Gerçek şahıs işletmesine ait işyeri Adi ortaklığa dönüşürse

Üyelik
31 Mar 2006
Mesajlar
283
Gerçek şahıs işletmesine ait işyeri Adi ortaklığa dönüşürse yeniden işyeri bildirgesi vermekmi gerekir?Yoksa bi dilekçe ile yeni ortağın avraklarını verirsem olur mu
 
Üyelik
19 Tem 2006
Mesajlar
166
Konum
antalya
Ynt: Gerçek şahıs işletmesine ait işyeri Adi ortaklığa dönüşürse

28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde ise, işyerlerinin tescili, işyeri bildirgesinin düzenlenmesi ve Kuruma gönderilmesine ilişkin hükümler, ?İşyerlerinin Tescili? başlıklı üçüncü kısmı oluşturan 29 ila 36 ncı maddelerinde düzenlenmiştir.

İşyerinin devri veya intikali;

İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde; gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine verilecektir.

Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmeyecek, işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için, devir veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler tescil kütüklerine kaydedilecektir.

2.8- İşyerlerinin birleşmesi, nevilerinin değişmesi veya diğer bir şirkete katılması, adi şirketlerde yeni ortak alınması;

İşyeri bildirgesi, 29/6/1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin birleşmesi veya nevilerinin değişmesi ya da diğer bir şirkete katılması halinde, en geç bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini takip eden on gün içinde; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine verilecektir.

Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir şirketin diğer bir şirkete katılması ya da adi şirketlerde yeni ortak alınması durumunda, yeni işyeri dosyası tescil edilmeyecektir.

İşyerlerinde işletme adı değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmez. Değişiklik, Ticaret Sicil Gazetesinin de ekli olduğu bir yazı ile Kuruma bildirilir.
 
Üyelik
31 Mar 2006
Mesajlar
283
Ynt: Gerçek şahıs işletmesine ait işyeri Adi ortaklığa dönüşürse

kafama takılan konu yeni ortak neden sorumlu olsun geçmişe dönük
 
Üyelik
31 Mar 2006
Mesajlar
283
Ynt: Gerçek şahıs işletmesine ait işyeri Adi ortaklığa dönüşürse

adi ortaklığa yeni ortak almıyoruz gerçek kişi adi ortaklık olarak hukuki boyut kazanıyor 2 ortaklı
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Gerçek şahıs işletmesine ait işyeri Adi ortaklığa dönüşürse

Yeni bir tüzel kişilik oluşacağı için resmi daire işlemlerini yeni bir yer açılıyor gibi, gerçek kişi için ise kapanış işlemlerini yapacaksınız.
 
Üst