zirve

gözümüz aydın

Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
19
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNKanun No. 5838

Kabul Tarihi: 18/2/2009

MADDE 5- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.?Kuruma yapılan bazı bildirimlerin yeterli sayılmasıEK MADDE 1- İşverenler tarafından 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelere göre Kuruma yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçer.Ticaret sicili memurluklarınca işyeri tesciline ilişkin Kuruma yapılan bildirimlerin dışında, ayrıca Bakanlık ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulmaz.Geçici 20 nci maddede belirtilen sandıklar, Kuruma devir tarihine kadar iştirakçilerinin sandıkla ilgilerinin başlama ve sona ermesine ilişkin bildirimlerini en geç on gün içinde Kuruma yaparlar.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.?


MADDE 33- Bu Kanunun;

a) 8 inci maddesi, 14 üncü maddesi, 32 nci maddesinin (1) ve (8) numaralı fıkraları ile geçici 1 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında,

b) 32 nci maddesinin (6) , (7) ve (13) numaralı fıkraları 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 32 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) ve (c) bentleri 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddeleri 1/8/2009 tarihinde,

d) 26 ncı maddesi 1/1/2010 tarihinde,

e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.
ÖZET : 01.08.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN; Ek-1 ve Ek-2, İşkur İAB, Bölge Çalışma İşyeri Bildirgesi artık verilmeyecek.
 
Üyelik
20 Şub 2009
Mesajlar
296
Ynt: gözümüz aydın

çok güzel bir gelişme, ben artık bu mesleği bıraksammı diye düşünüyordum, güzel haber, keşke yürürlük daha erken olsaydı
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: gözümüz aydın

Aynı kanunda başka bir madde de; muhtasar beyan sürelerinin tespiti için yetki bakanlığa veriliyor aynı zamanda ödeme süresi tayin tespiti de yeniden belirlenebiliyor. Yani kısa zaman içinde tüm muhtasar beyannameler aylık beyan dönemine dönüştürülebilir ancak 10 ve daha az çalışanı olanlar için ödeme süresi yine 3 aylık olabilir, akabinde sgk bildirgeleri ile böylelikle muhtasarların birleşmesi önündeki bir engel kalkmış olur.
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
19
Ynt: gözümüz aydın

evet bu arada önemli diğer konu işten ayrılış bildirgesine ceza gelmesi.
 

Benzer konular

Üst