Hurdaya Ayrılan Taşıt

Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Bir arkadaşın sorusu:

smcanan
Yeni Üye
Mesaj Sayısı: 26

Hurdaya Ayrılan Taşıt
« : Ağustos 17, 2007, 04:33:10 ÖS »
--------------------------------------------------------------------------------
merhaba arkadaşlar İşletmenin bir kamyonu var. Bu araç, 20 yaşını geçmiş ve trafikten hurda belgesi alınmış. Bu durumda İşletme nasıl bir yevmiye kaydı düzenlemesi gerekiyor . Aktife kayıtlı değeri 1500 ytl saygılarımla
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: Hurdaya Ayrılan Taşıt

http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2004/kdv_2004/8373.htm
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir
Müdürlüğü

TARİH:22.12.2004
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.FK.8373

KONU : Finansal Kiralama şirketinden kiralanan aracın kaza sonucu hurdaya ayrılması sonucu sigorta ve hurda bedeli için KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ve fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği


?????????.LTD.ŞTİ.


İlgi dilekçeniz ile ????.. Müdürlüğü?nün ??.. vergi no.lu mükellefi olduğunuzu, firmanızın ????.. A.Ş.den kiralamış olduğu ??. ve ????.. A.Ş.den kiraladığınız ??? bir kaza sonucu pert olduğu, adı geçen finansal kiralama şirketleri ile yapılan sözleşmeler gereği araçların kasko sigortalarının şirketiniz tarafından finansal kiralama şirketleri adına yaptırıldığı ve bedellerinin ödendiği,

Araçlarla ilgili sigorta hasar tazminatlarının sigorta şirketi tarafından finansal kiralama şirketlerine ödeneceği ve bu bedellerin şirketiniz tarafından alınabilmesi için ilgili finansal kiralama şirketinin;

a) Taraflarına bu hasar bedeli tutarında fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve bu işlemin katma değer vergisine tabi olup olmayacağı,

b) Sigorta şirketinden satın alınacak hurda araçlar için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve yine bu işlemin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususlarında Defterdarlığımızdan görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1.maddesine göre, Türkiye?de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabi tutulmuştur.

Kanunun 4.maddesinin 1. bendinde hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanmış ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek şeklinde gerçekleşeceği belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 10. maddesinin (a) fıkrasında, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 31.07.2004 tarih, 25539 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun?un 15.maddesi ile 3065 sayılı Kanun?un 17?nci maddesinin (4) no.lu fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet , inci, kübik, inconia) döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) teslimi katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

Öte yandan, 53 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nin ?2. Hurda Metal Alımlarında Tevkifat Uygulaması? başlıklı bölümünde;

?Hurda kavramına metal kırpıntılar, metal talaşları, mamul veya yarı mamul madde üreten imalathane ya da fabrikalardan çıkan standart dışı metal ürünler, izabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeler, hadde bozukları ve benzerleri dahildir.

Tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılması mümkün olan kullanılmış metal eşya teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.?denilmektedir

Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 229. maddesinde ?fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.?şeklinde tanımlanmıştır.

Bu durumda, finansal kiralama şirketlerinin hasarlı araçlar için sigorta şirketinden alacakları tazminat tutarı kadar fatura düzenlemeleri, ancak katma değer vergisinin konusuna giren bir işlem söz konusu olmadığından bu bedel için vergi hesaplamamaları gerekmektedir.Dolayısıyla sigorta şirketi adına düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacağından şirketinizce de sigorta hasar bedeli için KDV?siz fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, tamir ve bakımından sonra kullanılması mümkün olmayan ve hurda belgesi alınmış olan hurda araçların gerek sigorta şirketince tarafınıza gerekse diğer şahıslara teslimi Kanunun 17/4-g maddesi kapsamında KDV?nden istisna olacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

----------------------------------------------------------------------294- ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ
DURAN VARLIKLAR
Çeşitli nedenlerle işletmede kullanılma ve satış olanaklarını yitiren stoklar ve duran varlıkların izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Tanımdaki niteliğe dönüşen varlıklar ilgili bulundukları varlık hesaplarından çıkarılarak bu hesaba alınır; elden çıkarıldıklarında ise hesap kapatılır.
----------------------------------------------------------------------


Örnek (Trafik kazası ? Sigorta tazminatı, ihtimalleri dışında):
Aracın hurdaya çıkarılması
-----------------/-------------------
257 1.000
294 500

254 1.500
-----------------/-------------------
100 2.000
294 1.500
679 500
Hurdanın satışı
-----------------/-------------------
Duran varlığın hurdaya ayrılmasına ilişkin,
http://www.muhasebat.gov.tr/mahalli/rapor/30102006Rapor.doc adresinden bir örnek:

f. Maddi Duran Varlıkların Hurdaya Ayrılması Kaydı
-----------------/-------------------

294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Var. H.
257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı
255- Demirbaşlar Hesabı
299- Birikmiş Amortismanlar Hesabı
-----------------/-------------------
 
Üyelik
7 May 2007
Mesajlar
90
Konum
trabzon
Ynt: Hurdaya Ayrılan Taşıt

sayın gürbüz bey konu hakkında verdiğiniz detaylı bilgi için teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz. iyi çalışmalar.
 
Üst