GSS?de Tedaviler Yarım Kalmayacak!

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
4 Aralık 2008 S.Orhan [email protected]

Sosyal güvenlik reformunun (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası), Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin hükümlerinin tamamına yakını 1 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girdi.

Reformun GSS boyutu, sağlık alanında pek çok yeni düzenlemeyi beraberinde getirdi. Bunlardan birisi de çalışanların, sigorta kapsamındayken başlamış olan tedavilerinin, kapsamdan çıkınca da devam etmesine dair.

GSS'den önceki uygulamada bir SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu, herhangi bir rahatsızlığı sebebiyle tedaviye başlamışken, tedavi süresinde sağlık yardımı alma hakkını yitirmişse, tedavi yarım kalıyordu veya devamını cebinden ödüyordu. Sırf bu düzenleme sebebiyle pek çok mağduriyet yaşanıyordu.

Özellikle de uzun süreli tedavi gerektiren rahatsızlıkları olanlar, uygulamayı delmek için yeşil kart veya sahte sigortalılık gibi yollara başvuruyorlardı.

Sağlık Bakanlığı uyarmalı!

Özellikle devlet hastanelerindeki genel uygulama, sevksiz olarak acile gelen veya sağlık karnesini ibraz etmeden sağlık yardımı alan hastalardan taahhütname alınması şeklinde. Hastalar daha sonra sevk getirirlerse veya sağlık karnelerini ibraz ederlerse ya da taahhüt ettikleri parayı öderlerse bu taahhütname iptal ediliyor.

Bize ulaşan bilgilere göre, pek çok devlet hastanesi 1 Temmuz'dan önce tedaviye başlayan hastalardan aldıkları taahhütnameleri, bu hastalar şimdi GSS'li oldukları halde tahsil etmeye devam ettikleri yönünde. Oysa yukarıda yer verdiğimiz yasal düzenleme gereği, 1 Temmuz'dan önce tedaviye başlayan hasta şimdi GSS kapsamında ise bu hastadan para alınamaz!

SGK İl Müdürlükleri, sosyal güvenlik reformu ile ilgili olarak yoğun bilgilendirme faaliyetleri düzenliyor. Ancak görünen o ki özellikle GSS uygulamaları bakımından SGK birimlerinin çabaları yeterli olmuyor. Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda bilgilendirme faaliyetleri düzenlemesi gerekiyor. Konunun önemine binaen bugünkü yazımızı, genel sağlık sigortası uygulamalarına ayırdık. Ancak bir sonraki yazımızda, okurlarımızdan gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz.

İyileşene kadar devam!

1 Temmuz'da yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 63. maddesinde, "60'ıncı maddede sayılan genel sağlık sigortalısı sayılma şartlarının yitirilmesi halinde, devam etmekte olan tedavi nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetleri kişinin iyileşmesine kadar sürer."

Hükmüne yer verildi. Buna göre, diyelim ki bir işyerinde sigortalı olarak çalışırken herhangi bir rahatsızlığınız sebebiyle tedaviye başladınız. Bu süre zarfında işten ayrıldınız ve 10-90 günlük süre de doldu. Yani yasal olarak sağlık yardımı alacak herhangi bir güvenceniz kalmadı. Bu durumda, sigortalı iken (GSS'liyken) başlamış olan tedaviniz, siz iyileşinceye kadar devam edecek. Kimse size, "Senin sigortan bitti, bundan sonra ya parayla ya da hiç!" diyemeyecek.

1 Ekim?den önce başlayan tedaviler ödenecek

Genel sağlık sigortası ile ilgili bir başka önemli nokta da 1 Temmuz'dan önce başlayan tedavilerin, bu tarihten sonra sonuçlanması durumunda SGK tarafından ödenip ödenmeyeceği konusu. Örneğin 18 yaşın altındaki tüm nüfus 1 Temmuz itibariyle GSS kapsamına alındı.

Peki, sigortasız bir kişinin 18 yaşından küçük çocuğu için, 1 Temmuz'dan önce başlamış tedavisi şimdi SGK tarafından ödenecek mi? Evet ödenecek. Zira yine 5510 sayılı Kanunun Geçici 12. maddesinde, "Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan, ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra faturalandırılan tedavi giderleri Kurum (SGK) tarafından karşılanır" düzenlemesi yer alıyor.

Dolayısıyla 1 Temmuz'dan önce GSS kapsamında olmadığı halde, bu tarihten sonra sağlık sigortası kapsamına alınan tüm vatandaşlarımızın, devam edegelen sağlık harcamaları SGK tarafından ödenecektir. Yeter ki bu tedaviler yasaya ve usule uygun faturalandırılmış olsun.
 
Üst