Gece Saat 24?den Sonra Alınan ?Z? Raporları

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Tarih : 22.09.2008
Sayı : B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-08- /1690
Konu : Gece saat 24?den sonra faaliyetine devam eden işletemelerin ayın son günlerinde gece saat 24?den sonra alınan ?Z? raporlarında yazılı hasılatların hangi ayın hasılatı olarak değerlendirileceği hk.


...........................TİC. LTD. ŞTİ.

İlgi : ............... tarihli dilekçeniz.

..............Vergi Dairesi Müdürlüğüne hitaben verdiğiniz ilgide kayıtlı dilekçenizde, restaurant işletmeciliği ile iştigal ettiğiniz, gece geç saatlere kadar açık tutulan işyerinizde kullanılan yazar kasa ve POS cihazlarından alınması gereken gün sonu bilgilerinin gece saat 24'den sonra alındığı ve böylelikle ayın son günlerinde yapılan satışlarda dönemsellik ilkesi gereği ilgili ayın satışları olmasına rağmen, bankaların yapacağı bildirimde bu satışların ertesi ayın birinci gününde gözükmesi nedeniyle dönem bazında uyumsuzluklar yaşandığından bahisle, konu hakkında yapılması gereken işlemlere ilişkin olarak Başkanlığımızın görüşünün bildirilmesinin istenildiği anlaşılmıştır. Bilindiği gibi, 3100 sayılı Kanunun 10?uncu maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak yayımlanan 29 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin ?1. ?Z? Raporlarının Alınması ve Muhafazası? başlıklı bölümünde; ?? Söz konusu ?Z? raporunun alınmasını gerektiren süre, bir gün içerisindeki faaliyeti (saat 00?dan 24?e kadar geçen süredeki satışları) kapsamaktadır. Ancak günün sonunda, gece saat 24?den sonra da bir süre açık kalan işletmelerde, saat 24?den sonra gerçekleştirilen satışlar, tarih olarak bir sonraki güne kaymakla beraber, bir önceki gün başlatılmış olan faaliyetin uzantısı diğer bir ifade ile devamı niteliğindedir.
Bu nedenle, gece saat 24?den sonra bir süre daha faaliyetine devam eden mükellefler günlük olarak almak zorunda oldukları ?Z? raporlarını, faaliyetlerinin bitiş saatinde (işletmede gece saat 03.?de kapanmışsa 03?de, 04?de kapanmışsa 04?de) alacaklardır.
Gece saat 24?den sonra alınan bu günlük ?Z? raporlarının üzerinde yazılı hasılat, cihazın kullanılmaya başlandığı günün (?Z? raporunun alındığı tarihe göre bir önceki günün) hasılatı olarak değerlendirilecektir,? açıklamasına yer verilmiştir.
Öte yandan, 26.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 83 Seri Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin ?3. Ödemesi Kredi Kartı ile Yapılan Teslim ve Hizmet Bedellerinin Beyanı? başlıklı bölümünde; ?Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin kullandığı 1 numaralı katma değer vergisi beyannamesinde 65 inci satır olarak "Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel" satırı ihdas edilmiş ve Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin bu satırda beyan edilmesi uygun görülmüştür.
Bu satıra ait dipnotta, (6) No.lu satırda beyan edilen toplam bedel içinde kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin tutarın yazılacağı açıklanmıştır. Ancak kredi kartı ile yapılan satışlar arasında farklı vergi oranına tabi teslim ve hizmet bedelleri ile vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilen işlem bedelleri de bulunabileceğinden, bu satıra kredi kartı ile yapılan satışların, varsa vergi dahil brüt tutarı yazılacaktır.? açıklaması yer almaktadır.
Buna göre, gece saat 24?den sonra bir süre daha faaliyetine devam eden işletemenizde ayın son günlerinde gece saat 24?den sonra alınan ?Z? raporlarında yazılı hasılatların, ilgili ayın son günü (?Z? raporunun alındığı tarihe göre bir önceki günün) hasılatı olarak değerlendirilmesi, ayrıca söz konusu hizmet bedellerine ilişkin şirketinize kredi kartı ile yapılan ödemelerin, ödemenin yapıldığı dönem KDV Beyannamesinin (Örnek No: 1934-p) 45 no.lu satırında Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri adı altında gösterilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, dilekçenizde bahsedildiği şekilde bankaların yapacağı bildirimle beyanınız arasındaki uyumsuzluğun vergi dairelerince sorulması durumunda, farklılığın ayın son günlerinde gece saat 24'den sonra yapılan satışlardan kaynaklandığının izah gerekçesi olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır. Yapılacak olan izah ve açıklamaların yeterli görülmemesi halinde hakkınızda gerekli olan yasal işlemlerin tesisi yoluna gidilebileceği tabiidir.
Bilgilerinizi rica ederim.
 
Üst