Huzur Hakkı Hakkında Merak Edilen Konular

Okay KIR

Tanınmış Üye
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
?HUZUR HAKKI? HAKKINDA MERAK EDİLEN KONULAR
Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin şirket yönetim kurulu üyelerine bir takım yükümlülük ve sorumluluk yüklediği, buna karşılık mali nitelikte haklar tanıdığı, bu hakların huzur hakkı, ücret, temettü ikramiyesi şeklinde olabileceği belirtilmiştir işte bu noktada şirket yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı tanınan ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun 333. maddesi aynen şu şekildedir:

V - MECLİS AZALARININ HUKUKİ DURUMU
1. HUZUR HAKKI

MADDE 333 - Aksine esas mukavelede hüküm olmadığı takdirde idare meclisi azalarına her toplantı günü için bir ücret verilir. Ücret miktarı esas mukavelede tayin edilmemişse umumi heyetçe tayin olunur.
Huzur hakkı şirket yönetim kurulu üyelerine toplantı başına verilen ücrettir. Eski tabir ile "hakk-ı huzur" huzurda (toplantıda) bulunmanın ücretidir.
* Aslında kanun maddesinde görüldüğü üzere huzur hakkı yönetim kurulu üyelerine aksi kararlaştırılmamışsa (ödenmemesi kararlaştırılmamışsa) ödenmesi gereklidir , huzur hakkı ödenmemesine dair ana sözleşmede bir hüküm yoksa yönetim kurulu üyeleri şirketten genel kurul karar alsın yada almasın huzur hakkı talep edebilirler ve şirketin huzur hakkını ödemesi gereklidir.(İlgili Yargıtay Kararı-Yarg. 11.HD.4/7/1985 gün ve E.1985/3927 , K. 4229.)
* Ödenecek huzur hakkı miktarını kanunda belirtildiği üzere ana sözleşmede belirtilmemişse genel kurul belirler ve huzur hakkı tutarının alt ada üst sınırı yoktur ancak işletmedeki ücret skalasına göre yüksek olması kar dağıtımı olarak sayılabilir dikkat edilmesi gereken diğer husus ise huzur hakkı toplantı başına verilir. Toplantıya katılanlara farklı huzur hakkı verilmesi doğru değildir. Huzur hakkı her ortak için aynı olmalıdır.
* Söz konusu kanun maddesi Anonim şirketler için düzenlenmiş olup Limited Şirketler için herhangi bir düzenleme yoktur ve aslında bakıldığında limited şirketlerde uygulanmaması gereklidir ancak bu konuda engelleyici bir hükümde olmadığından limited şirketlerde de uygulandığı gözükmektedir dikkat edilmesi gereken konu işlevi bakımından Anonim Şirketlerdeki YK üyelerine benzeyen müdür sıfatına sahip limited şirket ortaklarına huzur hakkının ödenmesine yönelik şirket ana sözleşmesinde bir düzenleme yapılmasında herhangi bir engelin olmadığı sonucuna varılabilir ancak kanun maddesine göre müdür olmayan ortaklara huzur hakkı ödenmemesi gereklidir hatta bu konuda verilen müktezada limited şirketlerde sadece ortak olan müdürlere huzur hakkı ödenebileceği müdür olmayan ortaklara huzur hakkı ödenemeyeceği belirtilmiştir (İlgili Mükteza- Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, 14.04.2003 tarih ve B.07.4.DEF.O.I6.11;GVK:190-03-21 sayılı özelge)
* Genel kurul kararlarında ana sözleşme değişikliği, sermaye artırımı, yetki ve sorumluluk tayini gibi kararların geçerliliği tescile bağlıdır. Huzur hakkı kararı eğer ileride bir itiraz olmayacak ise tescil gerektirmez.
* Huzur hakkı bir ücret gibi vergilendirilir. Huzur hakkı bir iş akdine bağlı işçi işveren ilişkisi olmaksızın ödendiğinden sigorta primine tabi değildir. Gelir vergisi ve damga vergisine tabidir. Huzur hakkı için ayrı bordro düzenlenmelidir.
* Huzur hakkında uygulanacak gelir vergisi ücret gibi artan oranlıdır ve ödenecek net huzur hakkı tutarı önce brütleştirilir ve brüt huzur hakkı üzerinden gelir vergisi ile damga vergisi sonraki ayın muhtasar beyannamesinde 012 diğer ücretler kısmında beyan edilerek tahakkuk ettirilmesi gereklidir
ÖRNEK: A Ltd.Şti. şirket müdürüne genel kurulca aylık net 10.000,00 Tl huzur hakkı ödeneceği kararı alınmıştır
Net Huzur Hakkı : 10.000,00 Tl
Gelir Vergisi Oranı : Yüzde 15 (Artan Oranlıdır)
Damga Vergisi Oranı : Binde 6,6
Brüt Tutar : 11.856,77 Tl
Gelir Vergisi : 11.856,77*0,15 = 1.778,51 Tl
Damga Vergisi : 11.856,77*0,0066 = 78,26 Tl
NOT: Huzur hakkı ödemeleri ücret sınıfına girdiğinden dolayı asgari geçim indirimine tabidir
* Türkiye genelinde iş kanununa tabi en az 10 işçi bulunan işverenler, istihdam ettikleri her bir çalışanın maaşını bankalar kanalıyla ödeyecek fakat huzur hakkı iş kanununa tabi ödenen bir ücret olmadığından banka yoluyla ödenme zorunluluğuna tabi değildir.
Okay KIR
[email protected]
 
Ynt: Huzur Hakkı Hakkında Merak Edilen Konular

Umarım okuyacak arkadaşlara faydası olur
Saygılar
 
Ynt: Huzur Hakkı Hakkında Merak Edilen Konular

Üstadım küçük bir sorum var.
Huzur hakkı esasında huzurda bulunma hakkı ya. Burdan yola cıkarak şunu sormak istiyorum.

A ltd Şirketi toplantı günleri için hakk-ı huzur verecekse kanuna göre, neden aylık olarak net onbin lira ödeniyor.
12 ay içinmi bu rakam ödeniyor yönetim kurulu murakıp ücretlerinde ki gibi?
 
Ynt: Huzur Hakkı Hakkında Merak Edilen Konular

Aslında kanun açık ve seçik toplantı başına ödenmesi gerekli bir ödemedir fakat yargıtay kararlarında da sabit olduğundan aylık sabit olarakta verilmesinde sakınca gözükmüyor çünkü sonuçta bir vergi kaybı oluşmuyor
 
Ynt: Huzur Hakkı Hakkında Merak Edilen Konular

Bu arda "DEVLET MEMURLARI GENEL TEBLİĞİ Seri NO:162) hatırlatmakta fayda var.
Bu Tebliğ'e göre "Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden,kurum ve kuruluşların yönetim kurulu,denetim kurulu,tasfiye kurulu,danışma kurulu üyelikleri ve komisyon,heyet,komite ile benzeri organlarda görev alanlara,kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın ve BU GREVLERİNDEN SADECE BİRİ İÇİN ÜCRET ÖDENEBİLİR.Bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."denilmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
 
Merhabalar, pandemiden dolayı herkesin sağlıkları yerindedir umuyorum ki :)

Soruma gelecek olursam; Tek ortağı olduğum limited şirketimden huzur hakkı ile para almak istiyorum. Diyelim ki şirket kasasında Net: 3.000.000 ₺ var. Huzur hakkı olarak net 450.000 ₺ almak istiyorum. Bu tutar denetimde örtülü kazanç olarak değerlendirilir mi ? Ve yasal olarak huzur hakkı almanın kasaya göre oranı ne olmalıdır? Misal veriyorum kasanın %40’ına denk gelecek şekilde huzur hakkı alınabilir gibi.. veya sistem nasıl işliyor ? Çok kısa bir bilgilendirme yeterli olacaktır. Şimdiden teşekkürler
 
Merhabalar, pandemiden dolayı herkesin sağlıkları yerindedir umuyorum ki :)

Soruma gelecek olursam; Tek ortağı olduğum limited şirketimden huzur hakkı ile para almak istiyorum. Diyelim ki şirket kasasında Net: 3.000.000 ₺ var. Huzur hakkı olarak net 450.000 ₺ almak istiyorum. Bu tutar denetimde örtülü kazanç olarak değerlendirilir mi ? Ve yasal olarak huzur hakkı almanın kasaya göre oranı ne olmalıdır? Misal veriyorum kasanın %40’ına denk gelecek şekilde huzur hakkı alınabilir gibi.. veya sistem nasıl işliyor ? Çok kısa bir bilgilendirme yeterli olacaktır. Şimdiden teşekkürler

Değerli arkadaşlarım, beni bu konu hakkında kısaca aydınlatabilecek donanımlı bir arkadaşımız yok mudur ?
 
Huzur hakkının kasadaki paranın yüzdesi gibi bir mantıkla hesaplanması doğru olmaz.

Huzur hakkı şirketin işlerinin yoğunluğu, ortağın faaliyetlerden dolayı aldığı risklerle orantılı olmalıdır. Ciro, kar, işlem yoğunluğu gibi kriterlere göre emsal şirketlerle uyumlu, mantıklı bir rakam olmalı. Kasada para olup olmaması, kar çıkıp çıkmaması gibi değişklenlerden bağımsız, faaliyet hacmine göre düsünmek gerek.
 
Huzur hakkının kasadaki paranın yüzdesi gibi bir mantıkla hesaplanması doğru olmaz.

Huzur hakkı şirketin işlerinin yoğunluğu, ortağın faaliyetlerden dolayı aldığı risklerle orantılı olmalıdır. Ciro, kar, işlem yoğunluğu gibi kriterlere göre emsal şirketlerle uyumlu, mantıklı bir rakam olmalı. Kasada para olup olmaması, kar çıkıp çıkmaması gibi değişklenlerden bağımsız, faaliyet hacmine göre düsünmek gerek.
Öncelikle cevabınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Şöyle izah edeyim; şirketimi 2018 yılında kurdum. O dönemden beri seviyeleri yıllık karı 5-10.000 ₺ . Bazende eksi bakiyelerde seyrediyor değişken olarak. Şu dönemde Yatırım Almayı planladığımız bir projemiz var. Bunun neticesinde ilk mesajımda yer vermiş olduğum bilgiler ışığında belirttiğim tutarlar sıkıntı yaratır nitelikte midir ?
 
Merhaba
Anonim şirket yöneticilerine 6.500,00 tl huzur hakkı vermeyi düşünüyoruz, 500 bin ve üstü kar eden şirkette yüksek tutar görünür mü ? huzur hakkı ödemeleri bankadan geçmek zorunda mı ?
 

Benzer konular

Üst