Gümrüksüz Satış Mağazalarında Kdv nin Durumu

Üyelik
6 Nis 2008
Mesajlar
8
slm.....yine ödevim var yine aradım ama pek bişi bulmadım.vergi hukuku ödevi bu sefer...gümrüksüz satış mağazalarında kdv nin durumu.bununla ilgili kaynak veya site veya bilgi verebilcek olan var mı...cvp bekliyorum.şimdiden saolun
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: Gümrüksüz Satış Mağazalarında Kdv nin Durumu

Gümrüksüz Satış Mağazalarında (Free Shop) KDV iki yönden incelenmelidir.

Free shop'a Satışlar ve Free Shoptan Alışlar şeklinde.

KDV Kanunu?nun 1/1. maddesine göre Türkiye?de ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV?nin konusunu oluşturduğu, 1/2 maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 11/1a maddesi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye?de verilen roaming hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna edildiği belirtilmiştir. Yine, aynı Kanunun 12/1.maddesinde ?Bir teslimin, ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır. a)Teslim, yurt dışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır. b)Teslim konusu mal T.C.gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yurtdışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.?şeklinde açıklanmıştır. Yine aynı Kanunun 16/1c maddesinde ise Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar KDV?nden istisna tutulmuştur. Kanunun 30/a maddesinde; mükelleflerin vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır Öte yandan 8 Seri No.lu (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) Gümrük Genel Tebliği?nin ?Mağazalara Türkiye?deki Firmalardan Gönderilen Eşyanın Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu başlıklı 5. maddesinde; ?Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyet gösteren gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına Türkiye?deki firmaların yapacakları eşya satışları ihracat kapsamında değerlendirilmez. Dolayısıyla, bu mağazalara eşya gönderen firmalar genel esaslar çerçevesinde düzenleyecekleri faturalarda Katma Değer Vergisini ayrıca gösterirler ve bu tutarı mağaza işleticisi firmalardan tahsil ederler. 3065 sayılı ?Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince, ?transit ve gümrük antreposu rejimleri ile serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarla ilgili hükümlerin uygulandığı mal ve hizmetler? katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre, mağazaların bu nitelikteki satışları katma değer vergisinden müstesnadır. Mağazaların alışlarında yüklendikleri katma değer vergisi, aynı Kanunun 30 uncu maddesinin (a) bendi gereğince, indirim veya iade konusu olmayıp, olayın özelliğine göre, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir.?denilmektedir. Buna göre; 1) ???.. (Free Shop) olarak açılan şubenize yurt içindeki imalatçı ve imalatçı olmayan firmalar tarafından yapılacak her türlü teslimler ait oldukları oranda KDV?ne tabi olacaktır. 2) ??? Mağazanızda yurt dışına giden yerli ve yabancı müşterilere yapılacak teslimler KDV?nden istisna olacaktır. 3) Söz konusu şubenizin gerek serbest bölgeden gerekse yurt dışından alışları KDV?nden istisna olacak ancak yurtdışından ithal edilen malların millileştirilmesi halinde KDV?ne tabi olacağı tabiidir. Yine gümrük hattı dışı eşya satış mağazanızda yapılan teslimler KDV?nden istisna olduğundan bu teslimlerle ilgili yüklenilen vergilerin Kanunun 30/a maddesi uyarınca indirimi mümkün olmayıp işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.


(KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.16/1c.3109 nolu mukteza)
 
Üyelik
6 Nis 2008
Mesajlar
8
Ynt: Gümrüksüz Satış Mağazalarında Kdv nin Durumu

:) teşekkür ederim...
 
Üst