Gmsi Gerçek Gider Usulü

Üyelik
24 Ara 2005
Mesajlar
43
Değerli meslektaşlarım,

Bir kişi mesken olarak gayrimenkunü yıllık 5000.-- ytl.ye kiraya verse, kendiside 5000.-- ytl yıllık kiraya çıksa, elde ettiği kira gelirini, kiraya vereceğinden, gerçek gider usulünü seçmesi durumunda ödenecek vergisi çıkmayacağından bu kişi beyanname vermek zorundamı?

Saygılarımla

AYHAN ALAYLI
 

smmmkaraman

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
706
Konum
Karaman
Sayın AYHAN ALAYLI,

G.V.K.
İkinci Kısım
Muaflık ve İstisnalar
Beşinci Bölüm
Gayrimenkuller ve Haklarda
Madde No 21
Kapsam
(4369 sayılı Kanunun 27'nci maddesiyle değişen fıkra Geçerlilik; 1.1.1998 Yürürlük: 29.7.1998) Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 1.500.000.000 (*) (4842 sayılı Kanunun 16’ncı maddesiyle Kanuni had olarak belirlenmiştir. Yürürlük; 24.4.2003; Geçerlilik; 1.1.2003) lirası gelir vergisinden müstesnadır.(2004/8295 sayılı B.K.K. ile 2005 takvim yılı için 2.000 YTL. Geçerlilik; 1.1.2005, 2005/9826 sayılı B.K.K. ile 2006 yılı için 2.200 YTL Geçerlik; 01.01.2006)(**) İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.(***)


Beyan etme sınırı olan 2.000,00 YTL'yi aşan mesken kira gelirinin beyan edilmesi gerekir.
Beyanname üzerinde yapılacak hesaplamada da beyan edilen gelirden gerçek/götürü giderler indirilecektir. Sonuç olarak, ödenecek gelir vergisi 0(sıfır) YTL olup sadece damga vergisi ödenecektir.

Selamlar...
 
Üyelik
8 Eyl 2005
Mesajlar
85
Sayın Alaylı ;
Sayın Akça'nın söylediklerine ek olarak bir konuyu dile getirmek istiyorum...
GMSİ'de , gerçek gider yöntemini seçenler , 2.000 YTL'lik istisnaya isabet eden gider tutarını dikkate almayacaklardır...

Örneğin , sizin gerçek giderlerinizin 3.000 YTL olduğunu varsayarsak ,
5.000 - 2.000 ( İstisna ) = 3.000 YTL istisna sonrası ulaşılan rakam 3.000 YTL gider düşüldükten sonra sıfır kalıyor düye düşünürsek hata yaparız.
Çünkü giderlerimiz olan 3.000 YTL'nin içinde istisnaya isabet eden tutar da vardır....O zaman 3.000 YTL içinde yer alan ve 2.000 YTL istisnaya isabet eden 1.200 YTL gider olarak kabul edilmez...Gerçek giderimiz 3.000 - 1.200 = 1.800 YTL kalır...

"Madde 0074: Giderler

(1. Fıkranın: 2361 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle değişen şekli.) Safi iradın bulunması için, 21 inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir..."


Saygılarımla...
 
Üyelik
24 Ara 2005
Mesajlar
43
Vergi iadesinde kullanılan kira bedeli vergi indiriminde kullanılamayacağı kılavuzda belirtiyor ama, ben kanunda bulamadım böyle bir husus nerde yazıyor acaba.

Saygılarımla

AYHAN ALAYLI
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Kod:
Başlık 1 SERİ NO'LU VERGİ İADESİ GENEL TEBLİĞİ 
Resmi Gazete No 19014 
Resmi Gazete Tarihi 09/02/1986 

III — VERGİ İADESİNDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR : 
E — Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradı Geliri Elde Edenler: 

Gelir Vergisi Kanununun 70 ve 75 nci maddelerinde yer alan kira, faiz, temettü, kâr payı gibi menkul ve gayrimenkul sermaye iradı gelirini elde edenler, bu gelirleri 2978 sayılı Kanun 

kapsamına girmediğinden, vergi iadesi hakkından yararlanamayacaklardır
bu olabilir mi?
 

smmmkaraman

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
706
Konum
Karaman
Sayın Ogün Güneş,
O bahsettiğiniz alıntı (daha önce bir konuda işlenmiş) genel olarak vergi iadesi kapsamındaki mükelleflerle ilgili olarak çıkarılmış kanunla ilgilidir.

http://www.forum.alomaliye.com/viewtopic.php?p=17215&highlight=#17215

Bu sorumuzla ilgili olarak ben de direkt olarak yazılı bir kanun metnini bulamadım. Ama bir ücretli kendisi için gelir vergisi indiriminde(vergi iadesinde) kullanacağı bir giderini,
bir de beyana tabi başka bir gelir unsurundan dolayı o gelirine ait net vergiye tabi gelirinin hesaplamasında tekrar kullanamayacağından dolayı olabilir. Diğer bir deyişle, vergi yasaları karşısında vergi mükellefi, elde ettiği gelir/lerinin vergilenmesi aşamasında indirim ya da gider olarak kullanabileceği bir kalemi her bir yükümlülüğü için ayrı ayrı kullanamayacak olması gerekir.
Özür dileyerek cümleler belki biraz düşük olabilir, akşam yorgunluğuyla ancak toparlayabildim.
Selamlar...
 
Üyelik
24 Ara 2005
Mesajlar
43
Sayın Ogün Güneş bende Sayın Ahmet Akçanın söylediği gibi vergi iadesinden faydalanacakları belirtiyor o madde, diye düşünüyorum.

Birde, o kılavuzda bahsedilen VERGİ İADESİ kavramı, hem ücretliler hemde emeklilerin kullandığı sistem mi acaba. Çünkü emekliler kira bedelinin % 20 sinin % 5 ini vergi iadesi olarak almaktadırlar. Bu ise çok küçük bir meblağa tekabül etmektedir. Yani orada bahsedilen VERGİ İADESİ terimi ÖZEL GİDER İNDİRİMİ ni kapsıyormu?

Saygılarımla

AYHAN ALAYLI
 
Üst