GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98-Aralık Ayında Tahakkuk ettirilen Mevduat Faizleri

Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Arkadaşlar, Merhaba

Muhtasar Beyannamede 103-Kodu Aralık Ayında Tahakkuk ettirilen Mevduat Faizleri bunu ne için kullanıyoruz ? Ben biraz okudum ama anlamadım açıkcası

Teşekkür ederiz
 
Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
486
Ynt: GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98-Aralık Ayında Tahakkuk ettirilen Mevduat Faizleri

edit...
 
Üyelik
26 May 2010
Mesajlar
661
Konum
MERKEZ
Ynt: GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98-Aralık Ayında Tahakkuk ettirilen Mevduat Faizleri

Bankaların müşterilerine ödedikleri mevduat faizi nedeniyle yapmış oldukları stopaj kesintilerini muhtasar beyannamede beyan için kullandıkları koddur.
 
S

stajyer35

Ziyaretçi
Ynt: GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98-Aralık Ayında Tahakkuk ettirilen Mevduat Faizleri

Bankaların diğer bankalar nezdindeki mevduatlarından elde edilen faiz gelirleri nedeniyle mevduat sahibi banka namına tevkifat yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Geçici 67.nci maddenin 4.üncü fıkrasında bankaların diğer bankalardaki mevduatları nedeniyle stopaj yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu; bu madde ile hüküm altına alınmıştır.
 
Üyelik
26 May 2010
Mesajlar
661
Konum
MERKEZ
Ynt: GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98-Aralık Ayında Tahakkuk ettirilen Mevduat Faizleri

Geçici Madde 67

4) (Değişik fıkra: 22/12/2005-5436 S.K./14. mad) Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci Maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca %15 oranında vergi tevkifatı yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılan tevkifat tutarları 98 inci ve 119 uncu Maddelerde belirtilen sürelerde beyan edilir ve ödenir. Bu iratlar üzerinden 94 üncü Madde veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü Maddesi kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98.maddesi ilk paragrafın son cümlesinde "Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır." denilmektedir. Bu kapsamda Muhtasar beyannameye "Ödemelerin Tür Kodu" 103 / Mevduat Faizleri / Aralık Ayında Tahakkuk Ettirilen Mevduat Faizleri (GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98) eklenmiştir
 
S

stajyer35

Ziyaretçi
Ynt: GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98-Aralık Ayında Tahakkuk ettirilen Mevduat Faizleri

Ben geçici 67/4.maddesinde hüküm altına alınan Hariç olan kısmının izahında bulundum.

Bankaların kendi aralarındaki mevduat faizlerine stopaj uygulaması yapılmıyor.. Onuda ayırmamız gerekir bilgi açısından. Ama banka, müşterileri için ödedikleri mevduat faizlerinden kesinti yapılıyor zaten..
 
Üst