Görevi Başında Kalp Krizi Geçirerek Ölen SSK?lı ve Ölüm Geliri Hakkı

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
10.12.2008 Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com

SSK sigortalısı olarak bir işyerinde çalışırken görev başında iken kalp krizi sonucu vefat eden bir sigortalı için ölüm yardımı talep edilebilir mi? Eğer edilebiliyor ise bunun yöntem ve şartları ile ilgili bilgi verir misiniz? Rumuz: Kralkobra

Sayın Okurum,

Vefat eden babanızın durumuna benzer biçimde, işyerine ait lokalde elektrik arızasını gidermek için görevli olarak bulunduğu sırada kalp krizi neticesi ölen işçinin başına gelen olay Yargıtay HGK?nun 2004/21-529 Esas ve 2004/527 Karar nolu kararında iş kazası olarak saptanmış bulunuyor. Kararda sigortalının, iş yerinde çalışmakta iken kalp krizi geçirerek ölümünün, 506 sayılı Yasanın 11. maddesinde gösterilen "Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelme" haline uygun bir olay olduğu gibi; aynı maddede düzenlenen "İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla meydana gelme" haline de uygun olduğundan, iş kazası sayılması gerektiği belirtilmiş.

Yine Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 2003/11566 Esas ve 2004/2007 Karar no lu içtihadında da ?Müteveffanın davalı işverene ait işyerinde ölçüm işini yapmakta iken, güneş çarpmasına bağlı olarak oluşan kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ekli raporlar ile de ortadadır. Bu durumda işin yürütülmesi ve niteliği gereği işyeri sayılan ortamda oluşan olayın iş kazası sayılması gerektiği? belirtilmiştir.

Babanızın görev başında iken kalp krizi sonucu vefat etmesinin iş kazası olarak tanımlanmış olması önemlidir. Zira babanızın başına gelen olayın iş kazası olarak saptanmasıyla henüz o gün bile işe başlamış olsa ölüm gelirine hak kazanır. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine, ölüm geliri bağlanır.

Fakat babanızın gün sayısı 900 gün ve daha çok ise ölüm gelirinin yanında aynı zamanda ölüm aylığı da bağlanması gerekir. Bu durumda sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığının yarısı bağlanıyor. Yürürlüğe girmiş bulunan SSGSS Yasasından önce de sonra da uygulama böyle.

15.01.1955 doğumlu, 1975 yılından SSK başlangıcı olan ve 186 SSK günü varken 11.06.2008 tarihinde temizlik işçisiyken görevi başında ölen babasından dolayı ölüm aylığı bağlanıp bağlanmayacağını Bursa?dan soran bir diğer okurum Mustafa GÜL?ün babasının kalp krizi şeklinde de olsa ölüm nedeninin işine bağlı olduğu saptanırsa babasından dolayı hak sahipleri ölüm aylığı değil ama iş kazasına bağlı olarak aşağıda belirteceğim ölüm gelirine sahip olabilir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde;

01.10.2008?den önce ölen sigortalının iş kazasının olduğu tarihten önceki üç takvim ayı içinde sigorta primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamının 90?da biri (01.10.2008?den sonra ölenler için 2008/Ekim ayı başından (özel sektör için 1/10/2008 (dahil), kamu için 15/10/2008 (dahil) ) sonra olan sigortalılardan, ölüm gelirinin hesabına esas son takvim ayı kazancının 30?da biri) olarak tespit edilecek günlük kazancının 30 katının yüzde 70'inin;

Dul eşine % 50'si, gelir alan çocuğu bulunmayan dul eşine yüzde 75'i,
Çocuklardan:
18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan veya çalışamayacak durumda (En az yüzde 60 oranında) malûl bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan çocuklarla yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukların her birine yüzde 25'i, bu çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine yüzde 50'si,

Oranında aylık gelir bağlanacak.

Ölüm gelirine hak kazanma ve bu gelirin bağlanmasının başvuru yöntemine de ölüm geliri konusunda 5510 sayılı Kanunla gelen önemli değişikliği ele alacağımız yarınki yazımızda değineceğiz.
 
Üst