Haline münasip Tek evin haczi. Çok Acil Cevaplarınızı bekliyorum. tşkler.

Belediyelerin yaptırdığı sosyal konutlar haline münasip midir değilmidir.haczedilip satıla bilirmi s

 • Evet.Haline münasip konutlardır.

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Hayır.haline münasip konutlar değildir.

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Bu konutlar haczedilemez

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Bu konutlarda hacedilip satlabilir.

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Bu konutlarda bilir kişinin vereceği karara göre hüküm verilir.

  Kullanılan: 0 0.0%

 • Kullanılan toplam oy
  0
Üyelik
20 Kas 2009
Mesajlar
3
Konum
denizli
Sayın, Arkadaşlarım ACİL AMA ÇOK ACİL CEVAP BEKLİYORUM[/color].
Çok acil bir sorunum var. Yardımlarınızı bekliyorum.

Şöyleki

775 sayılı gece konduyu önleme kanunu gereğince ,Belediyelerin kendi imkanları ile ev sahibi olamayan yani dar gelirli vatandaşlar için yaptırmış olduğu ucuz konut projeli şehir merkezine 10 km uzaklıkta, 105 m2. 2+1 salondan ibaret 3 sınıf B.grubu yani lüküs değil emlak vergisi değeri 34.000.tl olan kuzey çephesine bakan çatı katında ibaret konutuma evin borcundan değil. kredi ve kredi kartı borcundan dolayı haciz işlemi uygulandı.

Meskeniyet iddiasında bulundum. (Haczedilmezlik) davası açtım . evime mahkemece keşif istendi.keşif geldi. raporda evin değerini. aynı emsalde emlak satış ilanlarını örnek vererek 75. 000 tl olaarak belirledi. benimde barına bileceğim halime münasip edine bileceğim eve de 50.000.tl değerlendirildi. hal böyle olunca hakimde bilirkişinin raporunu dikkate alarak aynı şekilde karar verdi. kısmen davamın kabuluü ile evin satılarak, evin bedelinden borçuya haline münasip ev alabilmesi için 50.000.tl verilmesine geri kalan bakiyenin de borcun ödenmesine karar verildi. Bu durumda haline münasip ev diye birşey yoktur.her ev satılabilir. Kişilerin yasal ve anayasal hakları Bilirkişinin kararına bağlıdır. bu doğru bir karar hukuki bir kararmıdır.Haczedilip satılamayacak ev yoktur demek midir.
yani sizin anlayacağınız kanunların kişilere tanımış olduğu hakları bilirkişinin insiyatifine bırakaması sonucu, Belediyenin fakir fukara için yaptırdığı sosyal konutlarda lüküs olarak değerlendirilmiş oldu. 10 günlük süre içinde temyize gideceğim.
Ben şahsen İİK.82/12 maddesi gereğince sahip olduğum hakkımı kısmen kazanmış oldum.diğer kısmınıda bilirkişinin raporuna istinaden kaybetmiş oldum. bu konudaki düşüncelerinizi belirtirseniz tşk. eder saygılar sunarım. Kanun önünde hak kaybına uğradığımı düşünüyorum.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,199
Konum
İSTANBUL
Ynt: Haline münasip Tek evin haczi. Çok Acil Cevaplarınızı bekliyorum. tşkler.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas : 2006/3949
Karar : 2006/6960
Tarih : 04.04.2006

ÖZET : Meskeniyet şikayetine konu taşınmazın keşif tarihi itibariyle değeri ile borçlunun haline münasip ev alabileceği bedel tespit edildikten sonra, bu miktar mahcuzun değerinden az ise, mahcuzun satılarak borçlunun haline münasip ev alması için gerekli bedelin kendisine, artanın alacaklıya ödenmesine karar verilmelidir.

(2004 s. İİK. m. 82/12)

KARAR METNİ :
Mahalli mahkemesinden verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK.nun 82/12. maddesinde borçlunun haline münasip evininin haczolunamayacağı belirlendikten sonra aynı maddede ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır" hükmüne yer verilmiştir. Mahkemece mahallinde keşif yapılarak meskeniyet şikayetine konu taşınmazın keşif tarihi itibariyle değeri ile borçlunun haline münasip ev alabileceği bedel tespit edildikten sonra bu miktar mahcuzun değerinden az ise mahcuzun satılarak borçlunun haline münasip ev alması için gerekli bedelin kendisine, artanın alacaklıya ödenmesine, satışın borçlunun haline münasip ev alabileceği miktardan az olmamak üzere yapılmasına karar verilmesi gerekir.


Somut olayda mahkemece yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunun incelenmesinde; bilirkişinin taşınmazın değerini ve borçlunun haline uygun ev alabileceği miktarı belirlemediği anlaşılmakta olup, bu hali ile hüküm kurmaya elverişli değildir. Mahkemece anılan bilirkişi raporu esas alınarak eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 04.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : YKD Ağustos-2006 Sf : 1262

Yukardaki örnek iç açıcı değil gibi yinede temyize gitmeniz hatta bilirkişiye ve bilirkişi raporuna itiraz edip yeni bir bilirkişi istemek daha doğru olur diye düşünüyorum
 
Üyelik
20 Kas 2009
Mesajlar
3
Konum
denizli
Ynt: Haline münasip Tek evin haczi. Çok Acil Cevaplarınızı bekliyorum. tşkler.

Slm.ilgilendiğiniz için tşk .eder saygılar sunarım. görüşmek üzere hoşca kalın
 
Üst