Gider Fişlerinin ve Z Raporlarının Kayıtları

Üyelik
13 Ağu 2006
Mesajlar
121
Konum
İstanbul
Arakdaşlar bu gider fişlerinin 10 ar günlük listeler hallinde dosylanıp muhasebeleştirilebileceği ile ilgili düzenlemeyi mevzuatta bulamadım ayrıca duydum ki bazı ofislerde z raporları da 10 ar günlük listerler halinde düzenlenip her 10 gün için bir muhasebe fişi işlenmiş bu düzenlemelerle ilgili kanuni bilgileri en net nerde bulabilirim ?
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Gider Fişlerinin ve Z Raporlarının Kayıtları

Kayıt zamanı

VUK Madde 219 - (2365 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle değişen madde) Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.
 
Üst