunuda yer alan eşya taşımaya mahsus araçlardan olması halinde indirim konusu yapılabilecektir. Aracın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunundaki insan taşımaya mahsus araçlardan olması halinde ise ödenen katma değer vergisinin indirimi mümkün bulunmamaktadır.
Öte yandan, 27.07.2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 8 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ekinde; 1+1, 1+3, 1+4 ve 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri ( örn. Yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtların 87.03 tarife pozisyonuna gireceği belirtilmiştir.
Buna göre; satın aldığınız 2009 Model Fıat Fiorino Combimix 1.3 marka aracın 87.03 G.İ.T.P. numarasında binek otomobilleri kapsamında değerlendirilmesi (şoför arkasında sabit bir panel veya bariyer bulunmaması şartıyla) gerekeceğinden, söz konusu aracın alımı sırasında ödediğiniz katma değer vergisinin indirimi mümkün bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.
 
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
14
Ynt: Fıat Fiorino Combimix 1.3 Marka Aracın Alışında Ödenen KDV

T U R K O ' Alıntı:
Tarih : 22.09.2008
Sayı : B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-08- /1689
Konu : Fıat Fiorino Combimix 1.3 marka aracın alışında ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

................. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İlgi : ................ tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ................. Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ................ vergi kimlik numarasında işlem gördüğünüz, şirketiniz faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın aldığınız, 12.09.2008 tarihli faturada 2 sıra koltuklu camlı kapalı kasa kamyonet, Motorlu Araç Tescil Belgesinde ise kullanımın amacı ?Hususi- Yük Nakli? olarak belirtilen Fıat Fiorino Combimix 1.3 marka aracın alışında ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgi verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "Vergi İndirimi" başlıklı 29'ncu maddesinin 1'nci fıkrasında; "Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi?nden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler." denilmiş, fıkranın (a) bendinde; kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi?nin, indirilebileceği hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 30'ncu maddesinin (b) fıkrasında ise; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen Katma Değer Vergisi?nin, hesaplanan Katma Değer Vergisi?nden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların dışındaki mükellefler tarafından iktisap edilen araçlar nedeniyle ödenen katma değer vergisi, satın alınan aracın ruhsatında yer alan ticari yada hususi ibaresi esas alınmaksızın aracın Gümrük Tarife İstatsitik Pozisyonu belirlenerek 87.04 tarife pozisyonunuda yer alan eşya taşımaya mahsus araçlardan olması halinde indirim konusu yapılabilecektir. Aracın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunundaki insan taşımaya mahsus araçlardan olması halinde ise ödenen katma değer vergisinin indirimi mümkün bulunmamaktadır.
Öte yandan, 27.07.2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 8 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ekinde; 1+1, 1+3, 1+4 ve 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri ( örn. Yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtların 87.03 tarife pozisyonuna gireceği belirtilmiştir.
Buna göre; satın aldığınız 2009 Model Fıat Fiorino Combimix 1.3 marka aracın 87.03 G.İ.T.P. numarasında binek otomobilleri kapsamında değerlendirilmesi (şoför arkasında sabit bir panel veya bariyer bulunmaması şartıyla) gerekeceğinden, söz konusu aracın alımı sırasında ödediğiniz katma değer vergisinin indirimi mümkün bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.
 
Üst