turkcell

Geçici Vergi Gelir Tablosu Dipnotları

Üyelik
5 Mar 2007
Mesajlar
161
Arkadaşlar ,
1.Dönem geçici vergide gelir tablosunun altındaki dipnotlara ne yazmamız lazım.Aynen kurumlar vergisi gelir tablosu dipnotlarında bulunan bilgilerimi istiyorlar acaba...Bu konuda yardımcı olmanızı rica ederim.Birde önceki dönemlerde verilen geçicilerde bu alan doldurulmamış.Doldurulması zorunlumu acaba?Doldurulursa amortsiman, kısa vadel borç gideri filan mı isteniyor...?
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: geçici vergi gelir tablosu dipnotları

Dipnot demiyecekleri kadar birşeyler yazın.
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: geçici vergi gelir tablosu dipnotları

ben butun fırmaların ayrı ayrı dıpnotlarını word e yazdım ordan kopyala yapıştır yapıyorum.

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

Gelir tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır:

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları......................TL.
a) Amortisman giderleri......................................................................TL.
aa) Normal amortisman gideri....................................................................TL.
bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri...........................TL.
b) İtfa ve tükenme payları...................................................................TL.
2. Dönemin karşılık giderleri...............................................................................TL.
3. Dönemin tüm finansman giderleri...................................................................TL.
a) Üretim maliyetine verilenler ...........................................................TL.
b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler.........................................................TL.
c) Doğrudan gider yazılanlar ................................................. TL.
4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık,
müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam
tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) .........................TL.
5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve
iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi
aşanlar ayrıca gösterilecektir) ....................................................................TL.
6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden
alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki
payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) ..............................................TL.
7. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör,
genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan
ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı ...................................................TL.
8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan
değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği
artış (+) veya azalış (-)....................................................................................YTL.
9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha ve sipariş maliyeti gibi)
ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar,
hareketli ortalama maliyet gibi.) ağırlıklı ortalama maliyet
10.Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının
gerekçeleri ................................................................................................... TL.
11.Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün,
hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının
ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu
madde ve hizmetlere ilişkin tutarları .............................................................TL.
12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider
ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not ....................
13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,
hisse başına kâr ve kâr payı oranları ................................................................
 
Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
1,007
Konum
bursa
Ynt: Geçici Vergi Gelir Tablosu Dipnotları

Bir firmanın geçicisinde dipnotları yazmayı unuttuk, acaba ceza gelir mi, düzeltme verip damga v. ödeyelim mi yoksa geçicilerde çok da önemli değil mi?
 
Üst