Hayat Sigortası Ve Bordro Hk.

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,759
Konum
İstanbul
Arkadaşlar

hayat ve bireysel emekliliği bordroya dahil ediyor muyuz ?


Ücretli çalışanlar
Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. maddesine göre;
Poliçesini 7.10.2001'den sonra almış ve bordrolu sigorta sahipleri, ödedikleri hayat sigortası priminin, ilgili ayda elde edilen brüt kazancının %5'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmını gelir vergisi matrahından düşebilirler.
Poliçesini 7.10.2001'den önce almış ve bordrolu sigorta sahipleri, ödedikleri hayat sigortası priminin, ödedikleri ayda elde edilen brüt ücretinin %15’i kadar olan sosyal güvenlik kurumları primi işçi payı aylık tutarını aşmaması şartıyla vergi matrahından düşebilirler.
 

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,498
Konum
İstanbul
Gelir Vergisi Sirküleri/85

....


8.2. Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin Ücret Matrahının Tespitinde İndirimi6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin % 15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir.Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla;- Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile- Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerdenmüteşekkildir.İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır.İndirim konusu yapılacak prim tutarının tespitinde esas alınacak ücret, işveren tarafından çalışana hizmeti karşılığında ödenen aylık (maaş), prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve zamlar gibi vergiye tabi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarlarının toplamı olacaktır. Gider karşılığı olarak ödenen tutarlar (yapılan gerçek bir giderin karşılığı olsun olmasın) dikkate alınmayacaktır.Şahıs sigorta primlerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için; şahıs sigorta şirketlerinin Türkiye'de yerleşik ve merkezinin Türkiye'de olması gerekmektedir.Örnek: Öteden beri şahıs sigorta primi ödeyen ve Kasım 2013 döneminde bireysel emeklilik sistemine katılan bir ücretlinin ödediği katkı payı ve şahıs sigorta prim tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Aylık Brüt Ücret
5.000 TL​
Bireysel Emeklilik Sistemi Katkı Payı Ödemesi
300 TL​
Şahıs Sigorta Primi Ödemesi
400 TL​
Eş Adına Şahıs Sigorta Primi Ödemesi
400 TL​
Önceki Dönemlerde (Ocak-Ekim/2013) İndirim Konusu Yapılmış Toplam Tutar

2.500 TL​
Brüt Ücretin %15'i
750 TL​
Eşin ücret geliri veya yıllık beyanname ile beyanı gereken başkaca bir geliri bulunmamaktadır.Bu bilgilere göre, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı vergiye tabi ücret matrahından indirilemeyecektir.Ücretlinin, şahıs sigortaları için ödediği toplam 800 TL'nin 750 TL'lik kısmı (brüt ücretinin %15'i) gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirim konusu yapılabilecektir. Ücretlinin Kasım ayına kadar indirim konusu yaptığı tutar ile Kasım ayında indirim konusu yapabileceği tutarın toplamı asgari ücretin yıllık tutarından düşük olduğunun varsayılması halinde, asgari ücret tutarı ile ilgili sınırlamanın Kasım ayında yapılabilecek indirim tutarına bir etkisi olmayacaktır.
 
Üyelik
16 Kas 2015
Mesajlar
1
Konum
şanlıurfa
iyi günler bir konu hakkına sorum olacak ben emniyet personeliyim ve kendime ait iki adet hayat sigortam var birincisi dolar bazında bu ayın basında tl olarak 319 tl ve ikincisi 308 tl bazında bu birikimli oldugu için bunu %50 sinin %15 düşüyor. benim hesaplama göre 319*15/100=47,85 tl 308/2*15/100=23tl yapıyor bunların toplamı 23+47,85=70,85tl benim vergi diliminden duşmesi gerekmiyormu ? Fakat bendn bu ay 35tl vegiden düşülmüş yardımcı olursanız sevinirim iyi günler
 
Üst