zirve

Halı Yıkama Şirketi

bil_gin

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
994
Konum
İstanbul
Halı yıkama işi ile uğraşan yeni bir mükellefim oldu. Müşterilerinden halıları alıp dükkanında yıkayıp daha sonra teslim ediyor. Eski meslektaşım sadece fatura bastırtmış irsaliyesi yok. Halıları taşıma esnasında sıkıntı yaşamamak için nasıl bir yol izleyebilirim?
Bir başka yeni mükellefim ise zeytinyağı satışı yapacak. Malları çiftçilerden alıp dolumunu kendisi gerçekleştirecek. Araştırdığım kadarıyla çiftçilerden yapacağı alımlar için müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda. Hangi kesintileri ve bildirimleri yapmak zorundayız? Fikirleriniz için şimdiden teşekkürler.

Saygılar;
bil_gin
 
Üyelik
23 Eyl 2010
Mesajlar
269
Konum
İstanbul
[h=4]
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Usul Müdürlüğü​

SAYI : B.07.1.GİB.4.07.17.02./VUK.ÖZ./29/
KONU : Sevk irsaliyesi
İLGİ : .................... tarihli dilekçeniz.
[/h]İlgi dilekçenizden, …… Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, reklam,yağlama,yıkama faaliyeti ile iştigal etmekte iken halı yıkama işine başladığınız, şirket adına kayıtlı kamyonet tipi aracınız ile müşterilerden halıları alıp yıkayıp tekrar ilgili adrese teslim ettiğiniz, bu iş için taşıma irsaliyesi mi yoksa sevk irsaliyesi mi düzenlemeniz gerektiği konusunda görüş istediğiniz anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230/5’inci maddesine göre, satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının sevk irsaliyesi düzenleme mecburiyeti bulunmaktadır.

Aynı Kanunun 240’ncı maddesinin (A) fıkrasında “Taşıma irsaliyeleri: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler naklettikleri eşya için, 209'uncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere sevk irsaliyesi satışa konu olan ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belgedir. Taşıma irsaliyesi ise ücret karşılığında eşya taşıyanlar tarafından düzenlenmesi gereken bir belgedir.

Firmanız tarafından halı temizleme hizmeti sunulduğundan ticari bir mal hareketi söz konusu değildir.

Bu itibarla, halı ve kilimlerin yıkanıp temizlendikten sonra tekrar evlere teslim edilmesi sırasında sevk irsaliyesi ve firmanızın ücret karşılığı taşımacılık yapmaması durumunda taşıma irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
12 Ağu 2009
Mesajlar
56
Konum
kenya
özelge için teşekkürler.

peki yazarkasa durumu nedir. evden alıp eve teslim edeceği hizmet için fatura kesmesi yeterlimidir.
yazarkasa alması gereklimi acaba
 
Üst