Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti

Üyelik
16 Ocak 2012
Mesajlar
2
28/Aralık/2011-ÇARŞAMBA
Resmî-Gazete-Sayı:28156
Karar Sayısı : 2011/2512

?Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar?Hakkında Yönetmelik?in yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu?nca 5/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır

Son günlerde, basında yer alan yazılardan da bilgi sahibi olduğunuz üzere part-time çalışan işçilerle ilgili genel sağlık sigortası primini 30 güne tamamlama zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre, kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların 1/1/2012 tarihinden itibaren eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlamaları gerekmektedir.
Kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışan sigortalılar için iki farklı uygulama olması mümkündür.
Birincisi hem emeklilik hem de sağlık primlerini ödeyerek isteğe bağlı sigorta ile eksik günlerini 30 güne tamamlayabilmeleri olup, prim ödeyenler isteğe bağlı sigorta ile hem emeklilikle ilgili malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini ve hem de sağlıkla ilgili genel sağlık sigortası primlerini ödemiş olacaklardır. Bu kapsamda ödenen isteğe bağlı sigorta primleri emeklilik açısından SSK (4/a) sigortalılığına sayılacaktır. İsteğe bağlı sigortanın bir günlük primi aylık 283,68 TL olup bu bağlamda da her bir eksik gün için 9,46 TL ödenmesi mümkündür. Örneğin, 15 gün part time çalışan bir işçinin kalan 15 günün primini isteğe bağlı sigortalı olarak ödemek istemesi halinde 15 x 9,46 TL=) 141,9 TL prim ödenmesi gerekecektir.
İkinci uygulama ise, kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışan sigortalılardan isteğe bağlı sigorta primi ödemeyenlerin, 1/1/2012 tarihinden itibaren eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlamalarıdır.
İkinci yolun tercih edilmesi halinde, kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışan sigortalılar için genel sağlık sigortası primi asgari ücret üzerinden oluşturulmuş olup aile içindeki kişi başına düşen gelirin tespiti için sigortalıların ikametlerinin yer bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat etmeleri gerekmekte olup, sigortalıların gelir testi yaptırmak istememeleri halinde aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının, asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek prim tahsilatı yapılacaktır.
1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 dönemi için, aylık GSS primi, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarına göre;
1) Asgari ücretin üçte birinin (295,50 TL) altında ise GSS primleri devlet tarafından ödenecek,
2)Asgari ücretin üçte biri (295,50 TL) ile asgari ücret arasında ise, 295,50 x%12 = 35,46 TL,
3) Asgari ücret (886,50 TL) ile asgari ücretin iki katı arasında ise, 886,50x%12=106,38 TL,
4) Asgari ücretin iki katından (1.773 TL) daha fazla ise, 1.674 x%12 =212,76 TL, olacaktır.


Genel Sağlık Sigorta (GSS) primleri ödenmez ise sağlık yardımı verilmeyecektir. Bu kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışan sigortalıların mutlaka Kaymakamlık bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek gelir testini 31 Ocak 2012 tarihine kadar yaptırılması gerekmektedir.
 
Üst