Gündemde İşsizlik Ödeneği Var (2)

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
29.11.2008 Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com

-Dünden devam-

Kim ne miktar işsizlik ödeneği alacak?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olacağından aylık işsizlik ödeneğinin asgari miktarı 255,48 YTL oluyor. Aylık işsizlik ödeneğinin miktarı, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemeyeceğinden en fazla 510,96 YTL olabiliyor.

İlk işsizlik ödeneği ödemesinin ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılması gerekiyor. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmuyor. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemiyor.

Önemli şart ve uyarı

Sigortalı işsizin, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için işten ayrılma bildirgesi ile birlikte iş sözleşmesinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde İş-Kur?a doğrudan veya elektronik ortamda başvurması gerekiyor. Zorlayıcı sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülüyor.

Tekrar yararlanma

Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için gerekli süre şartını yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam edecek. Süre koşullarını şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalırsa da yeni hak sahipliğine göre işsizlik ödeneği ödenecek.

İşgöremezlik ödeneği işsizlik ödeneği çakışması

İşsizlik sigortasının ödenme süresi içinde ödenmesi gereken geçici işgöremezlik ödeneğinin miktarı işsizlik ödeneği miktarından fazla olamıyor.

İşsizlik ödeneği GSS sağlıyor

İşsiz kalanlar son bir yılda 90 günlük çalışmaları varsa 3 ay 10 gün sonra, yoksa 10 gün sonra GSS primi ödemek zorunda kalacakken, örneğin 6 ay işsizlik ödeneği alması durumunda altı ay boyunca GSS ödemeden sağlık yardımlarından faydalanabilecek.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Mustafa BİLGİLİ ? Vermiş olduğunuz bilgilere göre, 01.03.1978 ilk sigortalılık girişli, 01.05.1952 doğumlu, Eylül 2008 ayı dâhil olmak üzere son 2 bin 560 günün bin 524 günü SSK?ya ödenmiş toplam 3 bin 812 gün primi olan bir sigortalı olarak 01.05.2009 tarihinde emekli olabilirsiniz. Eğer daha önce danışsaydınız 1974-1976 arasındaki 20 aylık askerliğinizi borçlanıp Mart 2008 ayından beri prim ödemenize de gerek kalmadan emekli olabilirdiniz.
 
Üst