turkcell

Hayat Sigortalarında Vergi İndirimi Hk.

Üyelik
12 Tem 2005
Mesajlar
96
Maliye Bakanlığının : 13/08/2003 tarih GVK-3/2003-3/Bireysel Emeklilik Sistemi-1 sayılı sirkülerinde Birikimli şahıs sigortalarında vergi matrahından indirim yapılması ile ilgili uygulama anlatılmış ancak; kanunun maddeleri,
Birikimli şahıs sigortaları kapsamında yapılacak tevkifat 07/10/2001 tarihinden itibaren düzenlenen poliçelere ilişkin olarak yapılacak ödemeler açısından geçerlidir.
denmiş 07/10/2001 tarihinden önce düzenlenen poliçelerde yapılacak indirimle ilgili mevzuata nasıl ulaşabilirim.Bu tarihten önce özel sigortalı olanların indirim hesaplaması farklı oluyormuş ancak mevzuata ulaşamadım.

(Açıklamalarda indirim yapılacak tutar ücretin % 10'unu asgari ücretin yıllık tutarını geçemez diyor.İşyerimizde yeni giren bir kişinin ücreti 1.000 YTL sigortaya yatırdığı aylık poliçe miktarı ise 140 YTL ancak kişi 07/10/2001 tarihinden önce prim yatırmaya başlamış.Bu tarihten önce özel sigortalara prim yatıranların indirimi ile ilgili mevzuata nasıl ulaşabilirim.)İyi çalışmalar
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Bahsetmiş olduğun sirkülerin, alıntı yaptığın "Birikimli şahıs sigortaları kapsamında yapılacak tevkifat 07/10/2001 tarihinden itibaren düzenlenen poliçelere ilişkin olarak yapılacak ödemeler açısından geçerlidir. " sigorta poliçelerinden elde edilecek olan gelirin vergilendirilmesi ile ilgilidir.

Aylık ücret bordrolarında Gelir Vergisi Matrahında yapılacak olan indirim ise aynı sirkülerde açıklanmış. Gelir Vergisi matrahından yapılacak olan indirimde indirim oranının tesbitinde kriterimiz poliçenin tanzim tarihi değil, poliçenin "Bireysel Emeklilik" sistemine dahil olup olmamasıdır.

Soruda bahsettiğin Poliçenin "Bireysel Emeklilik" sistemine dahil olması durumunda indirim yapılabilecek tutarın ilk kriteri ücretin %10'unu geçmemesidir. Personelin ücreti 1.000 YTL olduğuna göre;

Brüt Ücret : 1.000,00 YTL

Prim Tutarı 140,00 YTL

1.000 YTL * %10 = 100,00 YTL olacaktır.

İkinci kriter ise "Asgari Ücretin" yıllık tutarını geçmemesidir. Prim tutarı az olduğu için bu kıyaslamayı yapmıyorum.

Burada ödenen prim ile ücretin %10'u karşılaştırılacak ve küçük olan tutarı (örnekte 100,00 YTL) Gelir Vergisi matrahından indireceksin.

Eğer "Bireysel Emeklilik" sistemi dışındaki bir hayat sigortası ise bu durumda ücretin %5'i ile sınırlandırılmıştır ve matrahtan indirilebilecek olan tutar 50,00 YTL olacaktır.

Konuyla ilgili olarak Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesini okuyabilirsin.
 
Üyelik
12 Tem 2005
Mesajlar
96
07/10/2001'DEN ÖNCE ÖZEL SİGORTALI OLANLARIN DURUMU

Güven Hayat'ın internet sitesinde şöyle bir bilgiye yeni ulaştım.Burdan anlaşılan 07.10.2001 tarihinden ÖNCE düzenlenen poliçeler için; farklı bir hesaplama yapılıyor.SSK'ya tavandan ödenen prim limit olarak kabul ediliyor.07/10/2001' den sonra özel sigortalı olanlar için hesaplama yapmanızı istememiştim zaten.Ben ilgili mevzuata ulaşmak istiyorum.2001 öncesi için hesaplama ile ilgili mevzuat


Güven Hayat'ın sitesindeki açıklama;

1) 07.10.2001 tarihinden ÖNCE düzenlenen poliçeler için;

Ücretli olarak çalışan mükellefin şahsına, eşine, küçük çocuklarına ait, ödeyeceği Hayat Sigorta Primlerinin toplamını, ödedikleri ayda elde edilen brüt ücretinin % 15'i kadar olan SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI primi işçi payı aylık tutarını aşmaması şartıyla Gelir Vergisi matrahından indirebilir. (Örnek -1)


ÖRNEK 1 TL
Aylık brüt ücret 1,000,000,000
limit: sosyal güvenlik sigorta primine esas tavan ücret x %15 1,637,916,450 x %15= 245,687,467
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Eniyisi ben sana sigorta primlerinin indirilmesi ile ilgili 01.01.1986 tarihinden bu güne kadarki kısmını yazayın kendin yorumlarsın. Ama 07.10.2001 tarihinde yüyürlükten kalkmış olan maddeye neden ihtiyaç duyduğunu anlayamadım doğrusu.

06.10.2001 (dahil) tarihine kadar sigorta primlerinin indirimi 63.madde ile düzenlenmişti.
Kod:
63. maddenin 3. bendinin 4697 s. Kanunla değiştirilmeden önce 3239 s.Kanundaki şekli. (Uygulama:1.1.1986-6.10.2001)
3. Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm,kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortaları için hizmet erbabı tarafından ödenen pirimler (Sigortanın Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması ve sigorta priminin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarına hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın aylıktutarını aşmaması şartıyla),

07.10.2001 tarihinden itibaren ise 89. maddenin 1.bendi ile düzenlenmiştir ve halen aşağıdaki şekli ile yürürlüktedir.
Kod:
Diğer indirimler 

MADDE 89 - (5228 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle başlığı ile birlikte değişen madde. Yürürlük; 31.07.2004) Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir: 

1. Beyan edilen gelirin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5’ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir).
 
Üyelik
12 Tem 2005
Mesajlar
96
Tamer Bey, yanlış anlaşılma olmasın cevabınız için teşekkür ederim.Ancak yürürlükten kaldırılma diye bir durum yok şöyle ki ilgili kanunda;

"Birikimli şahıs sigortaları kapsamında yapılacak tevkifat 07/10/2001 tarihinden itibaren düzenlenen poliçelere ilişkin olarak yapılacak ödemeler açısından geçerlidir. "

Çünkü 07/10/2001 den önce sigortalı olanlar ve sonra sigortalı olanlar için ayrı hesaplama yapılmış.

Peki sigorta şirketi bu hesaplamayı nerden bulmuş?
Farklı hesaplamaları aşağıdaki linkte görebilirsiniz.
http://www.guvenhayat.com.tr/vergiindirimi.php.htm
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Dayanağı 4697 sayılı yasanın Geçici 1. maddesiymiş. Madde metni aşağıda.

Kod:
      Geçici Madde 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) Faaliyete başlamış olan emekli ve yardım sandıklarına ödenen primler ile bu sandıklardan iştirakçilerine yapılan ödemeler,
b) Akdedilmiş şahıs sigorta poliçelerinin ilgili olduğu prim ve ödemeler, bakımından Gelir Vergisi Kanununun 23, 25, 63, 75, 89 ve 94 üncü maddelerinin bu Kanunla değişiklik yapılmadan önceki hükümleri uygulanır."

Madde hükmüne göre 07.10.2001 tarihinden önce düzenlenen poliçelere değişiklikten önceki hükümlerin uygulanması gerekiyor. Yani açıklamaları doğru.

Ayrıca ben yukarıda bir hata yaparak 89. maddeyi alıntı yapmışım. Doğrusu 63/3 madde olacaktı. 89.madde beyanname üzerinden indirilecek sigorta primleri ilgili madde. Ücret gelirleri ile ilgili olarak 63. maddeye bakmak gerekiyor. 63/3 madde metni aşağıda, ama 89.maddeden farklı bir hüküm yok.

Kod:
3. Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin yüzde 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin yüzde 5'ini) ve yıllık olarak asgarî ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu oranı yüzde 20 oranına kadar (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için yüzde 10 oranına kadar) artırmaya ve belirtilen haddi asgarî ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.
 
Üst