resim

Geri gelen eşya beyannamesinin imalatçı adına düzenlenmesi ve KDV hk

Üyelik
12 Ara 2009
Mesajlar
4
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 29.09.2004 tarihli, 2004/24 sayılı Genelgesi sayesinde geri gelen eşyanın giriş beyannamesi imalatçı adına da düzenlenebilmektedir.

Eşyanın geri geldiği durumlarda KDVK 16/1-b uyarınca da yararlanılan KDV istisnasının gümrüğe ödenmesi gerekmektedir. İhraç kayıtlı satışlarda yararlanılan ihracat istisnası 23 ve 46 Seri Nolu KDV Genel Tebliğlerine göre imalatçı faturasında hesaplandığı halde tahsil edilmeyen tutardır. Yani gümrük, imalatçı faturasında hesaplanıp tahsil edilmeyen tutarı beyanname sahibinden (imalatçıdan) tahsil edecektir.

Ancak burada bir sorun var. Mal imalatçı adına geri geldiğinde imalatçıdan ihracatçıya teslim gerçekleşmemiş olacaktır.

Bu durumda gümrüğün imalatçıdan KDV'yi tahsil ettiği durumda ihracatçının iade faturasında KDV hesaplaması gerekecek midir? Hesaplarsa aynı mal için iki kez mi 191 mi çalışacak?
 
Üst