İadeli Tahhütlü Posta Gönd.

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,361
Konum
İSTANBUL
iadeli taahhütlü posta gönderdim tutarı 3,50 TL . iç iskonta ile Kdv yi bulmam kı gerekir yoksa posta gönderilerinde Kdv Yokmudur.madde de belirtirseniz sevinirim
Teşekkürler,
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: İadeli Tahhütlü Posta Gönd.

ba bs ile ilgili tebliğlerde posta gönderilerine ilişkin bir açıklamaya ben de rastlamadım. ben uygulamada posta alındısı üzerindeki tutarı kdv ayırmadan 770 hesaba atıyorum. ba hesaplamasına dahil ediyorum. sonuçta bence bir hizmet alımı sözkonusu. ayrıca ptt kargo alındılarında da aynı uygulamayı yapıyorum.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: İadeli Tahhütlü Posta Gönd.

Madde No 1

Kapsam Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:
1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,
2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,
3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:
a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,
_________________________________________________

Tarih : 31.07.2007
Makale : Mehmet Ali USLU

Posta Giderlerinde Belge Düzeni ve Posta Ücretlerinin KDV Karşısındaki Durumu
A-) V.U.K Açısından Posta Ücretleri:
Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu?na göre, defter ve kayıtlara yazılacak olan tüm giderlerin belgeye dayandırılması gerekir. Diğer bir ifade ile belgesiz bir harcamanın, gider olarak yazılması mümkün değildir. Ancak bunun istisnası yine V.U.K?nun 228 inci maddesinde ?Tevsiki Zorunlu Olmayan Kayıtlar? başlığı altında düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre, tevsiki zorunlu olmayan;

1- Örf ve teamüle göre bir belgeye dayandırılması mutat olmayan çeşitli giderler
2- Belgenin sağlanmasına olanak bulunmayan çeşitli giderler,
3- Vergi Kanunları?na göre götürü olarak tespit edilen giderler

İçin ispat edici kağıt aranmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmiş olması ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun olması gerekliliği yine aynı maddenin son fıkrasında belirtilmiştir.
Günlük dilde? adi posta? olarak adlandırılan gönderim ücretleri de bu gruptadır. Gönderim bedellerine ilişkin olarak yapılan ödemeler karşılığında posta idaresince fatura ve benzeri herhangi bir belge düzenlenmemesine rağmen bu giderlerin V.U.K?nun 228 inci maddesinin 2 inci bendine dayanarak bir gider kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı?nın 30.06.1992 tarih ve 224444?228?24/53986 sayılı özelgesinde bu durum teyit edilmiş, postaya verilen evrakın niteliğini gösteren bir bordro hazırlanması ve mükellef veya yetkililerce imzalanması halinde bu kapsamdaki giderlerin gerçek miktarları üzerinden gider olarak kaydedilebileceğine ilişkin görüş bildirilmiştir.
B-) KDV Açısından Posta Ücretleri:

1)Posta Ücretleri KDV?ye Tabi midir?

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun ?Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler? başlıklı 1.maddesinde posta telefon telgraf teleks ve bunlara benzer hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu açıkça hüküm altına alınmıştır.

2)İndirimin Belgelendirilmesi ve Verginin İndirimi Açısından Posta Ücretlerinin Durumu;

KDV Kanununun 29 uncu ve 34 üncü maddesi konumuz kapsamında kısaca ele alındığında, mükelleflerin, kendilerine yapılan mal ve hizmetler karşılığında hesaplanarak fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri belirtilmiştir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, posta ücretlerinin fatura ve benzeri belgelere dayandırılmadığı hallerde, bu giderler Vergi Usul Kanunu?nun 228 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilerek gider yazılabilmektedir. O halde, Posta ücretlerinin dökümünü içeren herhangi bir bordro veya listenin bulunması ve bu listelerin mükellef veya yetkililerce kaşelenip imzalanması koşulu ile belgelendirilebilen bu giderlerin, katma değer vergisinin indirimi için geçerli bir belge olarak da kabul edilmesi gerekmektedir.

Posta ücretleri PTT Genel Müdürlüğünce hazırlanan tarife üzerinden alınmakta olup bu tarifedeki ücretler katma değer vergisi dahil olarak tespit edilmektedir. Başka bir ifade ile ödenen posta bedellerine katma değer vergisi dahildir.

KDV Kanunu?nun 34. maddesinin 2 inci bendinde ?Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceğinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca tespit olunacağı belirtilmiştir. Maliye Bakanlığı?nda bu yetkisine dayanarak yayınladığı 22 no?lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nde, tarifesi katma değer vergisi dahil olarak belirlenen işlemlere ilişkin KDV?nin iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak, posta hizmetleri, katma değer vergisine ilişkin olarak yayınlanan (I) ve (II) sayılı listelerde yer alan hizmetler kapsamında olmadığından % 18 oranında katma değer vergisine tabi olup, bu işlemlere ilişkin katma değer vergisi iç yüzde oranı ile indirim konusu yapılabilecektir.
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,361
Konum
İSTANBUL
Ynt: İadeli Tahhütlü Posta Gönd.

teşekkürler peki turkasia nın dediği gibi ba formlarına da dahil edilmesi gerekir mi
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: İadeli Tahhütlü Posta Gönd.

Bildirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
 
Üst