zirve

GİB E-Beyan duyurusu

  • Konbuyu başlatan Ogün Güneş
  • Başlangıç tarihi
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
01.11.2009 Katma Değer Vergisi Beyannamesi

"3238 Sayılı Kanunun 5602 Sayılı Kanunla Değişik 13/2 .Maddesi Uyarınca" ödenmesi gereken "Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı" için Katma Değere Vergisi beyannamesine bölüm eklenmiştir. Katma Değere Vergisi beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.11.2009 Muhtasar Beyanname

Muhtasar beyannameye mükelleflerin beyanname gönderdikleri aydan sonraki ay/aylarda muhtasar beyanneme gönderip göndermeyeceklerine ilişkin bilgi alınmasını sağlamak amacıyla "Genel Bilgiler" bölümüne "Bundan Sonraki Ay/Aylarda Beyanım Var/Yok" seçeneği eklenmiştir. Vergi dairelerince beyanname gönderilmeyen ay/aylara ilişkin işlemler mükelleflerin bu alana girilen cevaplarına göre yapılacaktır. Muhtasar beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.11.2009 Banka Muameleleri Beyannamesi

"05.09.2009 tarih ve 27340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Banka Muameleleri beyannamesinin Alınan Paraların Türü sütunundan;

"121" Kodlu "Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Geri Alım ve Satım Taahüdü İle İktisap Veya Elden Çıkarılması Sonucu Lehe Alınan Paralar"
"122" Kodlu "Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Vadesi Beklenilmeksizin Satışı Sonucu Lehe Alınan Paralar" çıkarılmış,

"132" Kodlu "Devlet Tahvili, Gelire Endeksli Senetler ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Geri Alım ve Satım Taahhüdü İle İktisap Veya Elden Çıkarılması Karşılığında Lehe Alınan Paralar"
"133" kodlu "Devlet Tahvili, Gelire Endeksli Senetler ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Vadesi Beklenmeksizin Satışı Nedeniyle Lehe Alınan Paralar" eklenmiştir.

Banka Muameleleri Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.11.2009 Sigorta Muameleleri Beyannamesi

"05.09.2009 tarih ve 27340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sigorta Muameleleri beyannamesinin Alınan Paraların Türü sütunundan;

"208" Kodlu "Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Geri Alım ve Satım Taahhüdü İle İktisap Veya Elden Çıkarılması Sonucu Lehe Alınan Paralar"
"209" Kodlu "Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Vadesi Beklenilmeksizin Satışı Sonucu Lehe Alınan Paralar" çıkarılmış,

"213" Kodlu "Devlet Tahvili, Gelire Endeksli Senetler ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Geri Alım ve Satım Taahhüdü ile İktisap Veya Elden Çıkarılması Karşılığında Lehe Alınan Paralar"
"214" kodlu "Devlet Tahvili, Gelire Endeksli Senetler ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Vadesi Beklenmeksizin Satışı Nedeniyle Lehe Alınan Paralar" eklenmiştir.

Sigorta Muameleleri Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.
_________________________________________________
Duyuru tarihleri de ilginç.
 

Benzer konular

Üst