Geçmiş Yıl Zararları

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
447
Konum
ÇORUM
Değerli arkadaşlar
2003 yılı bilanço enf.düz.tabii sonucu 580 hesap hesap 502 den mahsup edilmiş ve sonuçta 580 hesapta bakiye kaldı.Bu bakiye 2004 sonuna taşıma katsyısı ile taşındı ve 2004 sonundada 580 nolu hesapta bakiye kaldı.
Benim sorum 2005 dönem geçici vergi beyannamem doldurulurken geçmiş yıl zararına 2004 sonu bilançomdaki geçmiş yıl zararımı mı yoksa
2003 sonunun düzeltmesi yapılmadan önceki geçmiş yıl zararlarımı mı yazacağım.
örn;2002 yılı zararı 5.000
2003 yılı zararı 3.000
2003 enf.düz.yapıldı 502 ile mahsup kalan 4.000
2004 sonuna taşındı 5.500
2004 net zararı 1.500
Geçici vergiye geç.yıl zararı ne yazacağım?
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
Geçmiş Yıl zararlarını yıllık beyanname ile bildirdiğin zarar kadarını cari dönem karından düşürebilirsin.Enflasyon düzeltmesi yaptıktan sonraki geçmiş yıl zararının tamamını düşemezsin.
580 hesabın 502 den mahsubu nasıl oluyor anlamadım.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Sayın CANBOLAT
Geçmiş dönemlerdeki geçmiş yıl zararlarını (beyannamede bildirdiğin) düşebilirsin.
2004 yılı Dönem net zararınıda düşebilirsin.

sayın rıza özbek
Enflasyon düzeltmesi yapılması sonucu ortaya çıkan 580 ve 502 nolu hesaplar bakiye virman edilmekteydi.
Örn:
580 hs 4000 ytl
502 hs 3000 ytl

virman sonucunda 580 hs 1000 ytl kalmaktadır.(Zaten iki hs. ters bakiyeli olduğu için düzeltmede bir fark oluşturmamaktadır.)ilgili tebliğ ile virman yapılması gerektiği belirtilmekteydi.bilginize.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
Sayın Dinçer Kum
Teşekkür Ederim. Tebliği okumuştumda tam olarak hatırlayamadım. Teliğ Elinizde varsa gönderirseniz memnun olurum.
Hayırlı Çalışmalar.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
447
Konum
ÇORUM
Sayın Kum ve Özbek;
Aşağıdaki VUK 11 nolu sirküsü sizin cevaplarla karşılaştırınca aklım karıştı tekrar yorumlarınızı beklerim.Saygılarımla

Bilançolarını Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutan Mükelleflerin Beyanname Üzerinde Yapacakları İşlemler

2003 ve Önceki Yıllara Ait İndirilemeyen Geçmiş Yıl Mali Zararları
Vergi Usul Kanununun geçici 25 inci maddesinin (f) bendine göre; bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, 01.01.2004 tarihinden sonra verilecek yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinde beyan edecekleri vergi matrahlarını tespit ederken, (düzeltme öncesi bilançolara dayanan) 2003 ve önceki yıllara ait indirilemeyen geçmiş yıl mali zararlarını mukayyet değerleri ile dikkate alacaklardır.

2004 ve Sonraki Yıllara Ait Geçmiş Yıl Mali Zararları
Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (5) numaralı bendine göre; bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, 01.01.2005 tarihinden sonra verilecek yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinde beyan edecekleri vergi matrahlarını tespit ederken, (düzeltilmiş 31.12.2003 tarihli bilançoya dayanan) 2004 ve sonraki yıllara ait geçmiş yıl mali zararlarını enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tutarları ile dikkate alacaklardır.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Sayın Canbolat, sirküler ve tebliğler gayet açık, 2003 yılında geçmiş yıl zararınızın düzeltme öncesi 100 olduğunu ve düzeltme sonrası 200 çıktığını düşünürsek bilançonuzdaki 2003 ve öncesi döneme ait 200 geçmiş yıl zararı olmasına rağmen 100 indirebileceksiniz. 2004 yılında ise düzeltme işlemi yapıldıktan sonra 150 zarar çıkarsa 2004 yılıyla ilgili düzeltme sonrası oluşan zarar tutarı olan 150 birimin tamamını indirim konusu yapabilirsiniz.

Yukarıdaki verilere göre 2005 yılında 500 kar çıkarsa indirebileceğiniz geçmiş yıl zararı;

Kod:
2003 yılı düzeltme öncesi      100,00
2004 yılı              150,00
TOPLAM                250,00
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
447
Konum
ÇORUM
Sayın Başkan;
Ben 2005 2.dönem geçici vergi beyannamesi dolduracağım.Bu nedenle yukarıda bahsettiğim sirkünün üçüncü parağrafında son iki satırında geçen
"(düzeltilmiş 31.12.2003 tarihli bilançoya dayanan) 2004 ve sonraki yıllara ait geçmiş yıl mali zararlarını enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tutarları ile dikkate alacaklardır" ibaresinden ben 2003 yılının düzeltme öncesi değil düzeltme sonrsı gibi algılıyorum tabiki yanlış olabilir çünkü çoğunlukta sizin yazdığınız gibi görüşler var. Teşekkürler

sirküde 1.1.2005 den sonra verilecek beyanlardan açıkça bahsetmektedir.
Sayılarımla
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Sayın Canbolat, hem kanunda hemde tebliğ ve sirküler ile yapılan açıklamalarda 2003 ve öncesi ile 2004 yılı ve sonrası diye bir ayrım var. Bir anlamda 31.12.2003 tarihini milat olarak kabul edebilirsiniz. Buna göre milattan önce oluşan zararlar alıntı yaptığın sirkülerde de görülebileceği gibi mukayyet değeri ile, 2004 yılı ve sonrası dönemlerin zararları ise enflasyon düzeltmesi yapıldığı dönemlerde düzeltilmiş değeri ile dikkate alınacaktır.

Parantez içerisindeki "düzeltilmiş 31.12.2003 tarihli bilançoya dayanan" ifadesi hatalı yorumlamana neden oluyor. İfadeye göre 2004 yılı bilançosunun düzeltilmiş 2003 yılı bilançosuna göre oluşturulması gerektiği anlatılmak isteniyor. Sanıyorum bu ifadenin sirkülere alınmasının nedeni, biliyorsunuz 2004/4 dönem geçici vergi beyanının bile düzeltilmemiş değerler üzerinden verilmesi olanağı getirilmiş olması. Buna dikkat çekmek istemiş olabilirler.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
CANBOLAT' Alıntı:
Sayın Başkan;
Ben 2005 2.dönem geçici vergi beyannamesi dolduracağım.Bu nedenle yukarıda bahsettiğim sirkünün üçüncü parağrafında son iki satırında geçen
"(düzeltilmiş 31.12.2003 tarihli bilançoya dayanan) 2004 ve sonraki yıllara ait geçmiş yıl mali zararlarını enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tutarları ile dikkate alacaklardır" ibaresinden ben 2003 yılının düzeltme öncesi değil düzeltme sonrsı gibi algılıyorum tabiki yanlış olabilir çünkü çoğunlukta sizin yazdığınız gibi görüşler var. Teşekkürler

sirküde 1.1.2005 den sonra verilecek beyanlardan açıkça bahsetmektedir.
Sayılarımla

Sayın CANPOLAT,


Bilindiği üzere 2003 yılında yapılan enflasyon düzeltmesinde oluşacak kar ve zararlar, 2003 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde düzeltilmemiş değerleri üzerinden verildi. Yani 2003 yılına kadar düzeltmelerinizi yapın, bundan dolayı çıkacak karlar vergilendirilmeyecek, zararlar ise kabul edilmeyecek dendi.

Enflasyon muhasebesinin düzenlendiği dönemde ise, V.U.K.'nun mükkerrer 298/5 nci maddesi ve 11 seri nolu V.U.K. sirkülerinde belirtildiği üzere "geçmiş yıl malî zararları enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tutarları ile dikkate alınır" denilmektedir.

Burda da bazı tereddütler doğmaktadır.

ÖRNEK

2003 yılı düzeltilmemiş bilançoda geçmiş yıl zararı 50.000 YTL olsun.
2003 yılında enflasyon düzeltmesinden dolayı (+) 30.000 YTL ilave yapıldıktan sonra düzeltilmiş geçmiş yılı zararı 80.000 YTL olsun.

2004 yılı sonunda yapılan enflasyon düzeltmesi sonucunda, (+) 10.000 YTL ilave yapıldıktan sonra geçmiş yıl zararı 90.000 YTL olsun.

2004 yılı Kurumlar vergisi beyannamesinde geçmiş yıl mali zararı, 90.000 YTL mi yoksa (50.000 + 10.000 = 60.000 YTL) mi olacak ?

2003 yılında yapılan enflasyon düzeltmesi sonucunda, geçmiş yıl zararları kapanıp geçmiş yıl karı çıkarsa ne olacak ? O zaman hiç mi mali zarar göstermeyeceğiz.

Bence de Sayın BAŞKAN'ın verdiği örnekte olduğu gibi 2004 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde 60.000 YTL geçmiş yıl gösterilmesi gerekir.

Saygılar.
 
Üst