İAB Formu

Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
sn. KARADAYI
4447 sayılı kanunun 51. maddesine giren nedenlerden biri ile işinden ayrılan yasa işten çıkarılan personel için 15 gün içerisinde İAB düzenlenerek kuruma verilir. bu maddeler şunlardır:
a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi veya 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 16 ncı maddesi ya da 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olmak,
b) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş olmak,
c) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş olmak,
d) Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 7 nci maddesinin (II) numaralı bendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonunda işsiz kalmak,
e) İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsiz kalmak,
f) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalmak.
personelin kendi isteğiyle ayrılması, emeklilik, evlilik gibi nedenlerden dolayı İAB verilmesi gerekmiyor.
eğer ihaleli işin bitiş süresi daha önceden belirlenmişse ve bu süre iş sözleşmesinde belirtilmişse İAB verilmesi gerekmektedir
 
Üyelik
6 Ocak 2006
Mesajlar
24
Konum
ESKİŞEHİR
erkan bey peki ihaleli iş 1 haftalık ve biz işçilerimizi kendi bünyemizde değilde dışardan bulup gündelik olarak çalıştırıyorsak. yani her hangi bir sözleşme işçi ve işveren arasında yoksa o zaman ne olacak.
 
Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
mesut karadayı74' Alıntı:
erkan bey peki ihaleli iş 1 haftalık ve biz işçilerimizi kendi bünyemizde değilde dışardan bulup gündelik olarak çalıştırıyorsak. yani her hangi bir sözleşme işçi ve işveren arasında yoksa o zaman ne olacak.
sevgili mesut iş sözleşmesi işin esaslı unsurudur iş sözleşmesi işçi ile işverenin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini ifade eder eğer siz işinizi sürekli personellerinizle yapıyorsanız veya ihaleli işin alındığı tarihten itibaren personelin işe girişini vermişseniz 4857 sayılı kanunun ve 506 sayılı kanunun hükümnlerine uyacaksınız yukarıdaki ifadelerinzde ben şunu anlıyorum ya başka firmadan hizmet alıyorsunuz ya da devamlılık arz etmeyecek şekilde günlük personel çalıştırıyorsunuz böyle bir durumda personeli nasıl sigortalı yapmışsınız bu konuya açıklık getirirseniz sorunuz netliğe kavuşur
 
Üst