Güncelleştirilmiş Tüm Vergi Kanunları

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Veysi Seviğ

Ülkemizde vergi yasaları son yıllarda yılda birden çok defa değişir olmuştur. Bu konuda son değişiklikleri içeren basılı vergi yasalarını bulmak giderek zorlaşmıştır.
Vergi yasalarında yapılan değişiklikleri ilgili yasa maddelerinde ilgili yerlerine yerleştirmek zannedildiği kadar kolay bir uğraş değildir. Bu nedenle piyasada bulunan yazılı vergi yasalarında çoğu kez bazı hatalara rastlamak kaçınılmaz olmaktadır.
Ülkemizde son değişiklikleri tam ve doğru olarak içeren metinlere ancak elektronik ortamda ulaşılabilmektedir.
Vergi yasalarında yer alan maddeler ile ilgili vergi idaresinin uygulamaya yönelik görüşlerini içeren tebliğ numaraları, konuya ilişkin olarak alınan bakanlar kurulu kararlarını, Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oran ve makdu miktarlarında yapılan değişiklikleri izlemek bu bağlamda ayrı bir uğraş konusu haline de dönüşmüştür.
Maliye Bakanlığı eski Başhesap Uzmanı Sayın Musa Örmeci tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan "Tüm Vergi Kanunları"nın Şubat 2009 tarihi itibariyle güncel sekizinci baskısı, uygulamacılara büyük kolaylık sağlayacak şekilde basıma hazırlanmış ve geçen günlerde yayımlanmış bulunmaktadır.
Söz konusu çalışmada 5811 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa" ile 2009/14592, 2009/15493 ve 2009/14594 sayılı bakanlar kurulu kararları konuya ilişkin tebliğ numaraları ile diğer bakanlar kurulu kararlarının tarih ve numaraları ilgili yasa maddeleri ile birlikte yer almaktadır.
Diğer yandan yasa maddelerinde yer alan değişikliklerin tek tek yürürlük ve geçerlilik tarihleri, yürürlükteki vergi ve stopaj oranları ile yasa maddelerinin zamanaşımı süresi içindeki değişmeden önceki metinleri de söz konusu çalışma içinde mevcut bulunmaktadır.
948 sayfadan oluşan tüm vergi kanunları içinde yer alan yasa metinleri;
* Gelir Vergisi Yasası,
* Kurumlar Vergisi Yasası,
* Katma Değer Vergisi Yasası,
* Gider Vergileri Yasası,
* Özel Tüketim Vergisi Yasası,
* Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa,
* Veraset ve İntikal Vergisi Yasası,
* Damga Vergisi Yasası,
* Harçlar Yasası,
* Değerli Kâğıtlar Yasası,
* Motorlu Taşıtlar Yasası,
* Emlak Vergisi Yasası,
* Belediye Gelirleri Yasası,
* Belediyelere ve il özel idarelerine vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkındaki yasa,
* KDV mükelleflerinin ödeme kaydedici cihaz kullanmaları mecburiyeti hakkındaki yasa,
* İdari Yargılama Usulü Yasası,
* Bölge idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri kuruluş ve görevleri hakkındaki yasa,
* Danıştay Yasası,
* Serbest Bölgeler Yasası,
* Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik yasası,
* Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Yasa,
* Eğitime katkı payı alınması hakkındaki yasa dahil olmak üzere toplam 106 yasa maddesi.
Sayın Musa Örmeci tarafından yayıma hazırlanan bu çalışmada vergi yasalarında değişiklik yapan yasalar aynen verilmek yerine, değişiklik yapan yasanın her maddesinden, değiştirildiği yasa maddelerine yollamada bulunularak, bir yandan değiştirilen ya da getirilen hükümlerin izlenmesi sağlanmış, diğer yandan bu hükümlerin kitapta mükerrer olarak yer alması önlenmiştir.
106 ayrı yasanın bir arada toplandığı doğru, güvenilir, geniş kapsamlı (iplik dikişli) ve kolay taşınabilir olması yanında temiz baskısı ile gözü yormadan okunabilir olması dikkate alındığında bu çalışmanın tüm profesyonellerin yanından ayıramayacağı bir vergi yasaları külliyesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Söz konusu çalışmadan edinmek isteyenler Musa Ömerci "Kavacık, Çavuşbaşı Cad. İlker Yasin Apt. No: 46 D.2 K:1 Beykoz/İstanbul" adresine bizzat başvurabilecekleri gibi (0216) 331 25 31-32 telefon veya (0216) 331 25 33 faks aracılığı ile de istemde bulunabilirler.
Söz konusu çalışmanın eki olarak kitapçık şeklinde verilen 5838 sayılı yasa bu konuda çalışanlar açısından ayrı bir kolaylık sağlamaktadır.
Sayın Ömerci'nin "Tüm Vergi Kanunları"nın sekizinci baskısını bu bağlamda özellikle meslek mensuplarına, akademisyenlere ve işadamları ile mesleki sınavlara hazırlananlara öneririz.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Güncelleştirilmiş Tüm Vergi Kanunları

Bu konuda bence kitap devri bitmiştir. Vergi kanunları birbiriyle ilintirili sürekli değişen bir organizma halindedir. Tek çözüm sürekli güncel tutulan link (köprüler) dir. Söz konusu kitabın alınmasının ardından ertesi gün değişiklik olmayacağının garantisini sayın Seviğ verebilir mi?
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Güncelleştirilmiş Tüm Vergi Kanunları

Son zamanlarda sabah ilk işimiz bugün ne değişti diye bakmak oldu.
(Bugün yine kdv oranlarında değişiklik yapılmış.)
 
Üst